Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-gx---
Vazby: bitva u Freiburgu (1644 : Freiburg im Breisgau, Německo)
Vazby: Freiburg (Bádensko-Württembersko, Německo)
Citace: www(Getty)
Status/Správní celek: správní celek