Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Ústecký sborník historický =
Historický sborník Ústecka Historický sborník Okresního vlastivědného muzea v Ústí nad Labem Aussiger historische Zeitschrift Vznik samostatného Československa a severní Čechy Gotické umění a jeho historické souvislosti : sborník grantového projektu Gotika v severních Čechách/
Rozsah: ^^^svazků : ilustrace, faksimile ; 21-23 cm
ISSN: 0231-9349

Geografické téma: Bohemia, North (Czechia) - history
Geografické téma: Ústí nad Labem Region (Czechia) - history
Forma/žánr: sborníky
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
2017 Komplety 1-2;
2016 Komplety 1-2;
2014 Komplety 1-2;
2013 Komplety 1-2;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2001 N;
2000 N;
1985 N;
1983 N;
1979 N;
1968 N;
1966 N;

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
1983 1983;
1979 1979;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika
2017 Komplety 1-2;
2016 1,2;
2015 N;
2014 Komplety 1-2;
2013 Komplety 1-2;
2011 N;
2010 N;
2005 N;
2001 N;
1985 N;
1983 N;
1979 N;
1966 N;

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika
2016 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
1985 N;
1983 N;
1979 N;
1966 N;

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika
2016 1;
2015 Komplety 1-2;

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika
1981 x;

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Trůnící Madona z Kerhartic v děčínském muzeu. Příspěvek k poznání řezbářství třetí čtvrtiny 14. století v Čechách / Mudra, Aleš 2005
České zpracování Majestatis Carolinae a jeho rukopisy : k 600. výročí smrti císaře Karla IV. / Martinovský, Ivan, 1937-2015 1979
Okolnosti vzniku Vladislavského zřízení zemského / Martinovský, Ivan, 1937-2015 1979
Příspěvky k metodologickým aspektům výzkumu české šlechty v období husitské revoluce : marxistická nobilitologie, její metody a techniky / Holeček, František J., 1954- 1979
Zápas o uznání Vladislavského zřízení zemského / Martinovský, Ivan, 1937-2015 1983
Vzestup Gutštejnů v době husitské a poděbradské / Ransdorf, Miloslav, 1953-2016 1983
K dějinám české barokní náhrobní plastiky / Šroněk, Michal, 1952- 1983
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově : příspěvek k dějinám gotické architektury na Karlovarsku / Patrný, Michal, 1967- 2004
Socha trůnicí Panny Marie Chlumské a její druhý život / Radostová, Šárka 2004
Rainer Kreissl (1924-2005) - sběratel a mecenáš a jeho kořeny v rakovnických Sudetech / Kudláčová, Markéta, 1974- 2016
Výzdoba Teplických zpěvníků z druhé poloviny 16. století / Součková, Ema, 1988- 2016
Keramická konvička nalezená na vodním mlýně Touchořiny čp. 40 a teorie o dětské kojenecké "lahvi" / Galusová, Lucie, 1981- 2016
Zpráva o nálezu depotu dobových falz parvů Václava II. u Knínic / Černohorský, Ondřej, 1975- 2016
Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz. Teil I., Stadt Leitmeritz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice. Díl I., Město Litoměřice / Zeman, Václav 2016
Vladimír Prokop - Lukáš Smola, Sokolovsko, Umění, památky a umělci do roku 1945, Část 1-2, Sokolov / Fukala, Radek, 1963- 2016
Jan Krško, Pět životů Jana Husa na Krakovci / Kajlíková, Michaela 2016
Marcela Zemanová - Václav Zeman (edd.), První světová válka a role Němců v českých zemích / Okurka, Tomáš, 1977- 2016
Výstava Milešov ve středověku a raném novověku / Okurka, Tomáš, 1977- 2016
Tři výstavy gotického a renesančního umění Krušnohoří: Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (Národní galerie v Praze) - Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (Královská mincovna Jáchymov) - Čechy a Sasko v zrcadle umění kolem roku 1500 ( Saská Kamenice - Schlossbergmuseum) / Bílková, Milena, 1975- 2016
Severní a jižní Čechy v roce 1989 – komparace / Petráš, Jiří, 1963- 2016
Doubravská hora a teplické panství v kritickém roce 1634 : Příspěvek k militárním aspektům třicetileté války / Sláma, Lukáš 2016
"Outsiderem" na trhu s cementem : Podnikatelské strategie Sasko-české továrny na portlandský cement v Čížkovicích (1898-1918) / Gecko, Tomáš, 1988- 2016
Osvobození Duchcova a jeho první poválečné volby / Myroniuk, Jiří, 1993- 2016
Antislawische Bewegungen in der 1848er Revolution in Sachsen – und ihr Hauptvertreter Prof. Heinrich Wuttke aus Leipzig / Bechter, Michael 2016
Tomáš Velímský – Kristina Kaiserová (eds.), Region na hranici, Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2015 (=Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae, Studia Historica XVI), 343 s., ISBN 978-80-7414-971-9 / Pernes, Jiří, 1948- 2016
Tomáš Klír a kol. (edd.), Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456, Praha – Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně – Scriptorium 2016 (=Libri civitatis X), 709 s. + 19 tabelárních příloh + 56 obrazových příloh (včetně mapových) a 2 mapové přílohy na přídeštích, ISBN 978-80-7308-673-2 / Sulitková, Ludmila, 1946- 2016
Michaela Hrubá – Michaela Ottová – Jan Royt (edd.), Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku, Ústí nad Labem – Praha, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Via Gaudium 2016, 407 s., ISBN 978-80-7561-032-4 / Pátek, Jakub 2016
Tenkrát na severozápadě : Rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí / Petráš, Jiří, 1963- 2016
Orosené dějiny - Ústecká pivní konference 2016 / Grisa, Jan, 1987- 2016
K počátkům středověkého osídlení v povodí toku řeky Bíliny / Velímský, Tomáš, 1946- 2015
Dějiny středověkého sklářství v krušnohorském příhraničí / Černá, Eva, 1945- 2015
Smutný konec krále šašků, aneb, Oberschlaraffa Devast / Krsek, Martin, 1974- 2015
Archeologie v severních Čechách v době okupace / Blažek, Jan, 1962- 2015
Historie rozhlasu na Ústecku v letech 1945 až 1949 / Brožek, Aleš, 1952- 2015
Jiří Wolf a kol., Duchcov / Grisa, Miroslav, 1932- 2015
Jan Kilián a kol., Teplice / Paterová, Petra. 2015
Rudolf Hais, Böhmisches Glas im Wandel der Zeit. Vom Mittelalter bis zur Gründerzeit / Grisa, Miroslav, 1932- 2015
Radek Fukala, Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? / Hubková, Jana, 1953- 2015
Eva Hahnová, Od Palackého k Benešovi. Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Kaiserová, Kristina, 1956- 2015
Jan Havel, Kronika tří dnů a dvou nocí. Poslední události druhé světové války na Ústecku / Okurka, Tomáš, 1977- 2015
Významné jubileum Jany Englové / Hrubá, Michaela, 1966- 2015
Zemřel Hanns Skoutajan / Okurka, Tomáš, 1977- 2015
Cesta kolem světa. Fotografie z cest hraběte Lažanského z roku 1929 / Leibl, Jan 2015
Městské lokace Šebestiána z Weitmile / Rak, Petr, 1960- 2014
Představení historického vývoje parku v Petrohradě / Šantrůčková, Markéta, 1980- 2014
Boží vrch u Verneřic - pohled na osud poutního místa v 18. století / Prošková, Iva 2014
Počátky výroby umělých květin na panství Lipová a v saském příhraničí do roku 1850 / Němec, Jan, 1972- 2014
"Občané druhé národnosti přípravy ty nikterak neruší, účast na nich ale nebéřou." Recepce státních svátků první Československé republiky na příkladu Litoměřicka / Kessler, Vojtěch, 1985- 2014
Hospodářská krize na stránkách tisku sudetoněmeckého nacionálního socialismu a českého fašismu / Král, Martin, Mgr. 2014
Obraz "staré domoviny" na stránkách krajanského tisku vysídlených Němců z českých zemí na příkladu nejstarších ročníků Komotauer Zeitung (1947-1959) / Kreisslová, Sandra, 1981- 2014
Topografie soudobé paměti národa ve školním prostředí / Märc, Josef, 1964- 2014
Sandra Kreisslová: Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. Na příkladu vzpomínek Němců na Chomutovsku / Lozoviuk, Petr, 1968- 2014
Zemřel Bedřich Štauber / Velímský, Tomáš, 1946- 2014
Výstavní a dokumentační činnost Památníku Terezín v roce 2014 / Fedorovič, Tomáš, 1976- 2014
Jak psát dějiny velkých měst? / Němečková, Eva 2014
Cyklus besed Ústecko 1968-1989 / Stojaník, Filip 2014
Poddanská města v kontextu urbanizace severních a severozápadních Čech do konce pozdního středověku / Hrubá, Michaela, 1966- 2013
"Můj drahý příteli nebo vlastně: vážený pane řediteli." Vztah hraběte Františka Thun-Hohensteina a Christiana Rubena ve světle vzájemné korespondence / Zemanová, Marcela 2013
Čokoládovny v Podmoklech ve druhé polovině 19. století. Výroba, továrny, zaměstnanost / Krček, Tereza 2013
Heydrichovi radikálové. Vedoucí kádry nacistické bezpečnostní služby (SD) v protektorátu Čechy a Morava, 1939-1945 / Krčmář, Dalibor, 1984- 2013
Ústecké předpremiéry Divadla za branou. Kulturní klima šedesátých let v Ústí nad Labem / Stojaník, Filip 2013
"Případ Marihuana" - proces s tzv. volnou mládeží v Ústí nad Labem. Skupina Švestka a spol. / Brožová, Markéta 2013
Tomáš Velímský: Páni ze Svojšína : rod velmožů, pánů a rytířů z povodí Mže / Šimůnek, Robert, 1971- 2013
Anna Habánová: Mladí lvi v kleci : umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období / Kaiserová, Kristina, 1956- 2013
Josef Rabas: Biskup Anton Alois Weber / Kaiserová, Kristina, 1956- 2013
Martin Jindra: Z milosti trpět pro Krista : životní příběh faráře Církve československé (husitské) Václava Mikuleckého / Hurt, Josef, 1964- 2013
Příběhy míst / Musil, Jan 2013
Výročí bitvy u Chlumce / Okurka, Tomáš, 1977- 2013
Nová expozice středověkého umění v muzeu v Chomutově a konference o J. Opitzovi / Gubíková, Renáta, 1981- 2013
"Má doplaceno, žádnému nic nedluží..." : finanční aspekty majetkového transferu poddanské nemovitosti na mělnickém panství v 17. století / Koumar, Jiří 2011
"Bez Chlumce by nebylo Lipska--" : jubilejní slavnosti na Ústecku v roce 1913 / Kessler, Vojtěch, 1985- 2011
Der unbekannte sudetendeutsche Vorsitzende Volkmar Gabert (1923-2003) / Vergnon, Bastian 2011
František Gabriel - Jaroslav Panáček - Kamil Podroužek, Helfenburk. Hrad pražských arcibiskupů, Dřísy, Hrádek 2011, 524 s., ISBN 978-80-904730-0-3 / Velímský, Tomáš, 1946- 2011
Zdeněk R. Nešpor - Kristina Kaiserová (eds.), Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780-1918), Ústí nad Labem, Albis international 2010, 427 s., ISBN 978-80-86971-87-2 / Englová, Jana, 1935- 2011
Marcela Oubrechtová (ed.), Julius Lippert a německé prostředí v Čechách, Ústí nad Labem, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP 2010, 104 s., ISBN 978-80-7414-262-8 / Zeman, Václav 2011
Místa paměti česko-německého soužití. Sborník příspěvků z konference pracovní skupiny Česko-německého diskusního fóra Místa paměti v Chebu 5.6.2010 / Erinnerungsorte des deutsch-tschechischen Zusammenlebens. Sammelband mit Beiträgen zur Konferenz der Arbeitsgruppe des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums Erinnerungsorte in Cheb 5.6.2010, Praha, Antikomplex pro Collegium Bohemicum 2011, 155, 185 s., ISBN 978-80-904421-2-2 / Janečková, Kristýna 2011
Konference Turek, Švéd a Prajz / Němečková, Eva, 1985- 2011
Karel Škréta (1610-1674): doba a dílo - zpráva o výstavním projektu Národní galerie v Praze / Pátek, Jakub 2011
Studenten machen Schule - deutsche Kulturgeschichte im östlichen Europa : Ein Pionier-Projekt des Deutschen Kulturforums östliches Europa / Afsari, Ariane 2011
Rekonstrukce muzejní budovy v Ústí nad Labem / Houfek, Václav, 1963- 2011
Regionální historiografie a Jindřich Tomas / Mikušek, Eduard, 1946- 2011
Zemřel ředitel Muzea města Ústí nad Labem Gustav Krov (19.6.1964-11.11.2011) / Houfek, Václav, 1963- 2011
Evangelíci v Zadní Doubici. Možnosti a meze církevní spolupráce na česko-saské hranici v 18. a 19. století / Zeman, Václav 2011
Die Flachglas-Unternehmer-Dynastie "Kupfer und Glaser" und ihre Glashütten in Brüx (Most) / Müller, Michael 2011
Vybrané kapitoly z historie hradu Střekova z pohledu pramenů 19. a začátku 20. století / Janečková, Kristýna 2011
Kristina Kaiserová - Doubravka Olšáková a kol., Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích. Doprovodná publikace a pracovní sešity ke vzdělávacím filmům ; Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích. Vzdělávací grotesky / Okurka, Tomáš, 1977- 2011
PhDr. Ing. Ivan Martinovský, 75 let / Kaiserová, Kristina, 1956- 2011
Yves Hoffmann - Uwe Richter, Entstehung und Blüte der Stadt Freiberg. Die bauliche Entwicklung der Bergstadt vom 12. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, Halle (Saale), Mitteldeutscher Verlag 2012, 707 s., ISBN 978-3-89812-930-5. / Matasová, Kateřina 2011
Klaus Johann - Vera Schneider (Hrsg.), HinterNational - Johannes Urzidil. Ein Lesebuch, Postdam, Deutsches Kulturforum östliches Europa 2010, 369 s., ISBN 978-3-936168-55-6 / Petrbok, Václav, 1972- 2011
Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : 30. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy, Historického ústavu Akademie věd ČR, katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 11.–12. října 2011, Praha / Sulitková, Ludmila, 1946- 2011
Didaktický seminář Brána školního dějepisu otevřená / Lencová, Hana 2011
"Arizace" židovského domovního majetku v Teplicích-Šanově / Burgerová, Lenka, 1977- 2010
Deutsche Sozialdemokraten aus der Tschechoslowakei im Widerstand gegen den Nationalsozialismus : ein Literaturbericht / Theofel, Nina 2010
Reflexionen zu den Begriffen Widerstand, Opposition, innere Emigration, Dissidententum und ziviler Ungehorsam / Sauerland, Karol, 1936- 2010
Petr Lozoviuk, Interethnik im Wissenschaftsprozess. Deutschsprachige Volkskunde in Böhmen und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag 2008 (=Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, Bd. 26), 424 s. / Mikušek, Eduard, 1946- 2010
Petr Hrubý - Vít Honys (edd.), Restaurované severozápadní Čechy. Sborník z kolokvia uskutečněného na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 25.-26. května 2005, Ústí nad Labem, Filozofická fakulta UJEP 2008, 186 s. / Pátek, Jakub 2010
Josef Märc - Martin Veselý (edd.), Stereotypy a mýty v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách. Sborník z konference konané 27.-28. listopadu 2006, Ústí nad Labem, Filozofická fakulta UJEP 2008, 166 s. / Joklová, Kateřina 2010
Zemřel doc. PhDr. Ctirad Kučera, CSc. (14.11.1931-19.11.2009) / Kaiserová, Kristina, 1956- 2010
Výběrová bibliografie prací Ctirada Kučery / Houfková, Helena, 1963- 2010
Mystifikace dějinami, mystifikace v dějinách : Využívání a překrucování dějin a školní dějepis / Märc, Josef, 1964- 2010
Ústecký sborník historický v letech 1966-2005 / Houfek, Václav, 1963- 2010
Vdovské právo v cechovních statutech některých řemesel v saském Freibergu v 16. a na počátku 17. století / Matasová, Kateřina 2010
Leopold Lev Thun-Hohenstein mezi osvíceneckým pragmatismem a liberalismem 19. století / Olšáková, Doubravka, 1977- 2010
Die völkische Konstruktion der sudetendeutschen Geschichte. Eine Analyse grundlegender Axiome am Beispiel der Schriften des Witikobundes 1950 bis 1990 / Kunz, Henriette 2010
Ke stavební podobě kostela sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku před rokem 1700 / Zeman, Václav 2010
Ikonografický program výmalby zahradního pavilonu v Milešově / Pátek, Jakub 2010
Jaroslav Rokoský (ed.), Sametová revoluce v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Filozofická fakulta UJEP 2009, 152 s. / Petráš, Jiří, 1963- 2010
Ondřej Matějka (ed.), Tragická místa paměti. Průvodce po historii jednoho regionu 1938-1945 / Tragische Errinerungsorte. Ein Führer durch die Geschichte einer Region 1938-1945, Praha, pro Collegium Bohemicum vydal Antikomplex 2010, 451 s. / Lencová, Hana 2010
Comotovia 2007. Sborník příspěvků z konference věnované výročí 550 let udělení znaku města Chomutova (1457-2007). Chomutov 6.11.2007, uspořádal Petr Rak, Chomutov, Statutární město Chomutov 2008, 201 s. ; Comotovia 2009. Sborník příspěvků z konference věnované 200. výročí regionálních vojenských akcí napoleonských válek (1809-2009). Chomutov 10.11.2009, uspořádal Petr Rak, Chomutov, pro Statutární město Chomutov vydal Albis international 2010, 216 s. / Sulitková, Ludmila, 1946- 2010
Bosna 1878-2008. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 29.-30. května 2008 v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP 2009, 172 stran / Olšáková, Doubravka, 1977- 2010
Pavla Vošahlíková - Jiří Martínek a kol., Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace, Praha, Historický ústav 2010, 239 s. / Englová, Jana, 1935- 2010
Farní klérus ústeckého děkanátu v době předhusitské / Michálek, Ivan 2005
Ke stylu a původu sochy Ukřižovaného Krista z kostela sv. Materny v Ústí nad Labem / Ottová, Michaela 2005
Klášter Osek v 16. století : možnosti poznání cisterciáckého kláštera v době reformací / Zdichynec, Jan 2005
Kultura luterské šlechty v severozápadních Čechách na příkladu Štampachů ze Štampachu / Balášová, Michaela 2005
Zánik líčkovské větve Hasištejnů z Lobkovic / Hrubý, Petr, 1973- 2005
Mor na Mostecku v roce 1680 a zdejší řeholníci : (heuristická poznámka k jejich misijnímu působení) / Wolf, Jiří, 1974- 2005
Všední den v Ústí nad Labem ve stínu hákového kříže : každodenní život v korespondenci Ústečana Jana Müllera z let 1936-1941 / Krsek, Martin, 1974- 2005
Jak starý je trpaslík? : (etymologie a užití slova v češtině) / Svoboda, Milan, 1972- 2005
Moje první nejdelší cesta / Krivý, Bohumil 2005
Židovský majetek ve sbírkách Muzea města Ústí nad Labem / Houfek, Václav, 1963- 2005
Nové symboly obcí okresu Ústí nad Labem v letech 1990-2000 / Kasík, Stanislav, 1949- 2005
Dvě publikace k výročí první písemné zmínky o Chomutovu / Hrubá, Michaela 2005
Nové publikace o severočeských varhanech a varhanářích / Honys, Vít 2005
Jan Mareš, Soudní kniha I C 2 jako pramen k dějinám Loun, SAP 50/1, 2000 / Hrubá, Michaela, 1966- 2005
Historischer Haus- und Stadbau im Böhmisch-sächsischen Raum, Ústí nad Labem - Pirna 2000 / Hrubá, Michaela 2005
Jaroslav Panáček, Regesta Lippensia : Anotovaná edice pramenů k dějinám České Lípy do roku 1437, Státní okresní archiv Česká Lípa, 2000 / Ebelová, Ivana, 1961- 2005
Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 29.-30. května 2003 / Veselý, Martin, 1975- 2005
Mostecko, Litvínovsko, Lounsko, Žatecko v historických studiích - sborník učitelských prací z kurzů univerzitních extenzí v Mostě, Most 2000 / Hrubá, Michaela, 1966- 2005
Kladský sborník V., 2003, Ústav historických věd Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za podpory Grantové agentury ČR, města Trutnova a Města Náchoda, Hradec Králové 2003 / Sulitková, Ludmila, 1946- 2005
Desátý Sborník okresního archivu v Lounech - příležitost k ohlédnutí / Hrubá, Michaela, 1966- 2005
Bohumír Roedl (ed.), Svědectví z morového času. Kniha výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1587, (Clavis monumentorum litterarum regni Bohemiae, Memorabilia II.) Koniasch Latin Press, Praha 2003. / Rak, Petr, 1960- 2005
Petr Kopička (ed.), Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611 a 1625 (Clavis monumentorum litterarum regni Bohemiae, Memorabilia III.) Koniasch Latin Press, Praha 2003. / Rak, Petr, 1960- 2005
Historické rozhľady. Zborník príspevkou Katedry histórie FF UCM v Trnave I, 2004, 301 str. Vydav. Katedra historie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 80-89034-63-2 / Sulitková, Ludmila, 1946- 2005
Ústecký děkanát v době předhusitské : vymezení polohy a vývoj farní struktury / Michálek, Ivan 2001
Sakrální architektura děkanátu lipského v písemných pramenech doby předhusitské / Vaněk, Vojtěch 2001
Retrospektiva dějin františkánského kláštera 15. a 16. století: geneze, rozkvět a úpadek / Hlaváček, Petr 2001
Marienthal v českém Žitavsku od založení do husitských válek / Zdichynec, Jan 2001
Bratrstva v severozápadních Čechách v pozdním středověku / Pátková, Hana, 1967- 2001
Město Litoměřice a litoměřický městský region do první poloviny 16. století / Tomas, Jindřich, 1927-2010 2001
Úřad rychtáře v Lounech a jeho držitelé v předhusitské době / Mareš, Jan, 1975- 2001
Pozůstalostní písemnosti v rámci městských pramenů nesporné soudní agendy a jejich právní zakotvení / Hrubá, Michaela, 1966- 2001
Ilburkové v severozápadních Čechách / Teršlová, Helena 2001
Pokus o sondu do činnosti zvonařské dílny v období gotiky (Rozbor radničních účtů města Zhořelce z roku 1377) / Chvátal, Tomáš 2001
Církevní donace litoměřických měšťanů první polovině 16. století ve světle kšaftovní knihy / Štajnerová, Michaela 2001
Příspěvky ke gotické plastice. Ossupta z Veliké Vsi. Mistr Doupovské Madony. Madona z Bečova / Ottová, Michaela 2001
Vartenberská náhrobní deska v kostele sv. Jakuba Většího ve Svádově / Hrubý, Petr 2001
Horní město Jáchymov, reformace a umění / Royt, Jan 2001
Místo litoměřických destiček se světicemi v produkci dílny Mistra svatojiřského oltáře / Klípa, Jan 2001
Poznámky k původu stylu a k dataci výzdoby antifonáře z Bíliny / Kubík, Viktor 2001
Bílina - portál arciděkanského kostela sv. Petra a Pavla / Macek, Petr 2001
Terénní průzkum středověké sakrální architektury v okrese Chomutov / Beránek, Jan 2001
Pozdně gotické krovy kostela v Hostíkovicích / Panáček, Michal 2001
Antitéze české kultury pozdního středověku / Šmahel, František 1985
Počátky města Litoměřic II/2 : 2. doba vrcholného feudalismu (pokračování) / Tomas, Jindřich 1985
Spory o Trmice, Chabařovice a Krupku na přelomu 15. a 16. století / Martinovský, Ivan, 1937-2015 1985
Sociální konflikty v českých a moravských královských městech v první třetině 16. stol / Kaiserová, Kristina 1985
Obyvatelstvo Budyně nad ohří v letech 1701-1850 / Dušek, Ladislav 1985
Vztah rakouského státního patriotismu a velkoněmecké ideologie k Čechům v první polovině 19. století / Kořalka, Jiří, 1931- 1985
Skladba osádky dolu Johann (Koh-I-Noor) v severočeském hnědouhelném revíru v letech 1893 - 1985 : statistická analýza / Matějček, Jiří, 1930- 1985
Právní problematika sporů o Lidový dům v Praze na podzim roku 1920 / Friml, Jiří, 1942-2007 1985
Počátky Komunistického svazu mládeže na Teplicku / Kocourková, Květoslava 1985
Volby v okrese Ústí nad Labem v letech 1923-1938 a rozbor jejich výsledků / Cvrk, František, 1938-2005 1985
Severočeský textilní průmysl v letech 1934-1938 / Hoffman, Jaroslav, 1931- 1985
Gotický kostel v Počedělicích / Adámek, Miroslav, 1955- 1985
Hroby válečných zajatců a vězňů koncentračních táborů z let 1942–1945 na území města Ústí nad Labem / Grisa, Miroslav, 1932- 1985
K otázce věrohodnosti tzv. osecké listiny : (Poznámky k účelu cisterciáckých fundací u nás ve 13. století) / Čechura, Jaroslav, 1952- 1983
Povrchový průzkum zaniklého hradu neznámého jména u Albrechtic na Mostecku / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1983
Založení Děčína / Beránek, Jaroslav, 1946-1991 1983
Počátky města Litoměřic II. / Tomas, Jindřich, 1927-2010 1983
Studenti z Čech na zahraničních universitách v předbělohorském čtvrtstoletí / Šaman, David 1984
Protirobotní bouře na přísečnickém panství v letech 1664-1665 / Maur, Eduard, 1937- 1984
Dělnická úmrtnost v České Lípě v období manufaktur a průmyslové revoluce / Vojtíšková, Marie, 1928-2012 1984
Podíl Explosie na výrobě čs. výbušnin v letech 1923-1929 / Markvart, Jaroslav 1984
Ústecký socialista Vincenc Walter a jeho dopisy Antonu Behrovi / Cvrk, František, 1938-2005 1984
Odbojová skupina Bohumila Bachury úvod - Krušnohoří v Ústí nad Labem / Toman, František, 1902- 1984
Nálety na Ústí nad Labem, Chlumec a Telnici za druhé světové války / Toman, František, 1902- 1984
Únor 1948 na Ústecku : Materiálová studie k 30. výročí Února / Bouček, Jan 1979
Gotické kachle z hradu Kyšperka : K výročí smrti Přemysla Otakara II. / Kaiser, Vladimír, 1954- 1979
Litoměřický městský region ve středověku / Tomas, Jindřich, 1927-2010 1979
Ústí nad Labem podle berní ruly : Některé rysy sociální struktury města v polovině 17. století / Křečková, Edith, 1953- 1979
Vývoz hnědého uhlí po Labi do první světové války / Cvrk, František, 1938-2005 1979
Historická problematika civilních sňatků / Vojtíšková, Marie, 1928-2012 1979
Češi v severočeských a západočeských městech v letech 1880-1930 / Havránek, Jan, 1928-2003 1979
Alexandrovův umělecký soubor Rudé armády a protifašistická demonstrace v Ústí nad Labem / Tůma, Jiří, 1928-2007 1979
Bitva na Běhání r. 1426 / Lůžek, Bořivoj, 1921-1987 1966
Dva pomníky jedné bitvy / Bouček, Jan 1966
Vztahy měst Litoměřic a Ústí n. L. v době předbělohorské / Tomas, Jindřich, 1927-2010 1966
Zemědělská výroba na poddanském hospodářství v dolním Polabí a Poohří před Bílou horou / Křivka, Josef, 1913-1990 1966
Benešovský letopis pastora Schlegela a jeho první pokračovatel / Smetana, Jan, 1940- 1966
"Richard" / Čmuchař, Jiří, 1934- 1966
Nacistická justice v pohraničí 1938-1945 / Macek, Jaroslav, 1925-2008 1966
Vývoj kolektivizace zemědělství v Ústeckém kraji / Soukup, Jaroslav 1966
Sovětští sportovci v Ústí nad Labem v roce 1934 / Křivánek, František 1966

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.