Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kinští (rod)

Vazby: Wchynsky (rod)
Vazby: Vchynský ze Vchynic a z Tetova (rod)
Vazby: Kinský (rod)
Vazby: Wchinitz (rod)
Citace: Aleš Valenta: Dějiny rodu Kinských
Citace: Ivan Brož: Velké postavy rodu Kinských
Citace: Josef Kramář, Pavel Dorčák: Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - Krásně
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 22. 5. 2012
Citace: Mašek, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008-2010.