Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/rss?root=2002&ticket=-8&s=0&sd=DESC&q=vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD+brod&field=0 Výsledky vyhledávání Vyšší Brod / Pavel, Jakub, 1903-1974 Bezbariérový vstup Městského úřadu Vyšší Brod, ulice Míru č. p. 250 Koršala, Martin Cisterciácké opatství Vyšší Brod. Řešení vnějších prostranství 6. etapa Gregora, Lubor, 1962- Heraldika kláštera Vyšší Brod. K jubileu 750. výročí založení cisterciáckého opatství / Hlinomaz, Milan, 1959- Návrh barevnosti pláště oranžérie, klášter cisterciáků, Vyšší Brod Gregora, Lubor, 1962- Rožmberkové a Vyšší Brod / Juřík, Pavel, 1965- Cisterciácké opatství. Klášter Vyšší Brod. Obnova oranžérie Gregora, Lubor, 1962- Vyšší Brod, ulice Pohraniční stráže - novostavba bytového domu Jandourek, Karel, 1962- Cisterciácké opatství - klášter Vyšší Brod. Budova opatství, obnova fasád 3. etapa - průčelí orientovaná do zahrady Gregora, Lubor, 1962- Restaurování prostoru síně vedle refektáře. I. etapa - snímání vápenných nátěrů Novotný, Josef Statické zajištění objektu č. p. 128, klášter Vyšší Brod Gregora, Lubor, 1962- Vyšší Brod / Pavel, Jakub, 1903-1974 Státní klášter Vyšší Brod průvodcovský text / Záloha, Jiří, 1926-2009 Oprava fasády Vyšší Brod, p. č. st. 194 Profant, František, 1942- Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování historických fasád objektu školy, Míru 194, Vyšší Brod Korecký, Jan, 1974- Novostavba dřevníku, p. č. 102/4, k. ú. Vyšší Brod Ďurejová, Jana, 1969- Oprava krovu a střechy na bočním traktu Rožmberské brány, objekt č. 24, p. č. st. 145/1, klášter Vyšší Brod Gregora, Lubor, 1962- Rekonstrukce budovy základní školy a krčku, Náměstí čp. 58, Vyšší Brod Müllerová, Dominika Klášter cisterciáků. Kostel Nanebevzetí Panny Marie - obnova výmalby a související stavební a restaurátorské práce, Vyšší Brod Gregora, Lubor, 1962- Výměna oken na JV fasádě Míru č. p. 194, Vyšší Brod Hüttnerová, Jindřiška, 1983-