Skip to main content
Showing records 1-20 from total 178,552.
[Loading...]
[Loading...]
Unavailable
[publishInfo]: 1987
[FACET_FDKd]: [PD]
Location mark: 3065
[Loading...]
Presence_only
Presence_only
[publishInfo]: Kroměříž 2007
[FACET_FDKd]: [PD]
Location mark: P 116
[Loading...]
Presence_only
[publishInfo]: Plzeň 2000
[FACET_FDKd]: Student works
Location mark: 13261 - Dg
[Loading...]
Presence_only
[publishInfo]: 2015
Parent source: Chrudimské vlastivědné listy, Roč. 24, č. 6 (2015), příloha; ISSN 1214-7508
[FACET_FDKd]: Articles
[Loading...]
Presence_only
Stránský, Karel
Ustohal, Vladimír
Blažíčková, Jarmila
Malec, Silvestr
[publishInfo]: 2000
Parent source: Z dějin hutnictví, Č. 29, (2000), s. 47-54
[FACET_FDKd]: Articles
[Loading...]
[publishInfo]: 2012
Parent source: Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče /, Roč. 72, č. 5 (2012), s. 333-337; ISSN 1210-5538
[FACET_FDKd]: Articles
[Loading...]
Presence_only
Mlčák, Leoš
[publishInfo]: 1999
Parent source: Střední Morava, Roč. 5, č. 8, (1999), s. 89-99
[FACET_FDKd]: Articles
[Loading...]
Mazáč, Leopold
Bělík, Stanislav
Stránský, Karel
Ustohal, Vladimír
[publishInfo]: 1994
Parent source: Vlastivědný věstník moravský, Roč. 46, č. 4-5, (1994), s. 354-359
[FACET_FDKd]: Articles
[Loading...]
Presence_only
Available
Luštinec, Jan
[publishInfo]: 2003
Parent source: Krkonoše. Jizerské hory, Roč. 36, č. 12, (2003), s. 4-5
[FACET_FDKd]: Articles
[Loading...]

Actions

Facets

[Loading...]