Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Sborník Západočeského muzea v Plzni. =
Západočeské muzeum (Plzeň, Česko)
Rozsah: ^^^sv. ; 29 cm
ISSN: 0862-3597

Geografické téma: Čechy západní (Česko) - dějiny
Geografické téma: Bohemia, Western (Czechia) - history
Geografické téma: Bohemia, Western (Czechia)
Forma/žánr: sborníky
Forma/žánr: papers
Aktuální periodicita: Nepravidelně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : Qe
Signatura: : S-R 26
Signatura: : C1854

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
2020 N;
2008 N;
2007 N;
2004 N;
2002 N;
2000 N;
1998 N;
1996 N;
1994 N;
1993 N;
1992 N;
1991 N;
1990 N;

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
2020 20;
2008 N;
2007 N;
2004 N;
2002 N;
2000 N;
1998 N;
1996 N;
1994 N;
1993 N;
1992 N;
1991 N;
1989 N;
1979 N;
1976 N;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika
2015 N;
2008 N;
2007 N;
2004 N;
2002 N;
1998 N;
1996 N;
1993 N;
1992 N;
1991 N;
1987 N;

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Od Blovic k Nepomuku (okr. Plzeň-jih) : dějiny archeologického bádání v regionu / Pícka, Jan, 1978- 2008
Neolitické a časně eneolitické sídliště v Útušicích, okr. Plzeň-jih / Sokol, Petr, 1973- 2008
Sídliště z mladší fáze milavečské kultury v Přešticích, okr. Plzeň-jih v poloze "Na Dlouhém" a "V Háječku" / Čedíková, Eva 2008
Sídliště z mladší fáze milavečské kultury v Přešticích, okr. Plzeň-jih v poloze "Na Dlouhém" a "V Háječku" / Čedíková, Eva 2008
Plzeň-Pod Sylvánem, Objekt 100 sídliště z mladší doby bronzové / Richterová, Jana 2008
Sídlištní objekty z mladší a pozdní doby bronzové v Přehýšově, okr. Plzeň-sever / Štěrbová, Andrea 2008
Výzkum sídliště z pozdní doby bronzové v Blížejově u Domažlic / Hereit, Petr, 1970- 2008
Zlatá loďkovitá náušnice z Radčic, okres Plzeň-město / Veselá, Alena, 1946- 2008
Předstihový archeologický výzkum na Sedle u Albrechtic (okres Klatovy) / Krištuf, Petr 2008
Záchranný archeologický výzkum na hradě Krasíkov (Švamberk) / Metlička, Milan, 1962- 2008
Pravěké a středověké osídlení v okolí kostela sv. Jakuba Většího na Prusinách / Hajšman, Jan, 1970- 2008
Alchymisté a skláři v 17. století / Drahotová, Olga, 1932- 2007
Gotické a renesanční kachle z výzkumu horní části náměstí Republiky v Horšovském Týně v roce 2006 / Dudková, Veronika, 1979- 2007
Nálezy z tvrze (?) v Horšově / Foster-Čiháková, Linda, 1975- 2007
Domažlice a archeologie v letech 1992-2005 / Hereit, Petr, 1970- 2007
Počátky osídlení poutního místa - proboštství plaského kláštera v Mariánské Týnici u Kralovic / Kamenická, Eva, 1951- 2007
Archeobotanický výzkum některých středověkých objektů města Plzně / Holý, František 2007
Zaniklá středověká vesnice v lese Zábělá, k. ú. Chrást u Plzně / Metlička, Milan, 1962- 2007
Archeozoologické nálezy z pozdně středověké jímky v Perlové ulici v Plzni (metodické zastavení) / Sůvová, Zdenka, 1978- 2007
Příspěvek k lokalizaci zaniklého středověkého sídliště Bolemil u Chotěšova, okr. Plzeň-jih / Řezáč, Milan, 1952- 2007
Zaniklá středověká vesnice Borek v Plzni-Bolevci / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2007
Archeologický výzkum na parcele ppč. 75 a 76/2 v Boru u Tachova / Zelenka, Antonín, 1978- 2007
PhDr. František Frýda šedesátiletý! / Hus, Miroslav, 1954- 2007
Sídelní areál Křimice 1975 / Pavlů, Ivan, 1938- 2004
Záchranné archeologické výzkumy na dálničním obchvatu Plzně u Starého Plzence / Braun, Peter, 1948- 2004
Sídlištní nálezy horizontu Vrhaveč-Jíkalka z Mašovic, okr. Domažlice / Čedíková, Eva 2004
Rovinné sídliště milavečské kultury v západních Čechách. Hůrková, Jindra, 1967- 2004
Záchranný archeologický výzkum Holýšov-Slepičí vrch, I. etapa / Vladař, Jan, 1975- 2004
K nálezovým okolnostem depotu bronzů z Červeného Poříčí (1887-88) / Sklenář, Karel, 1938- 2004
Konzervace a průzkum bronzového kroužkového opasku či náhrdelníku halštatské mohylové kultury z Dýšiny / Hošek, Jiří 2004
Nová halštatská rovinná sídliště na středním toku Radbuzy / Štěrbová, Andrea 2004
Pozdně halštatské hroby ve Starém Plzenci / Metlička, Milan, 1962- 2004
Mladolaténské sklo v západních Čechách : katalog sídlišť, hrobů, mincí a jednotlivých dokladů mobility v období Lt(B)C-D / Řezáč, Milan, 1952- 2004
Výsledky povrchových průzkumů na ploše zaniklé středověké vesnice Roudná, na katastru Sence u Plzně / Uherský, Marek 2004
Nové nálezy středověké keramiky v okolí Horní Břízy / Trnka, Robert, 1974- 2004
Ždírec u Blovic, poloha "Pod Hřebenem" : k lokalizaci výzkumu J.L. Píče / Pícka, Jan 2004
Nejstarší středověká zástavba v Manětíně / Čechura, Martin 2004
Doklady středověké těžby stavebního kamene v prostoru hradu Potštejna / Kausek, Petr 2004
Alea iacta est / Bouda, Jiří 2004
Západo- a jihočeská mincovní privilegia druhé poloviny 15. století : k problémům identifikace mincovní produkce / Hána, Jiří, 1974- 2004
Eva Čujanová-Jílková jubilující / Metlička, Milan, 1962- 2004
Jubileum Antonína Beneše / Metlička, Milan, 1962- 2004
Rovinná sídliště milavečské kultury v západních Čechách. Programový projekt Ministerstva kultury ČR (PK96MO5BP155) / Hůrková, Jindra, 1967- 2002
Nové archeologické nálezy na trase dálnice D5 na katastrálním území Starého Plzence (okr. Plzeň-jih) / Braun, Peter, 1948- 2002
K poznání funkce broušených nožů z eneolitu a počátku doby bronzové / Metlička, Milan, 1962- 2002
Výšinné sídliště z mladší doby bronzové ve Štítarech nad Radbuzou-Hostěticích, okr. Domažlice / Chytráček, Miloslav, 1959- 2002
Zdobená tkalcovská závaží z mladší doby bronzové / Moucha, Václav, 1933-2014 2002
Vztah kultury bylanské ke kultuře mohylové halštatské na Plzeňsku / Koutecký, Drahomír, 1931- 2002
Halštatské sídliště ve Stodě (okr. Plzeň-jih) / Čechura, Martin, 1977- 2002
Pliznensis provincia : (Příspěvek k otázce založení města Plzně) / Šolle, Miloš, 1916-2004 2002
Hradiště nad Březinou a první archeologická úvaha o hranicích "Slavníkovy říše" / Sklenář, Karel, 1938- 2002
Středověký keramický zvonek z Plzně / Orna, Jiří, 1974- 2002
Zelí, cibule a česnek v kuchyni a v medicíně do konce 16. století / Beranová, Magdalena, 1930- 2002
Archeologické nemovité kulturní památky na Plzeňsku : (Dílčí výsledky státního úkolu obnovy identifikace archeologických nemovitých kulturních památek) / Braun, Peter, 1948- 2002
Marie Doubová-Andrlová jubilující / Frýda, František, 1946- 2002
Jubilantka Věra Šaldová-Štefanová / Metlička, Milan, 1962- 2002
Středověký dům v Plzni : archeologický výzkum parcely v Sedláčkově ul. 1 (čp. 187) / Nováček, Karel, 1968- 2000
K počátkům využivání městských parcel v Plzni : archeologické výzkumy domů čp. 156 a 194 / Široký, Radek, 1972- 2000
Pylová analýza zaniklé strouhy z vrcholně středověké Plzně / Nováček, Karel, 1968- 2000
Žárové pohřebiště mladší doby bronzové v Plzni-Doubravce, Masarykova ulice (okr. Plzeň-město) : záchranný výzkum plzeňského muzea v r. 1912-1914 a 1926-1927 : rekonstrukce pohřebiště / Doubová-Andrlová, Marie, 1912- 2000
Dějiny nejstaršího osídlení Doupovska / Hereit, Petr, 1970- 2000
Výroba hraček v jihozápadních Čechách / Koranda, Jiří 1993
O řemesle tvůrců dětské radosti : (Kapitola ze vzpomínek na minulost Skašova) / Brand, Josef 1993
Dílna na výrobu porcelánu ve Ždánově / Scheufler, Vladimír, 1922-1995 1993
Z historie Železáren a smaltoven Bartelmus / Hučka, Jan, 1930-2015 1993
Muzeum života na Plzeňsku : 75 let Národopisného muzea Plzeňska / Ulčová, Marie 1991
Živnosti, cechy, společenstva a vazby na průmysl / Scheufler, Vladimír, 1922-1995 1991
Sbírka zemědělského nářadí v národopisném oddělení ZČM v Plzni : dosud nepublikovaná studie z roku 1967 / Kramařík, Jaroslav, 1923-1974 1991
Význam fotografických fondů Národopisného muzea Plzeňska pro práci dnešních architektů a památkářů / Hostičková, Anna 1991
Inventáře plzeňských domácností / Knoflíček, Zdeněk 1991
Zvyky, zvyklosti a zábavy na Plzeňsku / Laudová, Hannah 1991
Muzeologické dílo Ladislava Lábka 1915 - 1963 / Kunz, Ludvík, 1914-2005 1991
Význam Ladislava Lábka v plzeňské kulturní historii / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1991
Stručná charakteristika fondů Národopisného muzea Plzeňska ZČM / Firstová, Zdeňka, 1956- 1991
Pravěké nálezy na Rokycansku : archeologický místopis okresu Rokycany v pravěku a v rané době dějinné / Sklenář, Karel, 1938- 1989
Osídlení západních Čech v časném a starším eneolitu / Baštová, Dara, 1951- 1989
Řecká černě glazovaná keramika : (ze sbírek Západočeského muzea v Plzni) / Braunová, Dagmar, 1952- 1989
Středověké sklo v západních Čechách / Frýda, František, 1946- 1979
Úloha staroplzenecké Hůrky v počátcích dějin západních Čech / Turek, Rudolf, 1910-1991 1976
Archeologické výzkumy a nálezy na území Starého Plzence, o. Plzeň-jih / Doubová, Marie, 1912-2007 1976
Tisíc let Staré Plzně promlouvá k dnešku / Friedl, Antonín, 1890-1975 1976
Výzkum na hradišti Stará Plzeň v roce 1972 / Hejna, Antonín, 1920-1986 1976
Pozůstatky slovanských skeletů ze Starého Plzence (rotunda sv. Petra) / Blajerová, Miroslava, 1928- 1976
Příspěvek k dějinám osídlení Starého Plzence ve 13. století / Beneš, Antonín, 1934-2011 1976
Osteologické nálezy v objektech 13. stol. ve Starém Plzenci / Peške, Lubomír, 1948- 1976
Nálezy mincí ve Starém Plzenci / Švancar, Václav, 1944-1995 1976
Příspěvek k otázce českých kostelů z doby knížecí, zasvěcených sv. Vavřinci / Princová, Jarmila, 1941- 1976
Znovuobjevené prameny pro poznání života na jižním Plzeňsku před třicetiletou válkou / Sankot, Jiří, 1973- 2020
Hraničářský prapor 6 "Sibiřských úderníků" v Domažlicích a jeho odznaky 1917-1947 / Hus, Miroslav, 1954- 2020
Družstevní venkovské záložny na Horažďovicku / Tuma, David, 1983- 2020
The Puzzle of the Japanese Monster Altarpiece from Pilsen / Honcoopová, Helena, 1948- 2020
Podlibštejn - dějiny jedné samoty / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2020

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.