Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
 • Berková Jana, Mgr. * +420 274 008 262 +420 607 709 768 berkova.janaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení , lidová architektura
 • Bonaventurová Marie   +420 274 008 201 +420 775 443 965 bonaventurova.marieanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha organizační pracovník
 • Černochová Jindřiška, Mgr.   +420 274 008 273 +420 606 658 564 cernochova.jindriskaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Fesslová Helena   +420 274 008 225 +420 724 826 754 fesslova.helenaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha dokumentátor
 • Geislerová Olga   +420 274 008 282 +420 724 474 662 geislerova.olgaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha dokumentátor , archiv odborné dokumentace
 • Gottwaldová Markéta, Ing.   +420 274 008 267 +420 723 014 113 gottwaldova.marketaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , garant uzemí Říčany a Nymburk
 • Hanák Karel   +420 274 008 147 +420 775 443 960 hanak.karelanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha provozář , správce vozového parku
 • Hanzlíková Markéta, Mgr.   +420 274 008 264 +420 606 756 336 hanzlikova.marketaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , lidová architektura
 • Havlíková Dorota, Ing. arch.   +420 274 008 273 +420 602 230 655 havlikova.dorotaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , ORP Kolín, ORP Beroun
 • Havlovic Luboš   +420 274 008 145 +420 606 666 407 havlovic.lubosanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha referent majetkové správy
 • Hlaváčková Veronika, Mgr.   +420 274 008 167 +420 724 517 283 hlavackova.veronikaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , garant území Kralupy nad Vltavou, Neratovice a Mělník
 • Hofreiterová Dita, Ing.   hofreiterova.ditaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Horáček Jaroslav, Mgr., DiS.   +420 274 008 230 +420 725 538 227 horacek.jaroslavanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , mobiliární fondy
 • Jačková Kateřina, Mgr.   jackova.katerinaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha koordinační, projektový a programový pracovník , externí spolupracovník
 • Jančo Milan, Mgr.   +420 274 008 149 +420 724 684 050 janco.milananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , mobiliární fondy
 • Jankulíková Alžběta, Mgr.   +420 274 008 272 +420 606 658 564 jankulikova.alzbetaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , ORP Poděbrady
 • Jesenský Vít, Ing. arch., Ph.D.   +420 274 008 286 +420 728 085 997 jesensky.vitanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , SHP, OPD
 • Juráček Roman   +420 274 008 221 juracek.romananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha dokumentátor , fototéka
 • Karásková Martina, Mgr.   +420 274 008 238 +420 724 110 380 karaskova.martinaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , evidence nemovitých památek - okr. Mělník, Praha-východ
 • Klapetková Olga, PhDr. * +420 274 008 283 +420 724 824 723 klapetkova.olgaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení , ediční činnost, prezentace
 • Kolářová Šárka, Mgr. * +420 274 008 233 +420 724 106 295 kolarova.sarkaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení , mobiliární fondy
 • Kosová Eva, Ing. arch.   +420 274 008 272 +420 723 381 912 kosova.evaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , ORP Příbram
 • Koukalová Šárka, Mgr.   +420 274 008 234 +420 725 838 615 koukalova.sarkaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , evidence nemovitých památek - okr. Benešov, Kutná Hora
 • Kovaříková Alena   +420 274 008 133 kovarikova.alenaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha administrativní a spisový pracovník , podatelna, spisovna
 • Krabcová Šárka * +420 274 008 154 +420 724 354 652 krabcova.sarkaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
 • Králová Bohumila, Ing.   +420 274 008 270 kralova.bohumilaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha archeolog , liniové stavby, kanalizace, plyn; havarijní program
 • Kuldová Marie, Mgr. Bc.   +420 274 008 252 +420 602 275 368 kuldova.marieanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Kypta Jan, Mgr., Ph.D.   +420 274 008 287 +420 724 873 055 kypta.jananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha archeolog
 • Laniarová Olga   +420 274 008 235 laniarova.olgaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha knihovník
 • Láska Vojtěch, Ing. arch. * +420 274 008 113 +420 606 761 933 laska.vojtechanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , ředitel územního odborného pracoviště
 • Laval Filip, Mgr., Ph.D.   +420 274 008 209 +420 777 719 063 laval.filipanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha archeolog
 • Maděrová Ludmila, Mgr. * +420 274 008 271 +420 724 877 566 maderova.ludmilaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
 • Marounek Jiří   +420 274 008 223 marounek.jirianpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha dokumentátor , pro informační systémy
 • Minář Ivan, PhDr., Ph.D.   +420 274 008 222 +420 724 815 991 minar.ivananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , regionální kartotéka ÚSKP, nemovité pam. v okr. KO, MB, NB
 • Motyčka Julie, Mgr.   +420 274 008 253 +420 724 332 131 motycka.julieanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Mrázek Jiří, Ing. arch.   +420 274 008 212 +420 606 686 113 mrazek.jirianpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , monitoring, ohrožené památky
 • Musilová Andrea, Ing. arch.   +420 274 008 272 +420 606 658 564 musilova.andreaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Nachtmannová Alena, PhDr., Ph.D.   +420 274 008 287 +420 606 601 889 nachtmannova.alenaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , archivní průzkumy
 • Neustupný Zdeněk, Mgr. * +420 274 008 209 +420 602 252 897 neustupny.zdenekanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
 • Poslušná Radka   +420 274 008 274 poslusna.radkaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha asistent , vedoucí spisovny
 • Pospíchalová Zuzana, Mgr.   +420 234 653 204 pospichalova.zuzanaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Pospíšil Aleš, PhDr.   +420 724 614 669 pospisil.alesanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , MPR Kutná Hora s POP, ORP Kutná Hora, část Šultysova 167, 284 01 Kutná Hora
 • Primusová Dagmar, Ing.   +420 274 008 224 +420 606 756 335 primusova.dagmaranpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , ORP Benešov, Vlašim a Votice (východní polovina)
 • Prixová Dvorská Hana, Mgr. * +420 274 008 289 +420 737 342 960 prixova.hanaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení , evidence nem. památek - okr. Kladno, Příbram, Pha-západ
 • Rákosníková Alena, Ing. arch.   +420 274 008 275 +420 606 629 325 rakosnikova.alenaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , urbanismus, technické památky
 • Razím Vladislav, PhDr. * +420 274 008 281 +420 606 390 482 razim.vladislavanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí odboru
 • Roubíčková Dita, Mgr.   +420 274 008 285 +420 724 959 208 roubickova.ditaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha koordinační, projektový a programový pracovník , tisková mluvčí, distribuce publikací
 • Rudl Aleš, Ing.   rudl.alesanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Řepková Hana, Ing. arch.   +420 274 008 224 +420 724 959 210 repkova.hanaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , ORP Dobříš, Hořovice, Sedlčany a Votice (západní polovina)
 • Scheffl Daniela   Sabinova 373, 13011 Praha administrativní a spisový pracovník
 • Schmidová Barbora, Ing. arch.   schmidova.barboraanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Špála Jiří   spala.jirianpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha provozář
 • Tutr Václav   +420 274 008 284 +420 724 772 829 tutr.vaclavanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha správce informačního systému
 • Vácha Petr, Mgr.   +420 274 008 223 vacha.petranpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Veselý Jan, Ing. arch.   +420 274 008 287 +420 602 579 967 vesely.jananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , SHP, OPD
 • Veverka Lukáš   veverka.lukasanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha dokumentátor
 • Volfová Eva, Ing. arch.   +420 274 008 265 +420 607 657 497 volfova.evaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , ORP Kladno a Rakovník
 • Vyletová Eva, Ing. arch.   +420 274 008 266 +420 607 709 722 vyletova.evaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , ORP Černošice, ORP Lysá nad Labem, ORP Český Brod kromě POP KP, NKP Levý Hradec
 • Zápalková Eva, Mgr.   +420 274 008 211 +420 773 774 235 zapalkova.evaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí odboru , ORP Černošice, ORP Lysá nad Labem, ORP Český Brod kromě POP KP, NKP Levý Hradec
 • Žižka Jan, Ing. * +420 274 008 261 +420 607 705 743 zizka.jananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha ředitel/ka územního odborného pracoviště