Metainformační systém
Centrální část
Zavřít      (  +   - )

Metainformační systém NPÚ

Detail dokumentu

Originál dokumentu: analogový
Typ/druh dokumentu:
Typ dokumentu: mapy a plány území
Druh dokumentu: mapa s podkladem topografické mapy (základní mapy ČR)
Bližší specifikace: mapa památkové rezervace, zóny nebo ochranného pásma
Jméno souboru: U0005531.jpg Formát souboru: image/jpeg
Autor záznamu: Veselá Hana
Popis dokumentu:
Název pracoviště: ÚOP v Ústí nad Labem Velikost dokumentu (v bytech): 6870660 B Rozměry obrazového dokumentu: 7559 x 6142 pixelů
Autor originálu: neuveden+ ;  
Klíčová slova: Ochranné pásmo; Národní kulturní památka; Památková rezervace;  
Uživ. klíčová slova: pevnosti vojenské;  
Datum vzniku: 20.08.1990
Licence:
Typ: neurčena - ochranu díla stanovuje obecně autorský zákon  (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121)

Vazby dokumentu na aplikace IISPP

Aplikace Druh záznamu Ident. zázn. Hodnota ident. Bližší specifikace Odkaz
Aplikace: ÚSKP (MonumIS, MonumNet) Druh záznamu: Kulturní památky Ident. zázn.: IdReg Hodnota ident.: 140580 Bližší specifikace:
Rejstř. č. 11773/5-4
Název pevnost - Malá pevnost a Národní hřbitov
Stav ochr. S
Aplikace: ÚSKP (MonumIS, MonumNet) Druh záznamu: NKP, Svět. dědictví a chr. území Ident. zázn.: Rejstř. č. Hodnota ident.: 1053 Bližší specifikace:
Typ RM
Název Terezín
Aplikace: ÚSKP (MonumIS, MonumNet) Druh záznamu: NKP, Svět. dědictví a chr. území Ident. zázn.: Rejstř. č. Hodnota ident.: 126 Bližší specifikace:
Typ NP
Název Malá pevnost se hřbitovem v Terezíně (Terezín)
Aplikace: ÚSKP (MonumIS, MonumNet) Druh záznamu: NKP, Svět. dědictví a chr. území Ident. zázn.: Rejstř. č. Hodnota ident.: 3199 Bližší specifikace:
Typ ZX
Název Ochranné pásmo Malé pevnosti s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezína

Územní identifikace dokumentu

Územní rozsah: rozsáhlé území, vyšší územní celek

Objekty paGIS

Kód paGIS Název objektu Část obce Č. dom. Ulice Č. or. Kat. území Obec ORP Okres

Přírůstkové body

Přír. bod Název objektu Část obce Č. dom. Ulice Č. or. Kat. území Obec ORP Okres

Lokality

Kód CZ Název lokality Reálný typ Kat. území Obec ORP Okres Kraj
Kód CZ: 16368  Název lokality: Terezín  Reálný typ: město  Kat. území: Terezín  Obec: Terezín  ORP: Litoměřice  Okres: Litoměřice  Kraj: Ústecký kraj 

Historické regiony

Kód RS Název hist. regionu
Kód RS: 151  Název hist. regionu: Terezín 
Náhled Žádost o užití