Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kruntorád, Matěj, 1986-

Citace: Kruntorád, M.: Torzo Ukřižovaného z Polné. - Opuscula historiae artium, 61, 2012, č. 1, s. 50-57
Citace: www(Masarykova univerzita), cit. 28. 6. 2013
Citace: osobní sdělení, cit. 5. 8. 2013