Skip to main content

Detail autorityVazby: Klášter premonstrátů na Strahově
Vazby: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Vazby: Premonstratensian Monastery at Strahov
Vazby: Strahov Premonstrates' Monastery in Prague
Vazby: Strahovský klášter premonstrátů
Citace: www (Strahovský klášter premonstrátů)