Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kolář, Roman

Citace: Morový sloup v Kutné Hoře – komplexní příprava restaurátorského zásahu. In Zprávy památkové péče, roč. 76, č. 4 (2016)