Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vaniš, Luboš

Citace: Stavební úpravy a změna užívání objektu čp. 559 na denní stacionář pozemek parc. č. 538, 539 k. ú. Milevsko