Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-xr---, e-xr-cc, czenas
Vazby: Chráněná krajinná oblast Blaník (Česko)
Vazby: Louňovice pod Blaníkem (Česko : oblast)
Vazby: Malý Blaník (Vlašimská pahorkatina, Česko : hora)
Vazby: Podblanicko (Česko)
Vazby: Velký Blaník (Vlašimská pahorkatina, Česko : hora : oblast)
Vazby: Vlašimská pahorkatina (Česko)
Vazby: Blaník (Vlašimská pahorkatina, Česko)
Citace: Geografický místopisný slovník světa. Praha, Academia 1999.