Metainformační systém
Centrální část
Zavřít      (  +   - )

Metainformační systém NPÚ

Detail dokumentu

Originál dokumentu: analogový
Typ/druh dokumentu:
Typ dokumentu: mapy a plány území
Druh dokumentu: katastrální mapa (mapa s podkladem katastrální mapy)
Bližší specifikace: zákres KP do mapy
Jméno souboru: Z0018372.jpg Formát souboru: image/jpeg
Autor záznamu: Skřídlovská Nina
Popis dokumentu:
Název pracoviště: ÚOP v Kroměříži Velikost dokumentu (v bytech): 3068775 B Rozměry obrazového dokumentu: 2492 x 3500 pixelů
Autor originálu: Havlová Miroslava;  
Klíčová slova: Ochranné pásmo; Kulturní památka nemovitá;  
Uživ. klíčová slova: domy; účelový zákres KP do KM; dokument ÚSKP;  
Datum vzniku: 28.09.1999
Licence:
Typ: neurčena - ochranu díla stanovuje obecně autorský zákon  (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121)

Vazby dokumentu na aplikace IISPP

Aplikace Druh záznamu Ident. zázn. Hodnota ident. Bližší specifikace Odkaz
Aplikace: Památkový katalog - právní stav Druh záznamu: Právní stav Ident. zázn.: Id právního stavu Hodnota ident.: 123382 Bližší specifikace:
Název soubor městských domů
Číslo ÚSKP 13536/7-8432
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka

Územní identifikace dokumentu

Územní rozsah: objekt lokalizovaný

Objekty paGIS

Kód paGIS Název objektu Část obce Č. dom. Ulice Č. or. Kat. území Obec ORP Okres
Kód paGIS: 230610  Název objektu:   Část obce: Kroměříž  Č. dom.: č.p. 1262  Ulice: Havlíčkova  Č. or.: 20  Kat. území: Kroměříž  Obec: Kroměříž  ORP: Kroměříž  Okres: Kroměříž 

Přírůstkové body

Přír. bod Název objektu Část obce Č. dom. Ulice Č. or. Kat. území Obec ORP Okres

Lokality

Kód CZ Název lokality Reálný typ Kat. území Obec ORP Okres Kraj
Kód CZ: 23658  Název lokality: Nové Sady  Reálný typ: urbanizované sídlo  Kat. území: Kroměříž  Obec: Kroměříž  ORP: Kroměříž  Okres: Kroměříž  Kraj: Zlínský kraj 

Historické regiony

Kód RS Název hist. regionu
Kód RS: 324  Název hist. regionu: Kroměříž 
Náhled Žádost o užití