Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem
    ÚOP ÚL, ředitel ÚOP
     • Hrubý Petr, PhDr. * +420 472 704 802 +420 724 663 764 hruby.petranpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem ředitel/ka územního odborného pracoviště , ředitel územního odborného pracoviště
       ÚOP ÚL, kancelář ředitele - oddělení
        • Brožová Věra, Mgr.   +420 472 704 843 +420 724 900 758 brozova.veraanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
        • Burdová Jana, Mgr.   Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem referent
        • Holečková Dana * +420 472 704 801 +420 721 336 214 holeckova.danaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
        • Hrebíková Andrea   +420 472 704 815 +420 724 474 600 hrebikova.andreaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem administrativní a spisový pracovník
       ÚOP ÚL, oddělení ekonomiky a provozu
        • Kořánová Pavla   +420 778 880 036 koranova.pavlaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem referent majetkové správy
        • Kubín Karel   +420 472 704 850 +420 775 863 802 kubin.karelanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem provozář
        • Randáková Jaroslava   +420 472 704 813 +420 724 146 595 randakova.jaroslavaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
       ÚOP ÚL, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Brož Tomáš, Mgr. * +420 472 704 837 +420 724 017 937 broz.tomasanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí odboru
        • Jirmanová Poláková Markéta, Mgr.   polakova.marketaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem koordinační, projektový a programový pracovník
        • Nový Miroslav, Mgr.   Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem výzkumný a vývojový pracovník
        • Panáček Michal, Mgr.   +420 485 222 430 +420 602 107 549 Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem výzkumný a vývojový pracovník
        • Zeman Václav, PhDr.   Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem výzkumný a vývojový pracovník
          ÚOP ÚL, oddělení evidence, dokumentace a informací
           • Zubík Martin, Mgr.   +420 472 704 848 +420 737 726 659 zubik.martinanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
             ÚOP ÚL, referát evidence nemovitých památek
              • Houdková Alena, Mgr.   +420 472 704 854 +420 724 025 559 houdkova.alenaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář , správa sbírky obrazové dokumentace
              • Jeřábková Gabriela, Mgr.   +420 472 704 821 +420 605 125 755 jerabkova.gabrielaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
              • Neumannová Kateřina   +420 472 704 819 +420 724 663 542 neumannova.katerinaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
             ÚOP ÚL, referát evidence movitých památek
              • Pavlíková Marta, Mgr.   +420 472 704 855 +420 603 149 409 pavlikova.martaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
              • Šteflová Elzbieta, Mgr.   +420 472 704 814 +420 724 568 712 steflova.elzbietaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
          ÚOP ÚL, referát GIS a MIS
           • Brůžová Lenka   bruzova.lenkaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Páral Matěj, Ing. arch.   +420 472 704 839 +420 775 438 716 paral.matejanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Veselá Hana, Mgr.   +420 472 704 838 +420 724 031 240 vesela.hana2anpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
          ÚOP ÚL, oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
           • Hasil Petr, Bc.   hasil.petranpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Phamová Thi Ngoc Ha   phamova.haanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Ptáčková Hana   +420 472 704 817 +420 724 332 343 ptackova.hanaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem dokumentátor
           • Skopec Jaroslav, Mgr. * +420 472 704 839 +420 724 027 285 skopec.jaroslavanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
          ÚOP ÚL, referát dokumentačních fondů a knihovny
           • Leibl Jan, Mgr.   +420 472 704 853 +420 724 568 573 leibl.jananpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Suchá Vendula, Mgr. * +420 472 704 841 +420 724 824 730 sucha.vendulaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí referátu
       ÚOP ÚL, odbor péče o památkový fond
        • Bažant Petr   +420 773 774 847 bazant.petranpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem dokumentátor
        • Koloc Jan   +420 472 704 840 +420 724 663 756 koloc.jananpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem dokumentátor
        • Radová Lucie, Mgr. * +420 472 704 849 +420 724 663 541 radova.lucieanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí odboru
        • Sláma Lukáš, Mgr.   slama.lukasanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem koordinační, projektový a programový pracovník
          ÚOP ÚL, oddělení garantů území
           • Bureš Jiří, Mgr.   +420 472 704 830 +420 724 029 764 bures.jirianpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Flesar Stanislav, Ing. arch.   +420 472 704 825 +420 724 029 743 flesar.stanislavanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Jurčagová Petra, Ing. arch.   +420 472 704 827 +420 724 900 932 janouskova.petraanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Kadlec Antonín, Mgr.   +420 472 704 823 +420 773 782 831 kadlec.antoninanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář , NAKI
           • Konopásková Věra, Bc.   +420 472 704 828 +420 770 105 647 konopaskova.veraanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Kotišová Lenka, Ing. arch.   +420 472 704 824 +420 724 786 563 kotisova.lenkaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Sellnerová Alena, Mgr. * +420 472 704 827 +420 724 018 392 sellnerova.alenaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
           • Zajíc Jindřich, Mgr.   +420 472 704 833 +420 724 986 998 zajic.jindrichanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
          ÚOP ÚL, oddělení specialistů
           • Čornyjová Adéla, Mgr.   +420 472 704 845 +420 773 762 354 cornyjova.adelaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Frundl Jan, Bc.   +420 472 704 818 +420 724 326 317 frundl.jananpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Hájková Lenka, Mgr.   +420 472 704 842 +420 724 322 465 hajkova.lenkaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Hanzlík Jan, Ing. arch.   +420 472 704 832 +420 608 300 569 hanzlik.jananpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem dokumentátor , urbanismus a územní plánování
           • Honys Vít, PhDr. * +420 472 704 847 +420 724 023 245 honys.vitanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
           • Šestáková-Hladíková Dana, Ing.   +420 472 704 826 +420 724 022 131 sestakova.danaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
             ÚOP ÚL, referát archeologie
              • Teryngerová Hana, PhDr.   +420 472 704 832 +420 724 568 762 teryngerova.hanaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem archeolog