Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hořínková, Andrea

Vazby: Tobiaszová, Andrea
Citace: Kováčik, Peter - Juchelka, Jiří - Hořínková, Andrea: Terénní teorie a praxe III. Archeologický výzkum. Dokumentace a zpracování. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2014
Citace: www(Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě), cit. 17. 2. 2015