Skip to main content

Detail autorityVazby: antiošský patriarchát
Vazby: arcidiecéze
Vazby: církevní úřady
Vazby: diecéze
Vazby: eparchie
Vazby: konstantinopolský patriarchát
Vazby: patriarcháty
Vazby: církev
Vazby: církevní správa
Vazby: struktura a organizace církve