Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Šlancarová, Věra, 1980-

Citace: Řebounová, O. - Šlancarová, V.: Gemy z archeologických výzkumů doby římské ze sbírek institucí a soukromých sběratelů jižní Moravy. - Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M), 56-57, č. 12-13 (2007-2008), s. 89-105
Citace: www(Masarykova univerzita. Filozofická fakulta)
Citace: osobní sdělení