Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bartůňková, Jana, 1942-

Citace: Její: Ztvárnění primární a sekundární komunikace ve vybraných dílech české umělecké prózy 1. poloviny 19. století
Citace: Výroční zpráva o činnosti PdF UHK za rok 2001