Nápověda systému MIS

1. Úvod

Použitá knihovna pro indexování informací a jejich následné vyhledávání nabízí značné možnosti v tom, jak daný dotaz formulovat. Veškeré možnosti, které knihovna nabízí jsou prezentovány zde. Tato nápověda obsahuje základní syntaxe pro vytváření dotazů pro full-textové vyhledávání dokumentů s ohledem na implementaci knihovny v aplikaci MIS.

2. Základní pojmy

Dotaz je rozdělen na výrazy (term) a oblasti (field). Existují dva typy výrazů:

Jednotlivé výrazy a oblasti lze v dotazech kombinovat a vhodně doplnit dalšími operátory.

2.1 Výraz

Nejjednodušší způsob zápisu hledaného řetězce. Je hledáno přesně to, co je napsáno ve vyhledávacím políčku. Buď to může být samostatný výraz "zámek" nebo fráze "zámek Nebílovy".

Příklady:

Pozn. je velký rozdíl mezi první a druhou položkou. Dotaz představovaný první položkou hledá vše, kde je výraz zámek a Nebílovy. Kdežto dotaz představovaný druhou položkou se ptá na frázi zámek Nebílovy.

2.2 Oblasti

Někdy máme bližší informaci o tom, kde se hledaný výraz může nacházet. V tomto případě můžeme omezit hledání na danou oblast. MIS nabízí k výběru následující oblasti:

Pozn: názvy oblastí jsou uvedeny bez diakritiky.

Syntaxe zápisu je následující:
oblast: hledaný výraz

Příklady:

3. Modifikátory výrazu

3.1 Hvězdička, otazník

Syntaxe nám umožňuje nahradit jeden znak (?) nebo část (*) hledaného výrazu speciálním znakem v případě, že si nejsme jisti určitou částí (v češtině problém různých tvarů, předpon, koncovek) nebo chceme jedním dotazem postihnout více možností.

Jediné omezení je to, že není možné zastupující znaky (?, *) použít na začátku hledaného výrazu.

Příklady:

3.2 Posílení výrazu

Vyhledávací knihovna nám umožňuje říci, že nějaký výraz má vyšší význam resp. je důležitější než jiný výraz. Pro posílení výrazu se používá znak ^ uvedený za daným výrazem následovaný číslem. Čím větší toto číslo je (standardně je u všech nastavena hodnota 1), tím větší význam daný výraz bude mít při vyhledávání.

Příklady:

3.3 Logické operátory

Pro vyjádření vztahů typu "tento výraz a zároveň tento výraz" nebo "tento výraz, ale již ne tento výraz" nám syntaxe umožňuje používat logické operátory - AND, +, OR, -, NOT. Implicitní operátor pro více výrazů je AND.

Následující dva dotazy pro hledání dokumentů jsou ekvivalentní:

Důležité upozornění: všechny logické operátory musí být napsány velkými písmeny, protože jinak budou interpretovány jako výraz pro hledání.

3.3.1 OR

Vyhledání dokumentů, které obsahují buď jeden výraz nebo druhý výraz. Analogie ke sjednocení množin.

Příklad:

3.3.2 AND

Vyhledání dokumentů, které obsahují oba výrazy. Analogie k průniku množin.

Příklad:

3.3.3 +

Pomocí operátoru + lze vyjádřit, že nějaký výraz musí být součástí hledaného dokumentu.

Příklad:

3.3.4 NOT

Operátor NOT vylučuje z vyhledávání dokumenty s určitým výrazem. Analogie k rozdílu množin. Operátor NOT nelze použít pouze s jedním výrazem, např. NOT video.

Příklad:

3.3.5 -

Pomocí operátoru - lze vyjádřit, že nějaký výraz nesmí být součástí hledaného dokumentu. Operátor - nabízí stejnou funkčnost jako operátor NOT.

Příklad:

3.9 Seskupování

Pomocí seskupování lze vytvářet složité a komplikované dotazy pro vyhledávání dokumentů. Kromě jiného seskupování zpřehledňuje složité dotazy.

Příklady:

© 2003-17 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČO: 75032333, ústřední pracoviště: tel. 257010111