Metainformační systém
Centrální část
   
  
Počet dokumentů celkem/zaindexovaných : /
Čas poslední indexace :
1 2

Výsledek vyhledávání

Typ výpisu výsledků , na stránku dokumentů , zobrazených 11 - 19 z 19 nalezených


Tříděno dle parametru:
Identifikační fotografie  |  Jméno souboru  |   Typ dokumentu  |   Autor originálu  |   Datum vzniku  |   Název lokality

(score 32.50178)
Popis dokumentu: Vaverková, Zuzana - Vaňková, Lenka. Metodika prezentace zbraní a zbroje,Národní památkový ústav, 2018. Schválená metodika. Osvědčení č. 175 Ministerstva kultury ČR, odboru výzkumu a vývoje, ze dne 3.4.2018.
Typ dokumentu: publikace, listiny, spisové dokumenty Jméno souboru: G0529350.pdf
Datum vzniku: 2018 Autor originálu: Vaňková Lenka, Vaverková Zuzana; [neznámý] (T)  
(score 32.01148)
Popis dokumentu: Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací. Metodika maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým materiálem, 2017. Filip WITTLICH a kol. Odborné a metodické publikace, sv. 88, NPÚ, Praha 2017, 96 s. ISBN 978-807480-07604. (Texty: Filip WITTLICH, Pavel SCHEUFLER, Alena ČERNÁ, Valburga VAVŘINOVÁ, Petr KLIMENT, Jan HOZÁK, Hana KOPPOVÁ, Lenka SCHEUFLEROVÁ.) Metodika maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým materiálem jako solitérní památkou v kontextu používaných databázových systémů evidence pro prohloubení určení a poznání zobrazeného v každodenní praxi při identifikaci osob, míst, ateliérů apod. ...
Typ dokumentu: publikace, listiny, spisové dokumenty Jméno souboru: G0209362.pdf
Datum vzniku: 2017 Autor originálu: Sommer Jan  
(score 31.35124)
Popis dokumentu: Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami - Objevujeme kulturní dědictví bez bariér, ISBN 978-80-906167-0-7
Typ dokumentu: publikace, listiny, spisové dokumenty Jméno souboru: J0011490.pdf
Datum vzniku: 2015 Autor originálu: Havlůjová Hana, Hudec Petr, Indrová Martina, Jordánová Květa  
(score 31.151161)
Popis dokumentu: Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich, 2017. Alena ČERNÁ a kol. Odborné a metodické publikace, sv. 89, NPÚ ve spolupráci s NTM, FAMU a MG, Praha 2017, 140 s. ISBN 978-80-7480-077-1 (Texty: Alena Černá, Valburga Vavřinová, Pavel Scheufler, Petra Medříková, Miloš Hořejš, Lenka Vaňková, Radek Polách, Veronika Pilná, Přemysl Krejčiřík, Jan Hozák, Petr Kliment, Michaela Hrubá, Libuše Ruizová, Monika Hocková, Filip Wittlich, Libor Jůn, Martina Novozámská). Metodika je určena pro odborné pracovníky paměťových institucí, zabývajícími se tematikou péče a ochrany historického fotografického materiálu. Cílovými skupinami jsou příspěvkové organizace zřízené MK ČR spravující historický fotografický materiál (muzea, galerie, Národní památkový ústav) a také organizace a instituce s historickým fotografickým materiálem, které mají jiného zřizovatele. ...
Typ dokumentu: publikace, listiny, spisové dokumenty Jméno souboru: G0438879.pdf
Datum vzniku: 2017 Autor originálu: Sommer Jan  
(score 30.59906)
Popis dokumentu: Pavel JIRÁSEK, Martin MRÁZEK, Eva POLATOVÁ, Petr SVOBODA: Požární ochrana památkových objektů. Odborné a metodické publikace, sv. 52. Národní památkový ústav, Praha 2015. 176 s. ISBN 978-80-7480-021-4. Certifikovaná metodika „Požární ochrana památkových objektů“ je určena pracovníkům managementu památkových institucí a správcům (kastelánům) zpřístupněných památek. Užitečné informace v ní najdou také investiční technici a památkáři na všech úrovních státní památkové péče. O uznání uplatněné certifikované metodiky bylo dne 1. 4. 2015 vydáno Osvědčení č. CERO 4/2015. Osvědčení vydalo Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. ...
Typ dokumentu: publikace, listiny, spisové dokumenty Jméno souboru: G0082065.pdf
Datum vzniku: 2015 Autor originálu: Jirásek Pavel, Mrázek Martin, Polatová Eva, Svoboda Petr  
(score 28.373367)
Popis dokumentu: Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro terciární vzdělávání - Potenciál kulturního dědictví pro vysokoškolské a další vzdělávání pedagogů, ISBN 978-80-905631-8-6
Typ dokumentu: publikace, listiny, spisové dokumenty Jméno souboru: J0011488.pdf
Datum vzniku: 2015 Autor originálu: Havlůjová Hana, Charvátová Kateřina, Indrová Martina, Klapko Dušan  
(score 10.158623)
Popis dokumentu: Sušice, býv. sirkárna SOLO. Rozhodnutí o prohlášení a neprohlášení za KP.

Název lokality: Sušice
Kat. území: Sušice nad Otavou Obec: Sušice
Okres: Klatovy Kraj: Plzeňský kraj
Počet dalších lokalit k dokumentu:  2  (viz Detail)
Typ dokumentu: publikace, listiny, spisové dokumenty Jméno souboru: G0529628.pdf
Datum vzniku: 08.08.2014 Autor originálu: Maříková Tereza, Ministerstvo kultury  
(score 6.4140906)
Popis dokumentu: Sušice, býv. sirkárna SOLO. Rozhodnutí o prohlášení a neprohlášení za KP.

Název lokality: Sušice
Kat. území: Sušice nad Otavou Obec: Sušice
Okres: Klatovy Kraj: Plzeňský kraj
Počet dalších lokalit k dokumentu:  2  (viz Detail)
Typ dokumentu: publikace, listiny, spisové dokumenty Jméno souboru: G0529640.pdf
Datum vzniku: 30.12.2015 Autor originálu: Dvořáková Jana, Ministerstvo kultury  
(score 5.218963)
Popis dokumentu: Martinice v Krkonoších, železniční stanice. Rozhodnutí o prohlášení za KP.

Název lokality: Martinice v Krkonoších
Kat. území: Martinice v Krkonoších Obec: Martinice v Krkonoších
Okres: Semily Kraj: Liberecký kraj
Typ dokumentu: publikace, listiny, spisové dokumenty Jméno souboru: G0530033.pdf
Datum vzniku: 03.12.2015 Autor originálu: Ministerstvo kultury, Pavlůsková Alena  
1 2
Celkový čas vyhledávání : 0.613 secs