Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti těchto webových stránek, popis používaných formátů a kontakt na správce webu.

Národní památkový ústav se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.iispp.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Tyto webové stránky se snaží maximálně reflektovat pravidla přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti, takže splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu připravené Ministerstvem informatiky České republiky, metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i metodiky Web Content Accessibility Guidelines.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky iispp.npu.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je částečne v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1., s výjimkami uvedenými níže. 

Některé dokumenty určené k uveřejnění nemusí být ve formátu, který je v souladu s požadavky na přístupnost. Podobně obrázky mohou postrádat alternativní textový popis a videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky.
V případě použití antispamového řešení (technika kontrolního kódu CAPTCHA), které je součástí formuláře je i nutnost zadání textu, který je v grafické podobě – případným automatizovaným programům se ztíží možnost zahlcení systému ISP. Zavedením textového popisu by tato technika ztratila smyslu. Alternativa, např. automaticky generovaným převodem textu na řeč, znamená mnohem náročnější systém a nepřiměřenou zátěž (§ 7 zákona).

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Všechny odkazy jsou v textu zřetelně označeny podtržením nebo jiným způsobem. Výjimku tvoří texty navigace, které jsou zřetelně odděleny od obsahu sdělení.

Informace prezentované v jiných formátech

Na těchto webových stránkách se nachází také odkazy na dokumenty, dostupné v jiné než hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na takové dokumenty jsou v textu doplněny informací o formátu a datové velikosti.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:
  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5, pro popis vizuální prezentace se využívá technologie kaskádových stylů CSS. Všechny stránky lze zobrazit v textovém režimu, který postrádá veškeré grafické ovládací prvky.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 01.09.2020 podle metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb. a bylo revidováno dne 01.10.2020. Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem (www.ibacz.eu) těchto internetových stránek.

Zpětná vazba a kontaktní údaje na správce webu

Případné náměty, postřehy či informace o problémech při zobrazovaní těchto webových stránek můžete zaslat na adresu portal.helpdesk@npu.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz