Agregátor obsahu  Agregátor obsahu

Nové aplikace Informačního systému o archeologických datech

Od 3. července 2023 jsou v prostředí Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) zpřístupněny nové aplikace Informačního systému o archeologických datech (ISAD). Veřejné aplikace ISAD jsou dostupné na adrese https://isad.npu.cz, základní informace poskytuje rozcestník v rámci IISPP https://iispp.npu.cz/rozcestniky/isad.

Základní součástí ISAD je Státní archeologický seznam ČR (SAS), jehož správa je nově zabezpečena v aplikačním prostředí Památkového katalogu, kde jsou také dostupné nezveřejňované položky záznamů SAS. Přístup k interním záznamům v SAS je možné udělit zaměstnancům oprávněných archeologických organizací na základě předem uzavřené dohody o poskytování a využívání dat ISAD.

Pro další informace kontaktujte Odbor archeologie Generálního ředitelství NPÚ, Mgr. Ján Čáni, email cani.jan@npu.cz.


Nové tiskové sestavy v památkovém katalogu

Dnešního dne ( 18. srpna 2021) byly v Památkovém katalogu zprovozněny tiskové sestavy pro NEMOVITÉ památky (tedy Katalogový i Evidenční list).

V souvislosti s tím byl také doplněn návodný text ve Znalostní bázi na Intranetu NPÚ. Text je přístupný přihlášenému uživateli zde: https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Tiskov%C3%A9+sestavy

 

Dalibor Buršík


Jednoduché návody pro uživatele Geoportálu

Pro uživatele Geoportálu památkové péče jsme začali publikovat nové jednoduché návody na blogu Pro(PaGIS) zde https://pagis.npu.cz/category/navody/navody-gpt/.

Poskytování údajů pro účely ÚAP

Na Geoportálu památkové péče byly zveřejněny aktuální informace k poskytování údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů.