Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vicherková, Veronika

Citace: Boudová, Petra - Vicherková, Veronika ... et al.: Proměny hodnoty architektonického díla v čase (online zdroj), 2016
Citace: www(Národní památkový ústav, pracovníci), cit. 5. 4. 2016
Citace: www(České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, doktorandi), cit. 5. 4. 2016