Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Tůma, Petr, 1970-

Citace: Tůma, Petr: Alianční erb Žalkovských ve Štítech. Zpráva o restaurátorském průzkumu a návrh restaurátorského zásahu, 2012
Citace: www(Informační systém abART), cit. 12. 10. 2021
Citace: www(Seznam osob s povolením Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek), cit. 12. 10. 2021
Citace: www(ARES), cit. 12. 10. 2021