Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-xr---, e-xr-sl, e-pl---, czenas
Vazby: Cieszyn (Polsko : oblast)
Vazby: Olše - Olza (Česko : cykloturistická trasa)
Vazby: Český Těšín (Česko : oblast)
Vazby: Slezsko
Vazby: Teschen Silesia
Vazby: Teschner Schlesien
Vazby: Śląsk Cieszyński
Vazby: Těšínsko
Vazby: Těšínské knížectví
Vazby: Zaolzie
Vazby: Zaolší