Skip to main content

Detail dokumentu

Obsah

Seznam literatury

Hodnocení

[Loading...]
??% ...x hodnoceno Čtenáři
Ohodnoťte dílo:
Urbanismus a územní rozvoj / Vyd. Ústav územního rozvoje Brno
Ústav územního rozvoje
Rozsah: sv.
ISSN: 1212-0855

Věcné téma: urbanismus
Věcné téma: územní rozvoj
Věcné téma: územní plánování
Forma/žánr: časopisy orgánů státní správy
Aktuální periodicita: 6x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
2024 1;
2019 1-6;
2018 1-6;
2017 1-6;
2016 1-6;
2015 1-6;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika
2020 1; 2; 3;
2019 1-6;
2018 1-6;

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika
1998 N;

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika
2019 N;
2018 N;
2017 N;
2016 N;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika
2013 Roč. 16 ;
2012 Roč. 15;
2011 Roč. 14;
2010 Roč. 13;
2009 Roč. 12/ + přílohy, 1-5;
2008 Roč. 11/ + přílohy;
2007 Roč. 10;
2006 Roč. 09/ + příloha, chybí č. 5;
2005 Roč. 08;
2004 Roč. 07;
2003 Roč. 06;
2002 Roč. 05;
2001 Roč. 04 ;
2000 Roč. 03;
1999 Roč. 02;
1998 Roč. 01;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Regulace stavby měst v historii Novotná, Dana, 1961- 2005
Brownfields v Plzni - tři lokality, tři odlišné přístupy Svoboda, Milan, 1962- 2005
Architektonické a urbanistické aspekty panelovej výstavby v Bratislave Moravčíková, Henrieta, 1963- 2006
Brno v proudu změn: proměny vnitřní struktury Brna z pohledu vlivů globálních trendů Šuleřová, Michaela 2006
Trasa UNESCO a cestovní ruch: informace z mezinárodního workshopou v Telči Fialová, Eva 2006
Renesance urbanismus v Evropě Slanina, Jan 2006
Revitalizace bývalého kasárenského areálu v Uherském Hradišti Bičan, Jaroslav 2006
Regenerace brownfields jako odpověď na zastavování krajiny kolem měst Kirschner, Vlaďka 2006
Mezinárodní pracovní seminář o využití brownfields neprůmyslového charakteru Šmidák, Vladimír 2006
Proměny brněnských náměstí Tupá, Jana 2006
Rekonstrukce bývalé vodárenské věže v Bohumíně Walica, Rostislav 2006
Střechy a střešní krajiny vesnických sídel a staveb Šimková, Hana, 1968- 2006
Evropská úmluva o krajině a možnosti její implementace v oblasti koncepčních a plánovacích nástrojů pro realizaci krajinných politik Weber, Martin, 1964- 2007
Proměny prostorové struktury města Olomouce s důrazem na rezidenční funkce Ptáček, Pavel, 1972- 2007
Revitalizace brownfields - pohledy regionální praxe Hurníková, Jana 2007
100 staletých mostů Vlček, Petr 2015
Protipovodňová opatření povodí Moravy - příklad Olomouce Zimová, Jana 2008
Město Šternberk - projekt regenerace a revitalizace centra města Kostrůnek, Antonín 2008
Vliv terénu na urbanistický vývoj města Znojma Fialová, Eva 2008
Ústup ploch železniční dopravy z města - vybrané příklady v Praze Vodný, Roman 2008
Typologické členění krajin České republiky Löw, Jiří, 1948- 2008
Co má společného územní plánování, GIS a kartografie? Burian, Jaroslav 2009
Brownfieldy v České republice: koncepční podpora regenerace agenturou Czechinvest Grulich, Tomáš 2009
Brownfieldy a územní rozvoj Hurníková, Jana 2009
Analýza stavu a možností rozvoje východní části vnitřního Brna Vaishar, Antonín, 1952- 2009
Státní regulační komise a rozvoj Prahy Kupka, Jiří 2009
Udržitelný rozvoj (nejen) v územním plánování Krajíček, Libor, 1932-2008 2009
Duchovní význam místa jako hodnota území Kupka, Jiří 2009
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova: seminář, 6. 10. 2009, Velká Hleďsebe Kyselka, Igor, 1963- 2009
Rozbor udržitelného rozvoje území Středočeského kraje Poláčková, Vlasta 2009
Strategické versus územní plánování Půček, Milan, 1968- 2009
Poznámky k systémovému pojetí veřejných prostorů českých měst Šindlerová, Veronika 2009
Mezinárodní seminář k problematice lidového stavitelství Tomíšková, Marie, 1943- 2009
Veřejné prostory malých měst - teoretická východiska Ambrožová, Zuzana 2010
Hodnoty v územně analytických podkladech obcí s rozšířšnou působností Bečka, Marek 2010
Barokní aleje v minulosti a za současné plurality názorů Borský, Jan 2010
Židovská čtvrť v Třebíči 7 let po zápisu do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Herzán, Lubor 2010
Ochrana centra města Třebíče před povodněmi Herzán, Lubor 2010
Hlavní architekt a tvář města Neutelings, Willem Jan 2010
Proměny historických městských interiérů z pohledu uplatnění zeleně Novotná, Dana, 1961- 2010
Průmyslové dědictví Kuřimi Novotná, Dana, 1961- 2010
Urbanistický vývoj Prahy za posledních 20 let Szentesiová, Kateřina 2010
Důl Jeroným v Čisté - minulost, současnost, budoucnost Kukutsch, Radovan 2010
TEstovací článek k periodiku Urbanismus

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.