Metainformační systém
Centrální část
Zavřít      (  +   - )

Metainformační systém NPÚ

Detail dokumentu

Zavřít Tisk
Náhled:
Textový obsah:
Originál dokumentu: analogový
Typ/druh dokumentu:
Typ dokumentu: publikace, listiny, spisové dokumenty
Druh dokumentu: zákony, vyhlášky a nařízení
Bližší specifikace: rozhodnutí o zápisu do státního seznamu KP
Jméno souboru: S0049947.pdf Formát souboru: application/pdf
Autor záznamu: Minář Ivan
Popis dokumentu:
Název pracoviště: ÚOP středních Čech v Praze Velikost dokumentu (v bytech): 3168571 B Rozměry obrazového dokumentu:
Autor originálu: ONV Mladá Boleslav;  
Klíčová slova: Kulturní památka nemovitá;  
Uživ. klíčová slova: dokument ÚSKP;  
Datum vzniku: 01.12.1987

Vazby dokumentu na aplikace IISPP

Aplikace Druh záznamu Ident. zázn. Hodnota ident. Bližší specifikace Odkaz
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 125826
Název zbytky hradu Málkova
Číslo ÚSKP 15352/2-3637
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 125955
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 15470/2-3566
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 126182
Název zámek
Číslo ÚSKP 15683/2-3614
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 126235
Název fara
Číslo ÚSKP 15727/2-3573
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 126838
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 16296/2-3619
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 128427
Název socha sv. Jana Nepomuckého
Číslo ÚSKP 17764/2-3591
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 128547
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 17878/2-3579
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 129306
Název fara
Číslo ÚSKP 18589/2-3630
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 129957
Název zámek
Číslo ÚSKP 19211/2-3608
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 130994
Název venkovský dům
Číslo ÚSKP 20179/2-3625
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 131335
Název obytná budova hospodářského dvora se sýpkou
Číslo ÚSKP 20502/2-3562
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 131395
Název venkovský dům
Číslo ÚSKP 20559/2-3629
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 131789
Název tvrziště
Číslo ÚSKP 20938/2-3600
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 131923
Název mezník
Číslo ÚSKP 21061/2-3571
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 132285
Název zemědělský dvůr
Číslo ÚSKP 21400/2-3572
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 132407
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 21514/2-3618
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 132709
Název hradiště Rácov
Číslo ÚSKP 21792/2-3616
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 132750
Název sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého
Číslo ÚSKP 21831/2-3636
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 133273
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 22336/2-3633
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 133882
Název venkovský dům
Číslo ÚSKP 22902/2-3642
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 133888
Název inundační most
Číslo ÚSKP 22908/2-3624
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 134401
Název venkovský dům
Číslo ÚSKP 23400/2-3568
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 134562
Název tiskárna
Číslo ÚSKP 23552/2-3612
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 134636
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 23624/2-3577
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 134649
Název kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Číslo ÚSKP 23636/2-3604
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 134845
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 23823/2-3578
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 135134
Název kaple
Číslo ÚSKP 24092/2-3596
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 135254
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 24207/2-3593
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 135292
Název sýpka
Číslo ÚSKP 24241/2-3638
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 137370
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 26207/2-3575
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 137626
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 26446/2-3567
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 137671
Název lovecký zámeček Opočno
Číslo ÚSKP 26488/2-3635
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 137942
Název krucifix
Číslo ÚSKP 26744/2-3605
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 138180
Název zbytky ohrazení obory
Číslo ÚSKP 26967/2-3615
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 138670
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 27429/2-3576
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 138695
Název zámek
Číslo ÚSKP 27452/2-3558
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 138732
Název piaristické gymnasium a bratrská škola
Číslo ÚSKP 27488/2-3611
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 139584
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 28291/2-3628
Kód fáze ochrany R
Fáze ochrany památkově chráněno, rozsah revidován
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 140097
Název městský dům
Číslo ÚSKP 28767/2-3610
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 140241
Název fara
Číslo ÚSKP 28906/2-3594
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 140834
Název sýpka
Číslo ÚSKP 29456/2-3641
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 141045
Název socha sv. Gotharda
Číslo ÚSKP 29658/2-3609
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 141046
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 29659/2-3588
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 141475
Název krucifix se zvoničkou
Číslo ÚSKP 30061/2-3607
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 141520
Název venkovský dům
Číslo ÚSKP 30103/2-3581
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 141571
Název kostel sv. Jakuba Většího
Číslo ÚSKP 30148/2-1716
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 142300
Název kaple
Číslo ÚSKP 30825/2-3595
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 142389
Název výklenková kaplička
Číslo ÚSKP 30907/2-3626
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 142651
Název městský dům
Číslo ÚSKP 31153/2-3560
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 142725
Název sýpka - pův. tvrz
Číslo ÚSKP 31223/2-3627
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 143312
Název tvrziště
Číslo ÚSKP 31771/2-3563
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 143522
Název výklenková kaplička
Číslo ÚSKP 31973/2-3570
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 144453
Název socha P. Marie
Číslo ÚSKP 32849/2-3590
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 144777
Název výklenková kaplička
Číslo ÚSKP 33146/2-3634
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 145038
Název sýpka
Číslo ÚSKP 33396/2-3592
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 145247
Název sýpka
Číslo ÚSKP 33595/2-3557
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 145493
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 33828/2-3617
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 145710
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 34025/2-3631
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 146435
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 34702/2-3632
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 146814
Název sýpka - pův. tvrz
Číslo ÚSKP 35066/2-3620
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 147180
Název výklenková kaplička
Číslo ÚSKP 35401/2-3589
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 147264
Název městský dům
Číslo ÚSKP 35478/2-3559
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 148154
Název venkovský dům
Číslo ÚSKP 36307/2-3580
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 148471
Název kostel Nanebevzetí P. Marie
Číslo ÚSKP 36606/2-3597
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 148631
Název tvrziště
Číslo ÚSKP 36753/2-3564
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 148706
Název fara
Číslo ÚSKP 36819/2-3623
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 148761
Název historické jádro hospodářského dvora čp. 2, 4, 5, 6, 223 a objekt bez čp.
Číslo ÚSKP 36872/2-3585
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 149841
Název průmyslová škola
Číslo ÚSKP 37901/2-3613
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 150211
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 38238/2-3565
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 151308
Název pošta
Číslo ÚSKP 39284/2-3561
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 152749
Název vodní mlýn
Číslo ÚSKP 40669/2-3587
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 153613
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 41500/2-3582
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 153913
Název zámek
Číslo ÚSKP 41789/2-3584
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 154323
Název zámeček
Číslo ÚSKP 42170/2-3599
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 157374
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 44967/2-3583
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 157760
Název městský dům
Číslo ÚSKP 45325/2-3586
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 157799
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 45360/2-3640
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 157825
Název brána u čp. 34
Číslo ÚSKP 45384/2-3574
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 157909
Název tvrziště
Číslo ÚSKP 45463/2-3606
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 158093
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 45638/2-3569
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 158114
Název venkovský dům
Číslo ÚSKP 45657/2-3598
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 158177
Název železniční most
Číslo ÚSKP 45716/2-3603
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 158587
Název hospodářská budova čp. 1
Číslo ÚSKP 46106/2-3601
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 158940
Název brána u čp. 10
Číslo ÚSKP 46434/2-3602
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 159836
Název tvrziště
Číslo ÚSKP 47278/2-3621
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany kulturní památka
Památkový katalog - právní stav Právní stav Id právního stavu 159859
Název venkovská usedlost
Číslo ÚSKP 47297/2-3639
Kód fáze ochrany P
Fáze ochrany památkově chráněno
Kód typu ochrany KP
Typ ochrany Kulturní památka

Územní identifikace dokumentu

Územní rozsah: objekt lokalizovaný

Objekty paGIS

Kód paGIS Název objektu Část obce Č. dom. Ulice Č. or. Kat. území Obec ORP Okres
937874    Bělá pod Bezdězem  č.p. 86  Masarykovo náměstí    Bělá pod Bezdězem  Bělá pod Bezdězem  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
1830220    Žďár  č.p. 7      Žďár u Mnichova Hradiště  Žďár  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
351612    Bělá pod Bezdězem  č.p. 85  Masarykovo náměstí    Bělá pod Bezdězem  Bělá pod Bezdězem  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
944561    Skalsko  č.p. 24      Skalsko  Skalsko  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
930842    Mužský  č.p. 18      Mužský  Boseň  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
50430    Doubrava  č.p. 4      Žďár u Mnichova Hradiště  Žďár  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
648962    Dobrovice  č.p. 7  Palackého náměstí    Dobrovice  Dobrovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
2558158  kostel Stětí sv. Jana Křtitele  Krpy        Krpy  Kropáčova Vrutice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
52778    Mužský  č.p. 15      Mužský  Boseň  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
2121158    Mužský  č.p. 17      Mužský  Boseň  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 

Přírůstkové body

Přír. bod Název objektu Část obce Č. dom. Ulice Č. or. Kat. území Obec ORP Okres
18471  železniční most  Krnsko        Krnsko  Krnsko  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17522  socha sv. Gotharda  Jirsko 1. díl        Sezemice  Sezemice  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
98920  dům usedlosti  Sovenice        Sovenice u Mnichova Hradiště  Chocnějovice  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
96375  fara  Předměřice nad Jizerou  č.p. 29      Předměřice nad Jizerou  Předměřice nad Jizerou  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
18973  sýpka  Nemyslovice        Nemyslovice  Nemyslovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
72927  dům usedlosti  Vinec  č.p. 45      Vinec  Vinec  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17104  tvrziště  Solec        Solec  Kněžmost  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
95741  fara  Chotětov  č.p. 22  Palackého    Chotětov  Chotětov  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
96672  dům  Střehom  č.p. 11      Horní Bousov  Dolní Bousov  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
18394  zaniklý hrad Rácov  Čejetičky        Čejetice u Mladé Boleslavi  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
87479  hospodářský dvůr  Dobrovice  č.p. 2  Palackého náměstí    Dobrovice  Dobrovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
78272  obytná budova se stájemi  Hněvousice  č.p. 6      Sychrov nad Jizerou  Mnichovo Hradiště  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
16638  vodní mlýn  Střehom  č.ev. 1      Horní Bousov  Dolní Bousov  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17002  socha Panny Marie  Skyšice        Skyšice  Domousnice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
89430  dům se sýpkou  Bezno  č.p. 47  Nemyslovická    Bezno  Bezno  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
98844  hospodářská budova  Malobratřice        Malobratřice  Kněžmost  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
17424  kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého  Březina        Březina u Mnichova Hradiště  Březina  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
87194  průmyslová škola  Mladá Boleslav II  č.p. 456  Havlíčkova  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
92524  městský dům  Mladá Boleslav I  č.p. 2  Staroměstské náměstí  53  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
88501  dům usedlosti  Mužský  č.p. 10      Mužský  Boseň  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
18335  výklenková kaplička s reliéfem Nejsv. Trojice  Horní Rokytá        Horní Rokytá  Rokytá  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
19129  dům usedlosti  Víska  č.p. 2      Víska u Březovic  Březovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
18789  dům usedlosti  Březinka  č.ev. 340      Březinka pod Bezdězem  Bělá pod Bezdězem  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
19174  dům usedlosti  Víska  č.p. 7      Víska u Březovic  Březovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
18981  brána  Kochánky        Kochánky  Kochánky  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
129460  sýpka  Skalsko        Skalsko  Skalsko  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17399  dům usedlosti  Mužský  č.p. 11      Mužský  Boseň  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
18129  roubená sýpka  Nová Ves u Bakova        Nová Ves u Bakova nad Jizerou  Nová Ves u Bakova  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17069  výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého  Svobodín        Bechov  Dolní Bousov  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
19335  zaniklý lovecký zámeček Opočno  Otradovice        Otradovice  Skorkov  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17679  dům usedlosti  Hoškovice  č.p. 4      Hoškovice  Mnichovo Hradiště  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
17648  sýpka  Žerčice        Žerčice  Žerčice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
96479  dům statku  Skalsko  č.p. 17      Skalsko  Skalsko  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
18814  kostel Nanebevzetí Panny Marie  Katusice    nám. Budovatelů    Katusice  Katusice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17572  zámek  Loukovec  č.p. 16      Loukovec  Loukovec  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
96620  chalupa  Skalsko  č.p. 36      Skalsko  Skalsko  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17094  tvrziště Ujkovice  Ujkovice        Ujkovice  Ujkovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
96630  dům  Spikaly  č.p. 11      Spikaly  Katusice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
19039  inundační most  Předměřice nad Jizerou        Předměřice nad Jizerou  Předměřice nad Jizerou  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
79431  zámek  Josefův Důl  č.p. 4      Josefův Důl u Mladé Boleslavi  Josefův Důl  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
19178  dům usedlosti  Víska  č.p. 10      Víska u Březovic  Březovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
103467  venkovský dům  Dolní Rokytá  č.p. 36      Dolní Rokytá  Rokytá  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
89783  zámek  Dobrovice  č.p. 1  Palackého náměstí    Dobrovice  Dobrovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
96047  dům s chlévy  Kluky  č.p. 18      Kluky u Mladé Boleslavi  Kluky  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
18235  ohradní zeď obory  Kosmonosy        Kosmonosy  Kosmonosy  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
18836  výklenková kaplička  Kovanec        Kovanec  Kovanec  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17533  mezník  Březina        Březina u Mnichova Hradiště  Březina  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
17218  sýpka - bývalá tvrz  Petkovy        Petkovy  Petkovy  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
89679  fara  Březno  č.p. 20      Březno u Mladé Boleslavi  Březno  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
16919  socha sv. Jana Nepomuckého  Veselice        Veselice  Veselice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
89683  brána  Březovice        Březovice pod Bezdězem  Březovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
70701  pošta  Benátky nad Jizerou I  č.p. 41  Husovo náměstí  34  Nové Benátky  Benátky nad Jizerou  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
19173  dům usedlosti  Víska  č.p. 17      Víska u Březovic  Březovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17992  špýchar  Horní Stakory        Horní Stakory  Kosmonosy  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17958  tvrziště  Valy        Plazy  Plazy  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
18939  fara  Skalsko  č.p. 31      Skalsko  Skalsko  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17908  sýpka - bývalá tvrz  Pěčice        Pěčice  Pěčice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
87519  bratrská škola  Mladá Boleslav II  č.p. 73  Na Karmeli  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
18076  socha sv. Floriána  Rejšice        Rejšice  Smilovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
70799  dům usedlosti  Bezdědice  č.p. 11      Bezdědice  Bělá pod Bezdězem  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17066  dům usedlosti  Obruby  č.p. 25      Obruby  Obruby  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17935  zámek  Studénka  č.p. 7      Bakov nad Jizerou  Bakov nad Jizerou  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17495  kamenný kříž  Lhotky        Lhotky u Mladé Boleslavi  Lhotky  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
19159  dům usedlosti  Víska  č.p. 4      Víska u Březovic  Březovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
18065  kaple  Vicmanov        Vicmanov  Mukařov  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
19157  dům usedlosti  Víska  č.p. 6      Víska u Březovic  Březovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17693  tvrziště  Dobrá Voda        Lhotice u Bosně  Mnichovo Hradiště  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
87521  bratrská tiskárna  Mladá Boleslav II  č.p. 77  Na Karmeli  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
98845  zámeček  Maníkovice  č.p. 1      Ptýrov  Ptýrov  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
17016  kamenný kříž  Prodašice        Prodašice  Prodašice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
18572  zřícenina hradu Málkov  Strenice        Strenice  Strenice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
19002  kostel sv. Jakuba Většího  Předměřice nad Jizerou        Předměřice nad Jizerou  Předměřice nad Jizerou  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
17683  tvrziště  Dobrá Voda        Lhotice u Bosně  Mnichovo Hradiště  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
17936  kaple  Neveklovice        Neveklovice  Neveklovice  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav 
96064  dům  Kluky  č.p. 29      Kluky u Mladé Boleslavi  Kluky  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
19165  dům usedlosti  Víska  č.p. 3      Víska u Březovic  Březovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 
96794  dům usedlosti  Zamachy  č.p. 19      Zamachy  Velké Všelisy  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 

Lokality

Kód CZ Název lokality Reálný typ Kat. území Obec ORP Okres Kraj
268  Bělá pod Bezdězem  město  Bělá pod Bezdězem  Bělá pod Bezdězem  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
401  Bezdědice  ves  Bezdědice  Bělá pod Bezdězem  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
439  Bezno  městys  Bezno  Bezno  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
1263  Březina  ves  Březina u Mnichova Hradiště  Březina  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
1274  Březinka  ves  Březinka pod Bezdězem  Bělá pod Bezdězem  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
1295  Březno  městys  Březno u Mladé Boleslavi  Březno  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
1318  Březovice  ves  Březovice pod Bezdězem  Březovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
2436  Dobrá Voda  ves  Lhotice u Bosně  Mnichovo Hradiště  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
2490  Dobrovice  město  Dobrovice  Dobrovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
2732  Dolní Krnsko  ves  Krnsko  Krnsko  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
2871  Dolní Rokytá  ves  Dolní Rokytá  Rokytá  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
3060  Doubrava  ves  Žďár u Mnichova Hradiště  Žďár  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
3976  Hněvousice  dvůr  Sychrov nad Jizerou  Mnichovo Hradiště  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
4416  Horní Rokytá  ves  Horní Rokytá  Rokytá  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
4452  Horní Stakory  ves  Horní Stakory  Kosmonosy  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
4670  Hoškovice  ves  Hoškovice  Mnichovo Hradiště  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
5373  Chotětov  městys  Chotětov  Chotětov  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
6159  Josefův Důl  ves  Josefův Důl u Mladé Boleslavi  Josefův Důl  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
6474  Katusice  ves  Katusice  Katusice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
6689  Kluky  ves  Kluky u Mladé Boleslavi  Kluky  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
6812  Kochánky  ves  Kochánky  Kochánky  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
7053  Kosmonosy  město  Kosmonosy  Kosmonosy  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
7195  Kovanec  ves  Kovanec  Kovanec  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
7478  Krpy  ves  Krpy  Kropáčova Vrutice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
32464  Křivolačiny  víska  Sovenice u Mnichova Hradiště  Chocnějovice  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
8259  Lhotky  ves  Lhotky u Mladé Boleslavi  Lhotky  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
8756  Loukovec  ves  Loukovec  Loukovec  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
47775  Malá Strana  víska  Veselice  Veselice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
9146  Malobratřice  ves  Malobratřice  Kněžmost  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
9221  Maníkovice  ves  Ptýrov  Ptýrov  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
9744  Mladá Boleslav  město statutární  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
10107  Mužský  ves  Mužský  Boseň  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
10449  Nemyslovice  ves  Nemyslovice  Nemyslovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
10530  Neuberk  ves  Čejetice u Mladé Boleslavi  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
10541  Neveklovice  ves  Neveklovice  Neveklovice  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
10785  Nová Ves u Bakova  ves  Nová Ves u Bakova nad Jizerou  Nová Ves u Bakova  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
10820  Nové Benátky  býv. město  Nové Benátky  Benátky nad Jizerou  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
11248  Obruby  ves  Obruby  Obruby  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
11722  Otradovice  ves  Otradovice  Skorkov  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
11965  Pěčice  ves  Pěčice  Pěčice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
12053  Petkovy  ves  Petkovy  Petkovy  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
12957  Prodašice  ves  Prodašice  Prodašice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
13086  Předměřice nad Jizerou  ves  Předměřice nad Jizerou  Předměřice nad Jizerou  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
13680  Rejšice  ves  Rejšice  Smilovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
14481  Skalsko  ves  Skalsko  Skalsko  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
14610  Skyšice  ves  Skyšice  Domousnice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
14899  Solec  ves  Solec  Kněžmost  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
14966  Spikaly  ves  Spikaly  Katusice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
15418  Strenice  býv. městys  Strenice  Strenice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
15469  Střehom  ves  Horní Bousov  Dolní Bousov  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
15600  Studénka  dvůr torzální  Bakov nad Jizerou  Bakov nad Jizerou  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
15910  Svobodín  ves  Bechov  Dolní Bousov  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
39568  Syslov  víska  Zamachy  Velké Všelisy  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
17056  Ujkovice  ves  Ujkovice  Ujkovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
17269  Valy  ves  Plazy  Plazy  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
17733  Vicmanov  ves  Vicmanov  Mukařov  Mnichovo Hradiště  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
17807  Vinec  ves  Vinec  Vinec  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
17843  Víska  ves  Víska u Březovic  Březovice  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  Středočeský kraj