Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-au---
Vazby: Adlerweg (Rakousko : turistická trasa)
Vazby: Arlberg (Rakousko : průsmyk)
Vazby: Tyrolsko jižní (Itálie a Rakousko)
Vazby: Tyrolsko východní (Rakousko)
Vazby: Tirol (Rakousko)
Vazby: Tirolo (Rakousko)
Status/Správní celek: správní celek