Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Československý časopis historický
Ústav československých a světových dějin (Československá akademie věd)
Nakladatelské údaje: Praha : Academia, 1953-1989
Rozsah: 37 sv : 23 cm
ISSN: 0045-6187

Věcné téma: Archivnictví
Věcné téma: Dějiny
Věcné téma: Historiografie
Věcné téma: Věda historická
Věcné téma: České země
Geografické téma: Česko
Forma/žánr: Časopisy
Aktuální periodicita: 6x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : H53
Signatura: : R10604
Signatura: : Lc
Signatura: : P-H 5
Signatura: : D656

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
1989 N;
1988 N;
1987 N;
1986 N;
1985 N;
1984 N;
1983 N;
1982 N;
1981 N;
1980 N;
1979 N;
1978 N;
1977 N;
1976 N;
1975 N;
1974 Jen č. 6;
1973 N;
1972 N;
1971 N;
1970 N;
1969 N;
1968 N;
1967 N;
1966 N;
1965 N;
1964 N;
1963 N;
1962 N;
1961 N;
1960 N;
1959 N;
1958 N;
1957 N;
1956 N;
1955 N;
1954 N;
1953 N;

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
1957 N;
1956 N;
1955 N;
1954 N;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika
1966 1-4;

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika
1988 N;

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika
1968 N;
1957 N;
1956 N;
1955 N;

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura díla
První krok k marxistické synthese o manufakturním období u nás : Arnošt Klíma, Manufakturní období v Čechách / Šindelář, Bedřich, 1917-1996 1957
Časopis Společnosti přátel starožitností / Míka, Alois, 1928-1991 1956
O pravdivý výklad antického umění : (práce J. Frela o řeckém sochařství) / Oliva, Pavel, 1923- 1954
Pohyb poddanského obyvatelstva a jeho osobní právní vztahy v Čechách v době předbělohorské / Petráň, Josef, 1930-2017 1957
Příspěvek k rolnické otázce v Čechách v r. 1848 / Kočí, Josef, 1922-1986 1957
Americká kniha o Žižkovi / Macek, Josef, 1922-1991 1957
Příspěvek k rolnické otázce v Čechách v r. 1848. (Dokončení) / Kočí, Josef, 1922-1986 1957
Problém počátků nevolnictví v Čechách / Míka, Alois, 1928-1991 1957
Jeroným Pražský / Betts, Reginald Robert, 1903-1961 1957
K některým otázkám průmyslové revoluce / Purš, Jaroslav, 1922-1997 1957
Příspěvek k otázce kupeckého zisku v 16. století / Janáček, Josef, 1925-1994 1957
Pohyb poddanského obyvatelstva a jeho osobní právní vztahy v Čechách v době předbělohorské. (Pokračování) / Petráň, Josef, 1930-2017 1957
Ke studiu sociálního rozvrstvení venkovského lidu v Čechách v druhé polovině 18. století / Svoboda, Jiří, 1933- 1957
K rozvoji českého bankovního kapitálu před první světovou válkou / Jindra, Zdeněk, 1931- 1957
Inkvisice v Čechách ve 30. letech 14. století / Hlaváček, Ivan, 1931- 1957
K otázce počátků původní akumulace kapitálu v Čechách / Míka, Alois, 1928-1991 1957
Vývoj lihovarnictví v českých zemích : (příspěvek k dějinám zemědělství) / Černý, Bohumil, 1922-2007 1957
K problematice průmyslové revoluce v ČSR / Purš, Jaroslav, 1922-1997 1956
Z hospodářské problematiky krise feudalismu ve XIV. a XV. století : (diskusní příspěvek) / Małowist, Marian, 1909-1988 1956
K otázkám metodiky středověkých dějin / Graus, František, 1921-1989 1956
K ohlasu husitství v Německu / Macek, Josef, 1922-1991 1956
Průmyslové monopoly v Rakousku-Uhersku : (některé hlavní rysy vývoje do počátku světové války) / Jindra, Zdeněk, 1931- 1956
Krise cukrovarnictví v českých zemích v osmdesátých letech minulého století a její význam pro vzrůst rolnického hnutí / Křížek, Jurij, 1919-2015 1956
Česká numismatika a historie / Nohejlová-Prátová, Emanuela, 1900-1995 1956
Krise cukrovarnictví v českých zemích v osmdesátých letech minulého století a její význam pro vzrůst rolnického hnutí. (Pokračování) / Křížek, Jurij, 1919-2015 1956
K otázce hodnoty průmyslové výroby v Čechách počátkem devadesátých let XVIII. století / Purš, Jaroslav, 1922-1997 1956
Bohemika v archivech a knihovnách Německé demokratické republiky / Polišenský, Josef, 1915-2001 1956
Ohlasy husitství v Rakousích / Hosák, Ladislav, 1898-1972 1956
Kořan Jan: Přehledné dějiny československého hornictví I. / Kárníková, Ludmila, 1932-1963 1956
České soukenictví v 16. století / Janáček, Josef, 1925-1994 1956
Národnostní otázka v husitském revolučním hnutí / Macek, Josef, 1922-1991 1955
Použití parních strojů v průmyslu v českých zemích v období do nástupu imperialismu. (Pokračování) / Purš, Jaroslav, 1922-1997 1955
Použití parních strojů v průmyslu v českých zemích v období do nástupu imperialismu. (Pokračování) / Purš, Jaroslav, 1922-1997 1955
Národní očista v letech 1945 až 1946 / Foustka, Radim Neumann, 1907-1960 1955
K otázce průmyslové revoluce v hlavních odvětvích textilního průmyslu v českých zemích / Purš, Jaroslav, 1922-1997 1954
Počátky otrokářské výroby v antickém Řecku / Oliva, Pavel, 1923- 1954
Husitská revoluční tradice / Graus, František, 1921-1989 1954
České rybnikářství a problém počátků původní akumulace kapitálu v českých zemích / Míka, Alois, 1928-1991 1954
Použití parních strojů v průmyslu v českých zemích v období do nástupu imperialismu / Purš, Jaroslav, 1922-1997 1954
K otázce vzniku mnohonárodní habsburské monarchie r. 1526 / Kavka, František, 1920-2005 1954
K otázce vzniku strojírenského průmyslu v českých zemích / Horská, Pavla, 1927- 1954
Příspěvek k otázce úlohy některých lidových buditelů v počátcích českého národního obrození / Novotný, Jan, 1930-2005 1954
Raná řecká tyrannis / Borecký, Bořivoj, 1922-1995 1954

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.