Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: z Pernštejna, Polyxena, 1567-1642

Vazby: z Lobkowicz, Polyxena, 1567-1642
Citace: STT
Citace: Svědectví o ztrátě starého světa :manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna
Citace: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích: Diderot