Památkový katalog

Informace o památkách a chráněných územích v evidenci Ústředního seznamu kulturních památek

 

Geoportál

Prostorová data památkové péče, mapové aplikace a služby včetně metadat a výdeje datových sad

 

Archeologie

Veřejný přístup k archeologickým datům

 

Dokumentační fondy a knihovny

Evidence odborných a historických knihoven a dokumentačních fondů

 

Digitální dokumentace

Metainformační systém (MIS) obsahuje dokumenty k památkám (v digitální podobě včetně metadat).

 

Pomoc

Uživatelské příručky a návody k jednotlivým aplikacím IISPP. Pomoc a hlášení chyb (Helpdesk).

Rychlé kontakty  Rychlé kontakty

V případě problémů prosím kontaktujte technickou podporu na adrese portal.helpdesk@npu.cz.

Důležitá sdělení  Důležitá sdělení

Aktuality  Aktuality

     Národní památkový ústav nově poskytuje vybrané veřejně dostupné údaje z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky ve formě tzv. otevřených dat, tj. jako data...
Od 3. července 2023 jsou v prostředí Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) zpřístupněny nové aplikace Informačního systému o archeologických datech (ISAD). Veřejné aplikace...
Dnešního dne ( 18. srpna 2021) byly v Památkovém katalogu zprovozněny  tiskové sestavy pro NEMOVITÉ památky (tedy Katalogový i Evidenční list). V souvislosti s tím byl také doplněn...
Pro uživatele Geoportálu památkové péče jsme začali publikovat nové jednoduché návody na blogu Pro(PaGIS) zde https://pagis.npu.cz/category/navody/navody-gpt/ .
Na Geoportálu památkové péče byly zveřejněny aktuální informace k poskytování údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů .

Nejbližší akce  Nejbližší akce

Začátek: 12. 8. 2021 Konec: 12. 8. 2021 Pracovní skupina MRS (Multi-robot Systems) z Katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Vás zve k účasti na workshopu...
12.8.2021 - 12.8.2021