Metainformační systém
Centrální část
Zavřít      (  +   - )

Metainformační systém NPÚ

Detail dokumentu

Originál dokumentu: digitální
Typ/druh dokumentu:
Typ dokumentu: fotografická dokumentace
Barevnost dokumentu: barevný
Záběr: exteriér - celek
Jméno souboru: P0014248.jpg Formát souboru: image/jpeg
Autor záznamu: Sedláková Žaneta
Popis dokumentu:
Název pracoviště: ÚOP v Plzni Velikost dokumentu (v bytech): 1424641 B Rozměry obrazového dokumentu: 2048 x 1536 pixelů
Autor originálu: Tetour Michal ;  
Klíčová slova: Památková zóna; Kulturní památka nemovitá; Území s archeologickými nálezy;  
Uživ. klíčová slova: opevnění; dokument ÚSKP; hradba; identifikační fotografie;  
Datum vzniku: 10.11.2006
Licence:
Typ: neurčena - ochranu díla stanovuje obecně autorský zákon  (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121)

Vazby dokumentu na aplikace IISPP

Aplikace Druh záznamu Ident. zázn. Hodnota ident. Bližší specifikace Odkaz
Aplikace: Památkový katalog - prvek Druh záznamu: Prvek Ident. zázn.: Id prvku Hodnota ident.: 7768703 Bližší specifikace:
Katalogové číslo 1000140669_0011
Název Z úsek opevnění (fragment m. pč. 288/1 a pč. 143/1)
Číslo ÚSKP 29301/4-3373
ID právního stavu 140669
Načítám data z navázané aplikace...
Aplikace: ISAD Druh záznamu: Území s archeol. nálezy Ident. zázn.: IDSAS Hodnota ident.: 18653 Bližší specifikace:
Název středověké a novověké jádro obce
Kategorie I
Typ

Územní identifikace dokumentu

Územní rozsah: objekt lokalizovaný

Objekty paGIS

Kód paGIS Název objektu Část obce Č. dom. Ulice Č. or. Kat. území Obec ORP Okres

Přírůstkové body

Přír. bod Název objektu Část obce Č. dom. Ulice Č. or. Kat. území Obec ORP Okres
Přír. bod: 32747  Název objektu: Z ús. opevnění (fragment m. pč. 288/1 a pč. 143/1)  Část obce: Sušice I  Č. dom.:   Ulice:   Č. or.:   Kat. území: Sušice nad Otavou  Obec: Sušice  ORP: Sušice  Okres: Klatovy 
Přír. bod: 112762  Název objektu: městské opevnění - fragment na ppč. 288/5 a 2255/6  Část obce: Sušice I  Č. dom.:   Ulice:   Č. or.:   Kat. území: Sušice nad Otavou  Obec: Sušice  ORP: Sušice  Okres: Klatovy 

Lokality

Kód CZ Název lokality Reálný typ Kat. území Obec ORP Okres Kraj
Kód CZ: 15721  Název lokality: Sušice  Reálný typ: město  Kat. území: Sušice nad Otavou  Obec: Sušice  ORP: Sušice  Okres: Klatovy  Kraj: Plzeňský kraj 
Kód CZ: 15725  Název lokality: Sušice  Reálný typ: hl. městská čtvrť  Kat. území: Sušice nad Otavou  Obec: Sušice  ORP: Sušice  Okres: Klatovy  Kraj: Plzeňský kraj 

Historické regiony

Kód RS Název hist. regionu
Kód RS: 97  Název hist. regionu: Sušice 
Náhled Žádost o užití