Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Stránská-Vařeková, Zuzana, 1984-

Vazby: Vařeková, Zuzana, 1984-
Citace: Vařeková, Zuzana: Sedlec u Vysokého Mýta : průzkum vesnických staveb. In: Průzkumy památek. Roč. 19, č. 2 (2012), s. 39-52
Citace: osobní sdělení
Citace: Cejpová, Miroslava - Stránská-Vařeková, Zuzana ... et al.: Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách, 2018
Citace: www(Univerzita Pardubice. Ústav historických věd), cit. 31. 1. 2019