Skip to main content

Detail autorityVazby: biogeocenologie
Vazby: botanický průzkum
Vazby: flóra
Vazby: fytocenologie
Vazby: geobotanika
Vazby: monokultury
Vazby: reliktní bory
Vazby: rostliny
Vazby: krajinná zeleň
Vazby: liniová zeleň
Vazby: rostlinná společenstva
Vazby: synantropní vegetace
Vazby: vegetační doprovod
Vazby: veřejná zeleň
Vazby: ekologie rostlin