Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Archaeologica Pragensia : archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy
Další původce: Muzeum hlavního města Prahy
Rozsah: ^^^svazků ; 23-24 cm
ISSN: 0231-6390

Forma/žánr: sborníky
Forma/žánr: papers
Aktuální periodicita: Ročenka
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : D3903/č. sv.
Signatura: : SB 8847
Signatura: : SA
Signatura: : P-040
Signatura: : B10003
Signatura: : P-G 4

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
2020 N;
2018 N;
2016 N;
2014 N;
2012 N;
2010 N;
2009 N;
2007 N;
2002 N;
2000 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1991 N;
1989 N;
1988 N;
1987 N;
1986 N;
1985 N;
1984 N;
1983 N;
1982 N;
1981 N;
1980 N;

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika
2020 1;
2018 N;
2014 N;
2012 N;
2010 N;
2008 N;
2006 N;
2002 N;
2000 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1991 N;
1989 N;
1988 N;
1987 N;
1985 N;
1984 1; 2;
1982 N;
1981 N;

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika
2020 N;
2018 N;
2015 N;
2014 N;
2012 N;
2010 N;
2008 N;
2006 N;
2005 N;
2002 N;
2000 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1991 N;
1989 N;
1988 N;
1987 N;
1986 N;
1985 N;
1984 N;
1983 N;
1982 N;
1981 N;
1980 N;

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
2006 18;
2002 N;
2000 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1991 N;
1989 N;
1988 N;
1987 N;
1986 N;
1985 N;
1984 N;
1983 N;
1982 N;
1981 N;
1980 N;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika
2016 N;
2015 N;

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika
2002 N;
2000 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1988 N;
1987 N;
1986 N;
1985 N;
1984 N;
1983 N;
1982 N;
1981 N;
1979 N;

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika
2014 N;
2012 N;
2007 N;
2006 N;
2002 N;
2000 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1984 N;
1982 N;
1981 N;
1980 N;
1978 N;

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Pohanské rituály či běžné řemeslo? : příspěvek k poznání zázemí Pražského hradu na přelomu raného a vrcholného středověku / Boháčová, Ivana, 1954- 2007
Příspěvek k poznání raně gotického stavebního vývoje kostela sv. Tomáše v Praze / Čiháková, Jarmila, 1954- 2007
Kampa - ostrov povodní a navážek : nástin vývoje na základě archeologických pramenů / Havrda, Jan, 1969- 2007
Románský hřbitov u kostela sv. Haštala v Praze na Strém Městě / Lochmann, Zdeněk 2007
Starobylá a ještě starobylejší : vytváření historického významu rotundy sv. Petra ve Starém Plzenci během 20. století / Nováček, Karel, 1968- 2007
Podolí - osada před branami města : příspěvek k poznání podob sídelního zázemí historické Prahy / Podliska, Jaroslav, 1970- 2007
Románský detail v domě čp. 234/I v Jilské ulici na Starém Městě pražském / Rykl, Michael, 1967- 2007
Aplikace GIS při zpracování archeologického výzkumu v Židovské zahradě v Praze / Selmi Wallisová, Michaela, 1970- 2007
Úsek staroměstského hradebního příkopu pod čp. 373-I v ulici 28. října v Praze / Starec, Petr 2007
Příspěvek ke studiu proměn osídlení v severním a západním sousedství Pražského hradu v raném středověku / Tomková, Kateřina, 1963- 2007
K interpretaci výsledků archeologického výzkumu v Týnci nad Sázavou (o. Benešov) / Varhaník, Jiří 2007
Geologická problematika archeologického poznání Nového Města pražského / Zavřel, Jan, 1958- 2007
Pevnosti v pražské kotlině : jedna z pravděpodobných historických interpretací / Ječný, Hubert, 1920-2012 2007
Starobylá a ještě starobylejší : vytváření historického významu rotundy sv. Petra ve Starém Plzenci během 20. století / Nováček, Karel, 1968- 2007
Sídlištní nálezy salzmündské fáze kultury nálevkovitých pohárů z Prahy-Řeporyj = Settlement finds dating from the Salzmünde phase of the Funnel Beaker culture from Prague-Řeporyje / Kacl, Pavel 2020
Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů v Praze III = cemeteries of the Bell Beaker Period in Prague III / Turek, Jan, 1970- 2020
Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z Prahy-Ďáblic (kultura se zvoncovitými poháry) = Anthropological analysis of skeletal remains from Prague-Ďáblice (Bell Beaker culture) / Beran-Cimbůrková, Petra, 1980- 2020
Pohřby dětí z období únětické kultury v Praze-Běchovicích : příspěvek k pohřbívání dětí ve starší době bronzové = infant graves from the period of the Únětice culture in Prague-Běchovice. A contribution on the burying of children in the Early Bronze Age / Petriščáková, Katarína 2020
Nálezy z mladší a pozdní doby bronzové u Osinalické ulice v Praze-Ďáblicích = late and Final Bronze Age finds made near Osinalická Street in Prague-Dáblice / Kostka, Michal 2020
Knížecí hrob bylanské kultury z Prahy-Vinoře = a Bylany culture princely grave from Prague-Vinoř / Fridrichová, Marie, 1941-1997 2020
Zahloubené chaty na Malé Ohradě v Praze-Stodůlkách : příspěvek k osídlení jihozápadní části Prahy v době římské = Pit houses in Malá Ohrada in Prague-Stodůlky. A contribution to the occupation of the southwestern part of Prague during the Roman period / Petriščáková, Katarína 2020
Raně středověký hrob z Bohdanečské ulice v Praze-Vinoři = an early medieval grave from Prague-Vinoř, Bohdanečská Street / Fridrichová, Marie, 1941-1997 2020
Znovu nalezené archeologické "kuriozity" a jejich svědectví : soliterní zlomky raně a vrcholně středověké keramiky z pražských výzkumů = Rediscovered archaeological 'curiosities' and their testimony. Solitary fragments of early high medieval pottery from Prague excavations / Boháčová, Ivana, 1954- 2020
Nález hrobu v Mikulandské ulici před novým objektem čp. 135/II = the discovery of a grave in Mikulandská Street, in front of new building no. 135/II / Starec, Petr, 1966- 2020
K počátkům osídlení u Sv. Benedikta na Starém Městě pražském = on the beginning of setlement near St. Benedict in the Old Town of Prague / Taibl, Pavel 2020
Archeologické doklady osídlení historického Zábranska ze Sokolovské ulice v Praze-Karlíně = Archaeological evidence for occupation of the historic area of Zábransko at Sokolovská Street in Prague-Karlín / Bureš, Michal, 1962- 2020

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.