Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bayer, Karol

Citace: Vrla, Radim - Bayerová, Tatjana - Bayer, Karol: Výsledky průzkumu povrchových úprav parkánové hradební zdi hradu Starého Světlova. In: Zprávy památkové péče, roč. 63, 2003, č. 4, s. 276-278
Citace: www(Univerzita Pardubice), cit. 11. 7. 2014