Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚPS v Kroměříži
    ÚPS KR, ředitel ÚPS
     • Šubík Petr, Ing. * +420 573 301 410 +420 602 748 088 subik.petranpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 ředitel/ka územní památkové správy
       ÚPS KR, kancelář ředitele - oddělení
        • Lanči Jiří, Mgr. et Mgr. * +420 542 536 191 +420 725 593 464 lanci.jirianpu.cz Palackého 262, 61200 Brno vedoucí oddělení , právník
        • Pivodová Ilona   +420 573 301 432 +420 777 485 459 pivodova.ilonaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 administrativní pracovník
        • Procházka Martin   +420 778 761 502 prochazka.martinanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 bezpečnostní referent
        • Rutschová Žaneta, Bc.   +420 778 466 985 rutschova.zanetaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 referent majetkové správy
        • Šnajdarová Dagmar, Mgr.   +420 573 301 435 +420 725 308 460 snajdarova.dagmaranpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 redaktor
       ÚPS KR, úsek náměstka ředitele ÚPS
        • Mayerová Daniela, Mgr. * +420 778 434 198 mayerova.danielaanpu.cz Horní náměstí 410, 77900 Olomouc náměstek ředitele územní památkové správy
        • Navrátilová Hana, Ing.   +420 573 301 411 +420 778 772 398 navratilova.hanaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 administrativní pracovník
          ÚPS KR, odbor provozně ekonomický
           • Suchánek Radek, Ing. * +420 573 301 436 +420 606 613 005 suchanek.radekanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 vedoucí odboru
             ÚPS KR, oddělení ekonomiky
              • Boková Veronika, Bc.   +420 770 127 648 bokova.veronikaanpu.cz Horní náměstí 410, 77900 Olomouc účetní
              • Hanáková Veronika   +420 770 320 875 hanakova.veronikaanpu.cz Palackého 262, 61200 Brno ekonom
              • Hesová Karolína   +420 771 278 669 hesova.karolinaanpu.cz Palackého 262, 61200 Brno účetní
              • Homolková Jitka * +420 573 301 450 +420 724 053 641 homolkova.jitkaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 vedoucí oddělení
              • Kadlečíková Lenka   +420 549 522 853 +420 773 762 634 kadlecikova.lenkaanpu.cz Palackého 262, 61200 Brno účetní
              • Peigerová Iveta   +420 549 522 857 +420 773 799 750 peigerova.ivetaanpu.cz Palackého 262, 61200 Brno účetní , účetní
              • Poláchová Jitka, DiS.   +420 573 301 452 +420 777 356 946 polachova.jitkaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 účetní
              • Roubalíková Vladimíra   +420 573 301 450 +420 775 857 958 roubalikova.vladimiraanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 ekonom
             ÚPS KR, oddělení personalistiky a mezd
              • Hudečková Monika, Ing.   +420 573 301 453 +420 608 894 006 hudeckova.monikaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 mzdový účetní
              • Jurkovičová Alena   +420 573 301 453 +420 775 442 209 jurkovicova.alenaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 mzdová účetní
              • Langerová Simona * +420 573 301 453 +420 725 308 462 langerova.simonaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 vedoucí oddělení
              • Polášková Jitka   +420 573 301 453 +420 771 296 849 polaskova.jitkaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 mzdový účetní
             ÚPS KR, oddělení správy majetku a provozu
              • Barabášová Petra   +420 573 301 411 +420 778 402 923 barabasova.petraanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 referent majetkové správy
              • Halásková Gabriela   +420 549 522 831 +420 724 542 684 halaskova.gabrielaanpu.cz Palackého 262, 61200 Brno referent majetkové správy
              • Vaculíková Dana * +420 573 301 452 +420 723 446 154 vaculikova.danaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 vedoucí oddělení
              • Víšek Pavel   +420 778 484 295 visek.pavelanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 IT pracovník
          ÚPS KR, odbor správy a prezentace kulturního majetku
           • Zábojníková Klára, Ing. * +420 721 715 806 zabojnikova.klaraanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 vedoucí odboru
             ÚPS KR, oddělení nemovitého kulturního majetku
              • Burša Petr, Ing.   +420 770 153 228 bursa.petranpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 investiční referent
              • Hlavinková Alena, Ing.   +420 585 204 149 +420 724 663 753 hlavinkova.alenaanpu.cz Horní náměstí 410, 77900 Olomouc investiční referent , dozor staveb, vyřizování rozhodnutí KrÚ, stavebních povolení
              • Lanc Miroslav, Mgr.   +420 549 522 855 +420 608 380 819 lanc.miroslavanpu.cz Palackého 262, 61200 Brno investiční referent
              • Lichterová Pavla, Ing. Mgr. * +420 549 522 854 +420 770 164 298 lichterova.pavlaanpu.cz Palackého 262, 61200 Brno vedoucí oddělení
              • Lužný Jiří, Ing. arch.   +420 778 483 813 luzny.jirianpu.cz Zámek 1, 69142 Valtice investiční referent
              • Pejchal Jiří, Ing.   +420 773 757 642 pejchal.jirianpu.cz Palackého 262, 61200 Brno investiční referent
              • Polášek Radek   +420 573 301 465 +420 778 468 018 polasek.radekanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 investiční referent
              • Raabová Olga, Ing. * +420 778 436 357 raabova.olgaanpu.cz Palackého 262, 61200 Brno vedoucí oddělení
              • Slezák Jan, Ing.   +420 724 663 522 slezak.jananpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 investiční referent
              • Víšková Helena, Ing. arch.   +420 770 313 273 viskova.helenaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 investiční referent
              • Vlčková Ivana, Ing.   +420 549 522 832 +420 778 770 628 vlckova.ivanaanpu.cz Palackého 262, 61200 Brno investiční referent
             ÚPS KR, oddělení prezentace, instalací a expozic
              • Ryšavý Radek, Bc. * +420 775 882 294 rysavy.radekanpu.cz Palackého 262, 61200 Brno vedoucí oddělení
              • Selucká Veronika, Mgr.   +420 573 301 468 +420 725 007 217 selucka.veronikaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 pracovník péče o mobiliář
              • Vaňková Lenka, Mgr., Ph.D.   +420 724 663 815 vankova.lenkaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 kurátor
             ÚPS KR, oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven
              • Adamčík David, Mgr.   +420 573 301 467 +420 724 663 520 adamcik.davidanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 referent majetkové správy
              • Dušková Markéta, Mgr.   +420 549 522 848 +420 721 319 419 duskova.marketaanpu.cz Palackého 262, 61200 Brno referent majetkové správy
              • Holíková Pavla, PhDr.   +420 549 522 847 +420 724 979 146 holikova.pavlaanpu.cz Palackého 262, 61200 Brno kurátor
              • Kulhavá Barbora, Mgr.   +420 573 301 467 +420 725 163 050 kulhava.barboraanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 kurátor
              • Pešlová Lucie, Mgr. * +420 573 301 466 +420 724 663 505 peslova.lucieanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 vedoucí oddělení
             ÚPS KR, restaurátorské dílny - oddělení
              • Holý Zdeněk, Bc., DiS.   +420 777 486 047 holy.zdenekanpu.cz Palackého nám. 376, 76312 Vizovice pracovník péče o depozitáře
              • Šindel Karel   +420 778 971 048 sindel.karelanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 pracovník péče o depozitáře
          ÚPS KR, detašovaná servisní centra
             ÚPS KR, centrální depozitář
       ÚPS KR, OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS
          ÚPS KR, správa státního hradu Bouzov
           • Bucherová Sylva, Mgr.   +420 585 346 202 +420 777 360 334 bucherova.sylvaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník péče o depozitáře
           • Šulcová Zuzana, PhDr. * +420 585 346 254 +420 604 386 200 sulcova.zuzanaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
             ÚPS KR, oddělení provozu státního hradu Bouzov
              • Čampišová Magdalena   +420 585 346 202 Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Foltas Matěj   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Kopková Marie   Adresa pracoviště není známa. pokladní
              • Koupil Ondřej   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Mikšíková Veronika * +420 585 346 202 +420 775 888 960 miksikova.veronikaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
              • Nemerádová Eliška   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Podsklan Ondřej   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Sedlářová Tereza   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Smrčková Petra   +420 585 012 935 Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Šmirgová Dominika   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Vařeková Nikola, Mgr.   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
             ÚPS KR, oddělení údržby státního hradu Bouzov
              • Nemerád Michal   Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
              • Odložilová Jana   +420 585 346 202 +420 608 176 251 odlozilova.janaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. provozář
              • Průcha Petr   Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
              • Přidalová Světlana   +420 585 346 202 Adresa pracoviště není známa. provozář
              • Rešl Köhlerová Zuzana   +420 585 346 202 Adresa pracoviště není známa. výstavář
              • Süsserová Šárka * susserova.sarkaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
              • Vařeka Václav   Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
          ÚPS KR, správa státního hradu Šternberk
           • Fadrný Dominik, Mgr., DiS. * +420 775 873 747 fadrny.dominikanpu.cz Horní náměstí 170, 78501 Šternberk na Moravě vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Gábor Michal   Horní náměstí 170, 78501 Šternberk na Moravě technický pracovník
           • Gottwald Jan, Mgr.   +420 585 012 935 Horní náměstí 170, 78501 Šternberk na Moravě koordinační pracovník
           • Plháková Jana   +420 585 012 935 +420 725 718 059 plhakova.janaanpu.cz Horní náměstí 170, 78501 Šternberk na Moravě referent majetkové správy
           • Pospíšilová Alice   Horní náměstí 170, 78501 Šternberk na Moravě pracovník návštěvnického provozu
           • Štencl David, Mgr.   stencl.davidanpu.cz Horní náměstí 170, 78501 Šternberk na Moravě pracovník návštěvnického provozu
           • Zientek Martin   Horní náměstí 170, 78501 Šternberk na Moravě pracovník péče o zahrady
          ÚPS KR, správa státního zámku Velké Losiny
           • Divišová Lenka   +420 583 248 380 Zámecká 268, 78815 Velké Losiny zahradník
           • Jílek Petr   Zámecká 268, 78815 Velké Losiny zedník
           • Kargerová Julie   +420 583 248 380 +420 724 271 615 Zámecká 268, 78815 Velké Losiny technický pracovník
           • Martiníková Markéta, Mgr.   +420 585 204 160 +420 773 749 969 martinikova.marketaanpu.cz Zámecká 268, 78815 Velké Losiny pracovník péče o depozitáře
           • Palová Jarmila   Zámecká 268, 78815 Velké Losiny pracovník návštěvnického provozu
           • Schwarzerová Taťána   +420 583 248 380 Zámecká 268, 78815 Velké Losiny zahradník
           • Soukup Antonín   +420 771 125 974 Zámecká 268, 78815 Velké Losiny technický pracovník
           • Surmová Aneta, Mgr. Bc., DiS. * +420 770 160 361 surmova.anetaanpu.cz Zámecká 268, 78815 Velké Losiny vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Surmová Dana   surmova.danaanpu.cz Zámecká 268, 78815 Velké Losiny PR pracovník
          ÚPS KR, správa státního zámku Jánský Vrch
           • Danielová Kateřina, Bc. * +420 584 440 286 +420 602 951 712 danielova.katerinaanpu.cz Zámek 60, 79070 Javorník, Jánský Vrch vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Frenclová Gabriela, DiS.   frenclova.gabrielaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
           • Kiriazopulos Fotis   +420 584 440 286 Zámek 60, 79070 Javorník, Jánský Vrch zahradník
           • Randus Ondřej   Zámek 60, 79070 Javorník, Jánský Vrch technický pracovník
           • Tonhauserová Zuzana   +420 584 440 286 +420 725 314 213 tonhauserova.zuzanaanpu.cz Zámek 60, 79070 Javorník, Jánský Vrch referent majetkové správy , dílčí zástup kastelána
          ÚPS KR, správa státního hradu Bítov
           • Binder Jan, Bc. * +420 515 294 622 +420 728 779 105 binder.jananpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Binderová Jana   +420 515 294 622 +420 728 844 102 binderova.janaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
           • Binderová Vlasta   +420 515 294 622 Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
           • Fišer Vladimír   +420 515 294 622 Adresa pracoviště není známa. průvodce
           • Karafiát Tomáš   Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
           • Procházka Petr, Mgr.   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
           • Rajtíková Ivana   +420 515 294 622 Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
           • Samek Jindřich   +420 515 294 622 Adresa pracoviště není známa. mistr
           • Samková Hana   +420 515 294 622 Adresa pracoviště není známa. zahradník
           • Svoboda Jan   Adresa pracoviště není známa. údržbář , údržbář
           • Švejdová Jarmila   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
          ÚPS KR, správa státního zámku Bučovice
           • Burianková Jana, Bc. * +420 517 383 135 +420 724 095 281 buriankova.janaanpu.cz Zámek 1, 68501 Bučovice vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Černohousová Dita   Zámek 1, 68501 Bučovice pracovník péče o zahrady
           • Hanáková Hana   +420 517 383 135 +420 725 007 214 hanakova.hanaanpu.cz Zámek 1, 68501 Bučovice pokladní
           • Mikulášková Jana   Zámek 1, 68501 Bučovice technický pracovník
           • Samek Karel   +420 517 383 135 Zámek 1, 68501 Bučovice pracovník péče o zahrady
           • Staňková Dita   +420 517 383 135 +420 725 521 492 stankova.ditaanpu.cz Zámek 1, 68501 Bučovice PR pracovník , dílčí zástup kastelána
           • Šujan Libor   Zámek 1, 68501 Bučovice technický pracovník
          ÚPS KR, správa státního zámku Kunštát
           • Bielčíková Iveta   +420 516 462 062 +420 725 597 418 Zámecká 1, 67972 Kunštát na Moravě provozář
           • Hybl Aleš   +420 724 663 512 hybl.alesanpu.cz Zámecká 1, 67972 Kunštát na Moravě PR pracovník
           • Kroupa Ondřej   kroupa.ondrejanpu.cz Zámecká 1, 67972 Kunštát na Moravě technický pracovník
           • Kuchyňová Vendula, Bc.   Zámecká 1, 67972 Kunštát na Moravě pracovník návštěvnického provozu
           • Kupsová Věra   +420 516 462 062 +420 773 071 865 kupsova.veraanpu.cz Zámecká 1, 67972 Kunštát na Moravě referent majetkové správy
           • Schilberger Anděla   +420 777 447 408 schilbergerova.andelaanpu.cz Zámecká 1, 67972 Kunštát na Moravě pracovník péče o depozitáře
           • Šafář Miroslav   +420 516 462 062 +420 773 747 297 Zámecká 1, 67972 Kunštát na Moravě zedník
           • Štěpán Radim, Bc. * +420 516 462 062 +420 602 343 337 stepan.radimanpu.cz Zámecká 1, 67972 Kunštát na Moravě vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
          ÚPS KR, správa státního zámku Lednice
           • Holásková Ivana * +420 519 340 128 +420 602 550 587 holaskova.ivanaanpu.cz Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě správce objektu - kastelán
             ÚPS KR, oddělení provozu státního zámku Lednice
              • Bílková Nela, Mgr.   bilkova.nelaanpu.cz Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě průvodce
              • Hastíková Zdeňka   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě konzervátor
              • Hyklová Bohdana   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě pracovník vztahů k veřejnosti
              • Jandová Vendula, DiS.   jandova.vendulaanpu.cz Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě pracovník vztahů k veřejnosti
              • Kollár Tomáš   kollar.tomasanpu.cz Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě pracovník návštěvnického provozu
              • Kuřilová Hana   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě pracovník návštěvnického provozu
              • Martáková Helena, PhDr.   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě pracovník návštěvnického provozu
              • Michalicová Libuše   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě pracovník návštěvnického provozu
              • Musilová Martina   +420 519 352 423 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě technický pracovník
              • Pavka Martin   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě pracovník návštěvnického provozu
              • Pekárková Terezie   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě správce depozitáře
              • Pešová Žaneta   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě technický pracovník
              • Pláteníková Marta   +420 519 352 423 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě pracovník návštěvnického provozu
              • Říha Jindřich * +420 519 340 128 +420 606 260 145 riha.jindrichanpu.cz Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě vedoucí oddělení , dílčí zástup kastelána
              • Šimečková Dana   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě technický pracovník
              • Uhrová Kamila   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě pracovník návštěvnického provozu
                ÚPS KR, referát provozu Janova hradu v Lednicko-valt. areálu
                 • Sekaninová Denisa, Bc.   +420 519 355 134 +420 724 663 509 sekaninova.denisaanpu.cz Zámek 1, 69144 Janův hrad pracovník vztahů k veřejnosti
                 • Sekaninová Vlasta   sekaninova.vlastaanpu.cz Zámek 1, 69144 Janův hrad PR pracovník
             ÚPS KR, oddělení údržby státního zámku Lednice
              • Brantalík Roman   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě technický pracovník
              • Kober Milan   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě technický pracovník
              • Miškeřík Miroslav   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě technický pracovník
              • Pavka Lubomír * pavka.lubomiranpu.cz Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě vedoucí oddělení
              • Sehnal Petr   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě technický pracovník
              • Tomešek Jan   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě technický pracovník
             ÚPS KR, odd. údržby parku a zahrad státního zámku Lednice
              • Baroň Radim   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě zahradník
              • Bernad Oto, Ing. * +420 519 340 128 +420 723 763 744 bernad.otoanpu.cz Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě vedoucí oddělení , správce parku
              • Bukovská Blanka   +420 519 340 128 +420 606 536 555 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě zahradník
              • Doležal Jaroslav   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě zahradník
              • Gálová Věra   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě zahradník
              • Goldmannová Jindřiška   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě pracovník péče o zahrady
              • Groh Petr   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě pracovník péče o zahrady
              • Javůrek Marek   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě pracovník péče o zahrady
              • Kaňa František   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě zahradník
              • Krmíčková Hana   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě zahradník
              • Lucká Irena, Ing.   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě technický pracovník
              • Papierniková Anežka   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě zahradník
              • Peňáčková Pavla   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě zahradník
              • Pulkrábková Dana   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě zahradník
              • Srbecký Jaroslav   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě zahradník
              • Uhrová Marie   Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě zahradník
              • Vargová Markéta   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě pracovník péče o zahrady
              • Vyhnálková Anna   +420 519 340 128 Zámek 1, 69144 Lednice na Moravě zahradník
          ÚPS KR, správa státního zámku Lysice
           • Rudolfová Martina, Bc. * +420 516 472 235 +420 606 373 553 rudolfova.martinaanpu.cz Zámecká 1, 67971 Lysice správce objektu - kastelán
             ÚPS KR, oddělení provozu státního zámku Lysice
              • Dousek Petr   Zámecká 1, 67971 Lysice technický pracovník
              • Dvořáček Jan   Zámecká 1, 67971 Lysice pracovník návštěvnického provozu
              • Kadlecová Klára, Mgr. Bc.   +420 516 472 235 kadlecova.klaraanpu.cz Zámecká 1, 67971 Lysice pracovník vztahů k veřejnosti
              • Klimeš Pavel   Zámecká 1, 67971 Lysice technický pracovník
              • Kratochvílová Hana   +420 516 472 235 +420 721 824 336 Zámecká 1, 67971 Lysice konzervátor
              • Medková Gabriela   Zámecká 1, 67971 Lysice pracovník návštěvnického provozu
              • Nečasová Lenka * +420 516 472 235 +420 724 663 515 necasova.lenkaanpu.cz Zámecká 1, 67971 Lysice pracovník návštěvnického provozu
              • Pavelka Richard   Zámecká 1, 67971 Lysice technický pracovník
              • Staufčíková Helena, Mgr.   +420 573 301 467 +420 773 785 284 staufcikova.helenaanpu.cz Zámecká 1, 67971 Lysice pracovník péče o depozitáře
              • Vavříčková Eliška, Mgr.   +420 516 472 235 Zámecká 1, 67971 Lysice pracovník návštěvnického provozu
              • Zhořová Martina, Bc.   Zámecká 1, 67971 Lysice pracovník návštěvnického provozu
             ÚPS KR, oddělení údržby zahrady státního zámku Lysice
              • Bárta Tomáš, Ing. * +420 516 472 402 +420 725 708 637 barta.tomasanpu.cz Zámecká 1, 67971 Lysice vedoucí oddělení
              • Brodecká Marcela   +420 516 472 402 Zámecká 1, 67971 Lysice zahradník
              • Knotková Jitka   +420 516 472 402 Zámecká 1, 67971 Lysice zahradník
              • Svobodová Helena   +420 516 472 235 Zámecká 1, 67971 Lysice technický pracovník
          ÚPS KR, správa státního zámku Milotice
           • Boček Evžen, Mgr. * +420 518 619 643 +420 724 663 501 bocek.evzenanpu.cz Zámecká 1, 69605 Milotice u Kyjova správce objektu - kastelán
           • Bočková Miroslava   +420 518 619 643 +420 724 663 502 bockova.miroslavaanpu.cz Zámecká 1, 69605 Milotice u Kyjova pracovník péče o depozitáře
           • Bouchalová Anna   +420 518 619 643 Zámecká 1, 69605 Milotice u Kyjova technický pracovník
           • Cveková Radka   Zámecká 1, 69605 Milotice u Kyjova technický pracovník
           • Lunga Václav, Mgr., Ph.D.   +420 773 762 295 lunga.vaclavanpu.cz Zámecká 1, 69605 Milotice u Kyjova koordinační pracovník
           • Pomajbíková Radmila   Zámecká 1, 69605 Milotice u Kyjova technický pracovník
           • Šnajdrová Barbora, DiS.   Zámecká 1, 69605 Milotice u Kyjova technický pracovník
             ÚPS KR, oddělení údržby státního zámku Milotice
              • Dekař Jan   Zámecká 1, 69605 Milotice u Kyjova technický pracovník
              • Krejča Roman, Ing. * +420 518 619 643 +420 724 663 508 krejca.romananpu.cz Zámecká 1, 69605 Milotice u Kyjova vedoucí oddělení
              • Mikésková Hana   Zámecká 1, 69605 Milotice u Kyjova zahradník
              • Neduchalová Jarmila   +420 518 619 643 Zámecká 1, 69605 Milotice u Kyjova pracovník péče o zahrady
              • Šrahulek Tomáš   +420 518 619 643 +420 724 663 710 Zámecká 1, 69605 Milotice u Kyjova technický pracovník
          ÚPS KR, správa státního hradu Pernštejn
           • Čermáková Kristýna, Bc.   +420 566 566 101 cermakova.kristynaanpu.cz Pernštejn 16, 59262 Pernštejn pracovník návštěvnického provozu
           • Dvořáková Jarmila   +420 566 566 101 +420 773 070 625 Pernštejn 16, 59262 Pernštejn provozář
           • Jokl Lukáš, Bc.   Pernštejn 16, 59262 Pernštejn pracovník návštěvnického provozu
           • Kinc Jaroslav   +420 566 566 101 +420 606 287 186 Pernštejn 16, 59262 Pernštejn pracovník vztahů k veřejnosti
           • Škrabal Zdeněk * +420 566 566 101 +420 721 230 076 skrabal.zdenekanpu.cz Pernštejn 16, 59262 Pernštejn vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Škrabalová Eva, PhDr.   +420 566 566 101 +420 724 095 282 skrabalova.evaanpu.cz Pernštejn 16, 59262 Pernštejn pracovník péče o depozitáře , dílčí zástup kastelána
           • Švarcová Kateřina   svarcova.katerinaanpu.cz Pernštejn 16, 59262 Pernštejn pracovník návštěvnického provozu
           • Trávníková Ludmila   +420 566 566 101 +420 724 262 926 Pernštejn 16, 59262 Pernštejn provozář
             ÚPS KR, oddělení údržby státního hradu Pernštejn
              • Bartoš Vladislav   bartos.vladislavanpu.cz Pernštejn 16, 59262 Pernštejn technický pracovník
              • Janeček Tomáš, Ing.   janecek.tomasanpu.cz Pernštejn 16, 59262 Pernštejn technický pracovník
              • Janíková Monika, Ing. * +420 771 135 417 janikova.monikaanpu.cz Pernštejn 16, 59262 Pernštejn vedoucí oddělení
              • Kirchner Roman   Pernštejn 16, 59262 Pernštejn technický pracovník
              • Komárková Anna   komarkova.annaanpu.cz Pernštejn 16, 59262 Pernštejn pracovník péče o zahrady
              • Ludvík Martin   +420 566 566 101 Pernštejn 16, 59262 Pernštejn technický pracovník
          ÚPS KR, správa státního zámku Rájec nad Svitavou
           • Kalová Zdeňka, Mgr., DiS. * +420 516 432 013 +420 725 007 229 kalova.zdenkaanpu.cz Blanenská 1, 67902 Rájec-Jestřebí vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Lukášková Hana, Bc.   lukaskova.hanaanpu.cz Blanenská 1, 67902 Rájec-Jestřebí pracovník návštěvnického provozu
           • Mazalová Petra, DiS.   +420 516 432 013 +420 724 663 722 mazalova.petraanpu.cz Blanenská 1, 67902 Rájec-Jestřebí pracovník péče o depozitáře
           • Taranza Zdeněk   Blanenská 1, 67902 Rájec-Jestřebí pracovník návštěvnického provozu
             ÚPS KR, oddělení údržby státního zámku Rájec nad Svitavou
              • Abrlová Jitka * abrlova.jitkaanpu.cz Blanenská 1, 67902 Rájec-Jestřebí vedoucí oddělení
              • Mikulášek Jiří   +420 516 432 013 +420 602 162 098 Blanenská 1, 67902 Rájec-Jestřebí technický pracovník
              • Ondrová Kateřina   +420 516 432 013 Blanenská 1, 67902 Rájec-Jestřebí pracovník péče o depozitáře , konzervátorka
              • Pavlů Stanislav   +420 516 432 013 +420 724 663 730 Blanenská 1, 67902 Rájec-Jestřebí technický pracovník
              • Ramšová Lenka   Blanenská 1, 67902 Rájec-Jestřebí pracovník péče o zahrady
          ÚPS KR, správa státního zámku Uherčice
           • Bartošková Tereza   Adresa pracoviště není známa. zahradník
           • Lysá Alena, Ing. * +420 515 298 396 +420 773 785 280 lysa.alenaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Mašková Zuzana   Adresa pracoviště není známa. pracovník péče o zahrady
           • Pochyla Ondřej, Bc.   Adresa pracoviště není známa. PR pracovník
           • Votavová Helena   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
          ÚPS KR, správa státního zámku Valtice
           • Svoboda Richard, PhDr., MBA * +420 604 600 606 svoboda.richardanpu.cz Zámek 1, 69142 Valtice správce objektu - kastelán
             ÚPS KR, oddělení provozu státního zámku Valtice
              • Beňová Hana   +420 519 352 423 benova.hanaanpu.cz Zámek 1, 69142 Valtice průvodce
              • Hűbnerová Alena   +420 519 352 423 Zámek 1, 69142 Valtice pracovník návštěvnického provozu
              • Kollár Ján   Zámek 1, 69142 Valtice pracovník návštěvnického provozu
              • Konšelová Alena   konselova.alenaanpu.cz Zámek 1, 69142 Valtice pracovník návštěvnického provozu
              • Suchánková Michaela * +420 519 352 423 +420 724 968 639 suchankova.michaelaanpu.cz Zámek 1, 69142 Valtice vedoucí oddělení
              • Šebelová Yveta   +420 519 352 423 Zámek 1, 69142 Valtice provozář
              • Šefčik Petr   +420 519 352 423 Zámek 1, 69142 Valtice pracovník návštěvnického provozu
                ÚPS KR, referát provozu Randez-vous v Lednicko-valt. areálu
                 • Moravčíková Vítězslava   +420 519 352 423 +420 778 402 741 moravcikova.vitezslavaanpu.cz Zámek 1, 69142 Valtice pracovník vztahů k veřejnosti , dílčí zástup kastelána
             ÚPS KR, oddělení údržby objektu a zahrad SZ Valtice
              • Čerešnová Barbora, Ing.   harastova.barboraanpu.cz Zámek 1, 69142 Valtice technický pracovník
              • Grbavčic Dominik   Zámek 1, 69142 Valtice pracovník péče o zahrady
              • Greguš Jan   +420 515 298 396 Zámek 1, 69142 Valtice řidič
              • Kovács Milan   +420 519 352 423 +420 724 756 183 Zámek 1, 69142 Valtice zedník
              • Neumannová Iveta   +420 519 352 423 Zámek 1, 69142 Valtice pracovník péče o zahrady
              • Opluštil Vladimír   +420 519 352 423 +420 724 330 008 Zámek 1, 69142 Valtice technický pracovník
              • Pevný Antonín   Zámek 1, 69142 Valtice pracovník péče o zahrady
              • Sukup Štefan   Zámek 1, 69142 Valtice pracovník péče o zahrady
              • Šumbera Filip   sumbera.filipanpu.cz Zámek 1, 69142 Valtice zahradník
             ÚPS KR, oddělení Národního centra divadla a tance SZ Valtice
              • Beránková Lenka, Ing. * +420 519 352 423 berankova.lenkaanpu.cz Zámek 1, 69142 Valtice vedoucí oddělení
              • Glodžáková Adriana, Bc.   glodzakova.adrianaanpu.cz Zámek 1, 69142 Valtice koordinační pracovník
              • Marinov Marin, DiS.   marinov.marinanpu.cz Zámek 1, 69142 Valtice technický pracovník
              • Měchura Petr   mechura.petranpu.cz Zámek 1, 69142 Valtice koordinační pracovník
              • Štusák David   Zámek 1, 69142 Valtice technický pracovník
          ÚPS KR, správa státního hradu Veveří
           • Daňková Hana, Mgr.   Hrad Veveří 1239, 66471 Veverská Bítýška pracovník návštěvnického provozu
           • Drtilová Tereza   Hrad Veveří 1239, 66471 Veverská Bítýška pracovník návštěvnického provozu
           • Hrstka Alexandr   Hrad Veveří 1239, 66471 Veverská Bítýška technický pracovník
           • Katolická Lenka   +420 519 420 164 Hrad Veveří 1239, 66471 Veverská Bítýška průvodce
           • Procházková Jaroslava   Hrad Veveří 1239, 66471 Veverská Bítýška provozář
           • Přibil Pavel   +420 549 420 164 +420 607 775 274 Hrad Veveří 1239, 66471 Veverská Bítýška technický pracovník
           • Uedl Pavel, Bc.   +420 549 420 164 uedl.pavelanpu.cz Hrad Veveří 1239, 66471 Veverská Bítýška PR pracovník
           • Uedlová Lenka, Mgr. * +420 549 420 164 +420 724 703 429 uedlova.lenkaanpu.cz Hrad Veveří 1239, 66471 Veverská Bítýška vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
          ÚPS KR, správa státního zámku Vranov nad Dyjí
           • Doležalová Kateřina, Bc. * +420 770 137 500 dolezalova.katerinaanpu.cz Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
             ÚPS KR, oddělení provozu státního zámku Vranov nad Dyjí
              • Altenburgerová Miluše   Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí technický pracovník
              • Boháčová Tereza, Bc.   Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí pracovník návštěvnického provozu
              • Grundová Anna, Bc.   Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí pracovník návštěvnického provozu
              • Karšulinová Daniela, Bc.   Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí pracovník návštěvnického provozu
              • Králová Ivana * +420 725 847 255 kralova.ivanaanpu.cz Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí vedoucí oddělení
              • Kvapil David * +420 771 278 796 kvapil.davidanpu.cz Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí vedoucí oddělení , dílčí zástup kastelána
              • Plucková Eva   +420 515 296 215 Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí technický pracovník
              • Sodomková Zuzana, Ing.   +420 515 296 215 Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí pracovník návštěvnického provozu
                ÚPS KR, referát provozu Nový Hrádek u Lukova
                 • Badošek Petr   +420 515 420 215 Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí pracovník návštěvnického provozu
                 • Frindová Jelínková Markéta, PhDr.   +420 778 719 168 frindova.marketaanpu.cz Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí PR pracovník
             ÚPS KR, oddělení údržby státního zámku Vranov nad Dyjí
              • Hanáková Lubomíra   Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí pracovník péče o zahrady
              • Neveselý Marek   +420 515 296 215 Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí zedník
              • Tunka Josef   +420 515 296 215 Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí technický pracovník
              • Tunková Anna   +420 515 296 215 Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí zahradník
          ÚPS KR, správa Květné zahrady v Kroměříži
           • Franková Šárka, Ing.   frankova.sarkaanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník péče o zahrady
           • Novák Pavel, Bc. * +420 775 885 638 novak.pavelanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž vedoucí oddělení , zahradní technolog
           • Novák Zdeněk, Mgr. * +420 775 887 104 novak.zdenekanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
             ÚPS KR, oddělení provozu Květné zahrady
              • Daněčková Hana   daneckova.hanaanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník návštěvnického provozu
              • Hradilová Libuše   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž technický pracovník
              • Jášková Anna   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník návštěvnického provozu
              • Manďáková Marie   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž technický pracovník
              • Pacík Lukáš   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž technický pracovník
              • Pacíková Milada * +420 721 874 590 pacikova.miladaanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž vedoucí oddělení , vedoucí oddělení provozu KZ
              • Paulu Veronika   +420 778 983 682 paulu.veronikaanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž PR pracovník
              • Pavelková Zdeňka   +420 778 436 931 Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž technický pracovník
              • Sigmundová Marie   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník návštěvnického provozu
              • Skácel Marian   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník návštěvnického provozu
              • Šolc Jiří   +420 725 478 239 Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž technický pracovník
              • Vávra Martin   +420 778 741 795 Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž technický pracovník , údržbář
             ÚPS KR, oddělení údržby Květné zahrady
              • Doleželová Hana, DiS.   +420 778 403 148 dolezelova.hanaanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník péče o zahrady
              • Janečková Jiřina   +420 725 571 254 Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník péče o zahrady
              • Kroutilíková Vlasta   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník péče o zahrady
              • Kučera Miroslav   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník péče o zahrady
              • Kudělková Zdeňka   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník péče o zahrady
              • Pazdziorová Hana   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž technický pracovník
              • Pospíšilová Jarmila   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník péče o zahrady
              • Sigmund Jiří   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník péče o zahrady
              • Skoupil Pavel   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník péče o zahrady
              • Šolcová Světlana   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník péče o zahrady
              • Vašák Libor, Ing.   Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž pracovník péče o zahrady
          ÚPS KR, správa státního zámku Vizovice
           • Bařinová Magda   +420 577 452 762 Palackého nám. 376, 76312 Vizovice PR pracovník
           • Grombířová Barbora, Bc.   +420 577 452 762 +420 737 406 562 grombirova.barboraanpu.cz Palackého nám. 376, 76312 Vizovice pracovník péče o depozitáře
           • Hořáková Vladimíra   Palackého nám. 376, 76312 Vizovice pracovník návštěvnického provozu
           • Kalendová Eva   Palackého nám. 376, 76312 Vizovice pracovník návštěvnického provozu
           • Kolařík Vilém   +420 577 452 762 +420 724 979 150 Palackého nám. 376, 76312 Vizovice pracovník péče o zahrady
           • Kouřilová Dita   Palackého nám. 376, 76312 Vizovice technický pracovník
           • Pluhař Zbyněk   +420 577 452 762 +420 724 979 149 pluhar.zbynekanpu.cz Palackého nám. 376, 76312 Vizovice pracovník péče o depozitáře
           • Pluhařová Jana * +420 577 452 762 +420 724 316 410 pluharova.janaanpu.cz Palackého nám. 376, 76312 Vizovice správce objektu - kastelán
           • Veselý Stanislav   +420 577 452 762 Palackého nám. 376, 76312 Vizovice technický pracovník
          ÚPS KR, správa státního zámku Buchlovice
           • Binder Jan, Mgr. * +420 775 402 070 binder.jan2anpu.cz náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Jošková Marcela, Mgr.   +420 771 292 041 joskova.marcela2anpu.cz náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice pracovník péče o depozitáře , dílčí zástup kastelána
             ÚPS KR, oddělení provozu státního zámku Buchlovice
              • Dostálková Jana   náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice technický pracovník
              • Kaňovská Gabriela, Mgr.   náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice pracovník návštěvnického provozu
              • Sysel Jiří   náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice technický pracovník
              • Vícha David * +420 572 434 241 +420 724 663 743 náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice vedoucí oddělení
              • Vlčková Ema   vlckova.emaanpu.cz náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice PR pracovník
             ÚPS KR, oddělení údržby parku státního zámku Buchlovice
              • Grebeňová Pavla   náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice technický pracovník
              • Kočišová Monika   náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice zahradník
              • Kučík Rudolf   náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice pracovník péče o zahrady
              • Kučíková Irena   náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice zahradník
              • Kučíková Lenka * +420 572 434 241 náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice vedoucí oddělení
              • Stýskal Pavel   náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice technický pracovník
              • Stýskal Petr   náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice technický pracovník
              • Suchý Michal   náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice technický pracovník
              • Šoustková Aneta   náměstí Svobody 13, 68708 Buchlovice pracovník péče o zahrady
          ÚPS KR, správa státního hradu Buchlov
           • Jošek Radomír   Polesí 418, 68708 Buchlovice technický pracovník
           • Jošek Roman   Polesí 418, 68708 Buchlovice technický pracovník
           • Jošek Rostislav, Ing. * +420 724 787 210 josek.rostislavanpu.cz Polesí 418, 68708 Buchlovice vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Kutálek Richard   +420 724 663 742 Polesí 418, 68708 Buchlovice technický pracovník , údržbář
           • Mikulová Libuše   +420 606 105 686 mikulova.libuseanpu.cz Polesí 418, 68708 Buchlovice pracovník péče o depozitáře
             ÚPS KR, oddělení provozu státního hradu Buchlov
              • Fryštáková Věra   Polesí 418, 68708 Buchlovice technický pracovník
              • Hůsková Kateřina   Polesí 418, 68708 Buchlovice pracovník návštěvnického provozu
              • Javašová Barbora, Bc.   Polesí 418, 68708 Buchlovice pracovník návštěvnického provozu
              • Lužová Veronika, Mgr.   Polesí 418, 68708 Buchlovice pracovník návštěvnického provozu
              • Mikulková Eliška, Bc.   Polesí 418, 68708 Buchlovice pracovník návštěvnického provozu
              • Smětáková Barbora   Polesí 418, 68708 Buchlovice pracovník návštěvnického provozu
              • Šedová Marcela   Polesí 418, 68708 Buchlovice technický pracovník
              • Škrlová Eva, Mgr.   Polesí 418, 68708 Buchlovice pracovník návštěvnického provozu
              • Tichý Ivan   Polesí 418, 68708 Buchlovice pracovník návštěvnického provozu
              • Tomášů Michaela * +420 725 377 374 tomasu.michaelaanpu.cz Polesí 418, 68708 Buchlovice vedoucí oddělení
              • Vávrová Alžběta, Bc.   Polesí 418, 68708 Buchlovice pracovník návštěvnického provozu
              • Zapletalová Zuzana   Polesí 418, 68708 Buchlovice pracovník návštěvnického provozu
              • Zwardoňová Klára   Polesí 418, 68708 Buchlovice pracovník návštěvnického provozu
          ÚPS KR, správa Dolu Michal v Ostravě
           • Dominik Dalibor   +420 596 231 160 Československé armády 413, 71500 Ostrava pracovník návštěvnického provozu
           • Flek Jiří   +420 596 240 621 Československé armády 413, 71500 Ostrava pracovník návštěvnického provozu
           • Januszek Jiří   Československé armády 413, 71500 Ostrava pracovník návštěvnického provozu
           • Kunčický Jiří   +420 596 240 621 Československé armády 413, 71500 Ostrava pracovník návštěvnického provozu
           • Polanová Jana   polanova.janaanpu.cz Československé armády 413, 71500 Ostrava pracovník návštěvnického provozu
           • Polášek Vojtěch, Mgr. * +420 771 227 965 polasek.vojtechanpu.cz Československé armády 413, 71500 Ostrava vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Polášková Markéta, Mgr.   polaskova.marketaanpu.cz Československé armády 413, 71500 Ostrava koordinační pracovník
           • Rucki Miloslav, Ing.   +420 596 240 621 +420 725 391 108 Československé armády 413, 71500 Ostrava pracovník návštěvnického provozu
           • Smelík Rudolf   +420 596 231 160 +420 724 793 275 smelik.rudolfanpu.cz Československé armády 413, 71500 Ostrava technický pracovník
           • Valíček Martin   +420 596 231 160 +420 724 664 000 valicek.martinanpu.cz Československé armády 413, 71500 Ostrava technický pracovník
           • Zaspal Alexandr, Ing.   +420 596 231 151 +420 724 400 280 zaspal.alexandranpu.cz Československé armády 413, 71500 Ostrava pracovník péče o depozitáře
          ÚPS KR, správa státního zámku Hradec nad Moravicí
           • Přibyla Radomír, Ing. * +420 553 783 915 +420 724 664 004 pribyla.radomiranpu.cz Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Přibylová Iva   pribylova.ivaanpu.cz Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí pracovník péče o depozitáře
             ÚPS KR, oddělení provozu státního zámku Hradec nad Moravicí
              • Palátová Věra, Mgr.   Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí pracovník návštěvnického provozu
              • Przylicki Krzysztof, PhDr.   przylicki.krzysztofanpu.cz Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí PR pracovník
              • Slaninová Petra   +420 553 821 603 Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí pracovník návštěvnického provozu
              • Vajdová Kateřina, Bc.   Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí pracovník návštěvnického provozu
             ÚPS KR, oddělení údržby státního zámku Hradec nad Moravicí
              • Borkovec Radim   Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí zahradník
              • Gřunděl Roman   Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí údržbář
              • Kozelská Růžena   +420 553 783 915 Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí provozář
              • Mudráková Stanislava   +420 553 783 915 Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí provozář
              • Přibyla Zdeněk   Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí zahradník
              • Urban Lubomír   Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí technický pracovník
              • Vícha Radim * +420 553 783 915 Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí vedoucí oddělení
              • Víchová Věra   +420 553 783 915 Městečko 2, 74741 Hradec nad Moravicí provozář
          ÚPS KR, správa státního zámku Raduň
           • Ciosková Zuzana, Ing.   Zámecká 67, 74761 Raduň pracovník návštěvnického provozu
           • Jandora Vladimír, Ing.   Zámecká 67, 74761 Raduň pracovník návštěvnického provozu
           • Kouřilová Markéta, Mgr. * +420 553 628 508 +420 732 828 365 kourilova.marketaanpu.cz Zámecká 67, 74761 Raduň správce objektu - kastelán
           • Kuchařík Daniel   +420 553 796 203 Zámecká 67, 74761 Raduň zahradník , zemědělský dělník
           • Leváková Hana   +420 553 796 203 levakova.hanaanpu.cz Zámecká 67, 74761 Raduň pokladní , denní
           • Schreierová Veronika   Zámecká 67, 74761 Raduň technický pracovník
           • Smolka Stanislav, Ing.   Zámecká 67, 74761 Raduň pracovník návštěvnického provozu
           • Tlachová Jiřina, Mgr.   +420 553 796 203 Zámecká 67, 74761 Raduň pracovník návštěvnického provozu
           • Tvrďochová Olga   Zámecká 67, 74761 Raduň provozář
           • Vlková Hana, Mgr.   vlkova.hanaanpu.cz Zámecká 67, 74761 Raduň koordinační pracovník
          ÚPS KR, správa vily Stiassni
           • Dobrovolný Martin   Hroznová 82, 60300 Brno pracovník návštěvnického provozu
           • Hudcovicová Sára Anna, Bc.   Hroznová 82, 60300 Brno pracovník návštěvnického provozu
           • Janovský Libor   Hroznová 82, 60300 Brno pracovník péče o zahrady
           • Konečná Kateřina, Mgr. * +420 734 469 039 konecna.katerinaanpu.cz Hroznová 82, 60300 Brno správce objektu - kastelán
           • Konečný Jan   konecny.jananpu.cz Hroznová 82, 60300 Brno technický pracovník
           • Oravcová Martina   Hroznová 82, 60300 Brno pracovník návštěvnického provozu
           • Vaculík Jaroslav, Bc.   +420 604 129 729 vaculik.jaroslavanpu.cz Hroznová 82, 60300 Brno PR pracovník , zástupce kastelána
          ÚPS KR, správa státního zámku Janovice u Rýmařova
           • Schmidová Kristýna, Bc.   +420 777 356 434 schmidova.kristynaanpu.cz Zámek 10, 79342 Janovice u Rýmařova koordinační pracovník
           • Slabý Petr, Mgr. * +420 313 558 440 +420 724 151 811 slaby.petranpu.cz Zámek 10, 79342 Janovice u Rýmařova vedoucí správy památkového objektu (kastelán)