Metainformační systém
Centrální část
Zavřít      (  +   - )

Metainformační systém NPÚ

Detail dokumentu

Originál dokumentu: analogový
Typ/druh dokumentu:
Typ dokumentu: ostatní obrazová dokumentace
Druh dokumentu: pohlednice
Jméno souboru: B0126501.tif Formát souboru: image/tiff
Autor záznamu: Winklerová Hana
Popis dokumentu:
Název pracoviště: ÚOP v Brně Velikost dokumentu (v bytech): 5088759 B Rozměry obrazového dokumentu: 1633 x 1035 pixelů
Autor originálu: neznámý ;  
Klíčová slova: Kulturní památka nemovitá; Památková rezervace;  
Uživ. klíčová slova: pohlednice; areál; dokument ÚSKP;  
Datum vzniku: 1900-1950 (neověřeno)
Licence:
Typ: neurčena - ochranu díla stanovuje obecně autorský zákon  (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121)

Vazby dokumentu na aplikace IISPP

Aplikace Druh záznamu Ident. zázn. Hodnota ident. Bližší specifikace Odkaz
Aplikace: Památkový katalog - prvek Druh záznamu: Prvek Ident. zázn.: Id prvku Hodnota ident.: 14012095 Bližší specifikace:
Katalogové číslo 1000147542
Název kostel sv. Jana Křtitele se sochou sv. Jana Nepomuckého
Číslo ÚSKP 35733/7-6009
ID právního stavu 147542
Načítám data z navázané aplikace...

Územní identifikace dokumentu

Územní rozsah: objekt lokalizovaný

Objekty paGIS

Kód paGIS Název objektu Část obce Č. dom. Ulice Č. or. Kat. území Obec ORP Okres
Kód paGIS: 1138158  Název objektu:   Část obce: Kroměříž  Č. dom.: č.p. 1138  Ulice: Masarykovo náměstí  Č. or.: 17  Kat. území: Kroměříž  Obec: Kroměříž  ORP: Kroměříž  Okres: Kroměříž 

Přírůstkové body

Přír. bod Název objektu Část obce Č. dom. Ulice Č. or. Kat. území Obec ORP Okres

Lokality

Kód CZ Název lokality Reálný typ Kat. území Obec ORP Okres Kraj
Kód CZ: 7468  Název lokality: Kroměříž  Reálný typ: město, býv. statutární  Kat. území: Kroměříž  Obec: Kroměříž  ORP: Kroměříž  Okres: Kroměříž  Kraj: Zlínský kraj 
Kód CZ: 26704  Název lokality: Vnitřní Město  Reálný typ: býv. hl. městská čtvrť  Kat. území: Kroměříž  Obec: Kroměříž  ORP: Kroměříž  Okres: Kroměříž  Kraj: Zlínský kraj 

Historické regiony

Kód RS Název hist. regionu
Kód RS: 324  Název hist. regionu: Kroměříž 
Náhled Žádost o užití