Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/rss?q=madona Výsledky vyhledávání Madona : Církevní malířství a sochařství doby 1350 - 1550 [Všeň - Madona] Kalábová [Všeň - Madona] Kalábová [Pavlovice u Přerova, Madona] Dědková [Pošná u Tábora, Madona, hlava Jezulátka] Tuháček, Jan [Švihov, hrad, kaple, plastika Madona.] Pavlíková, Jitka, 1932-1976 [Luková, kostel sv. Jiří, Madona] Tůma, Karel, 1900-1968 [Luková, kostel sv. Jiří, Madona] Tůma, Karel, 1900-1968 Restaurátorská zpráva k dřevěné polychromované plastice Madona s dítětem. Valchářová, Blanka, 1967- [Jezná, kostel Nejsvětější Trojice, plačící Madona] Douba, Viktor, 1907-1979 [Dolní Jamné, kostel sv. Petra a Pavla, Madona na oltáři] Tůma, Karel, 1900-1968 [Žinkovy, kostel sv. Václava, Madona s Ježíškem] Pavlíková, Jitka, 1932-1976 [Žinkovy, kostel sv. Václava, Madona s Ježíškem] Pavlíková, Jitka, 1932-1976 [Žinkovy, kostel sv. Václava, Madona s Ježíškem] Tůma, Karel, 1900-1968 [Žinkovy, kostel sv. Václava, Madona s Ježíškem] Tůma, Karel, 1900-1968 Restaurátorská zpráva k restaurování gotické Madony: Stařechovická Madona. Surma, Radomír, 1968- [Žatec, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Madona sedící s Ježíškem] Pavlíková, Jitka, 1932-1976 Zpráva o restaurování. Madona z katedrály sv. Petra a sv. Pavla v Brně. Tůma, Petr, 1970- Madona ze Šternberka. Sysel, František akad. mal. Tóny baroka, záchrana varhan a výzdoby kostela; projekt financovaný pomocí fondů EHP Norska; kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí; restaurování závěsných obrazů. (obraz Madona). Helfertová, Lenka, 1963-