Skip to main content

Detail autorityVazby: polyfonie
Vazby: raný vícehlas
Vazby: sborová tvorba
Vazby: smíšené sbory
Vazby: duety
Vazby: frottoly
Vazby: madrigaly
Vazby: moteta
Vazby: organa
Vazby: tercety
Vazby: vokální hudba
Vazby: skladby vokální vícehlasé