Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Východočeský sborník historický / Východočeské muzeum v Pardubicích
Rozsah: ^^^svazků ; 21-22 cm
ISSN: 1213-1733

Věcné téma: vlastivěda
Věcné téma: dějiny
Geografické téma: Čechy východní (Česko) - dějiny
Geografické téma: Čechy východní (Česko) - vlastivěda
Forma/žánr: sborníky
Forma/žánr: ročenky
Související díla: Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie
1212-1460

Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : R 30 035
Signatura: : R10047
Signatura: : R 86

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
2020 1;
2019 1;
2018 1;
2017 1;
2016 1;
2015 1; N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1994 N;
1993 N;
1992 N;
1991 N;

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika
2019 36;
2018 33; 34;
2015 28;
2013 23;
2012 21; 22;
2011 19; 20;
2010 18;
2009 16;
2008 15;
2007 14;
2006 13;
2005 12;
2001 10; 11;

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika
2007 14;
2006 13;
2005 12;

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika
2020 37; 38;
2019 35; 36;
2018 33; 34;
2017 31; 32;
2016 29; 30;
2015 28;
2012 21; 22;
2011 19; 20;
2010 17; 18;
2009 16;
2008 15;
2007 14;
2006 13;
2005 12;
2002 11;
2001 10;
2000 9;
1999 8;
1998 7;
1997 06;
1996 05;
1994 04;
1993 03;
1992 02;
1991 01;

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Těšínská knížata a Pernštejnové v polovině 16. století : (edice listů knížete Václava Těšínského Vratislavu z Pernštejna z let 1565-1579) / Turková, Magdaléna 2005
Kostelec nad Černými lesy ve světle inventáře z roku 1611 s přihlédnutím k inventářům pozdějším / Holasová, Andrea, 1978- 2005
K finančním poměrům vrchlabských Morzinů v 18. století / Valenta, Aleš, 1964- 2005
Králíky kolem roku 1900 (sociologicko-statistická sonda) / Macková, Marie, 1958- 2005
Rod pánů Černčických z Kácova v 16. století / Starý, Marek, 1974- 2006
K vývojovým tendencím stavební kultury v prostředí vesnic ve 20. století na příkladu lokalit ve východním Polabí / Vincenciová, Hana, 1959- 2006
Archeologický výzkum v Pardubičkách v letech 2001 - 2005 / Čurda, Tomáš, 1956- 2007
Kunětické družstvo - historie záchrany významné přírodní a kulturní památky / Mücke, Petr 2007
Sto let litomyšlského orloje 1907-2007 / Pakosta, Oldřich, 1953- 2007
Peněžní oběh ve střední Evropě na přelomu 15. a 16. století ve světle nálezu zlatých a stříbrných mincí z obce Chmelík / Vorel, Petr, 1963- 2008
Sídliště z doby římské v Tuněchodech, okr. Chrudim : Nálezy z let 1973 až 1984 v poloze Bodlavecké pole a v areálu JZD / Jílek, Jan, 1981- 2017
Archeologická situace z přelomu raného a vrcholného středověku ze Štěnce / Vích, David, 1971- 2009
Příspěvek k neolitickému osídlení v katastru Libišan (okr. Pardubice) / Burgert, Pavel, 1987- 2009
Odezva válek Marie Terezie s Friedrichem II. na drobných výtvarných památkách na Pardubicku a Chrudimsku / Teplý, Jaroslav, 1927- 2009
Raně středověké osídlení v Dražkovicích (okr. Pardubice) / Košařová, Markéta 2017
K počátkům hradu Lichnice : příspěvek k poznání raně gotické architektury ve východních Čechách / Bláha, Radek, 1976- 2017
Benediktinské expozitury ve východních Čechách doby předhusitské : příspěvek k otázce geneze a významu klášterních dependencií / Šrámek, Josef, 1982- 2017
Spor mikulovického faráře a Jana mladšího Kapouna ze Svojkova o placení obilného ospu z let 1588-93 / Richter, David, 1991- 2017
Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku / Jirák, Matouš, 1977- 2017
Delikty "rušení náboženství" řešené krajským soudem v Chrudimi ve druhé polovině 19. století / Hrdinová, Veronika 2017
Dětství stižené tuberkulózou : každodenní život v sanatoriu na příkladu Hamzovy dětské léčebny v Luži / Rábová, Šárka Caitlín 2017
Pardubické a pražské nádražní dílny v roce 1845 / Škabrada, Jiří, 1946- 2010
Pozůstatky plužiny zaniklé středověké vsi Crkáň na Pardubicku / Vorel, Petr, 1963- 2010
Prodej zdechovického panství roku 1641 : netypická smlouva o prodeji mezi Václavem Vrábským Tluksou z Vrábí a Václavem Věžníkem z Věžník / Vávra, Filip 2018
Mezigenerační transfer majetku v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a první polovině 19. století / Nekvapil Jirásková, Šárka, 1986- 2018
Římská kamenná zeď u Starého Mateřova / Hlava, Miloš, 1972- 2018
Německé kolonie Weska, Gunstdorf a Kleindorf (1780-1946) : případová studie k asimilačním procesům v malých jazykových enklávách / Novotný, René 2018
Schizma v nejstarších dějinách Pardubic a fenomén archeologie / Čurda, Tomáš, 1956- 2018
Spor o nejstarší dějiny Pardubic / Šebek, František, 1946- 2018
Pozůstatky teplovzdušného vytápění z dominikánského kláštera v Chrudimi / Kovář, Miroslav, 1975- 2017
Opat Bavor z Nečtin a vývoj břevnovského klášterství v době posledních Přemyslovců se zřetelem k severovýchodním Čechách / Šrámek, Josef, 1982- 2017
Královéhradecké soudní pře z let 1548-1564 postoupené k apelačnímu soudu / Kindl, Josef 2017
Komunisté nebo fašisté ? : Činnost Komunistické strany Československa a Národní obce fašistické před pardubickými obecními volbami v roce 1932 / Benda, Michal, 1979- 2017
Nejstarší dochované testamenty vysokomýtských měšťanů z let 1574-1696 : k některým aspektům měšťanského života v raném novověku / Fišerová, Barbora 2018
Počátky komunistického hnutí v Československu s důrazem na vývoj v Pardubicích / Benda, Michal, 1979- 2018
Bytová krize v Chrudimi ve 20. letech 20. století / Žáková, Monika 2018
Pardubický advokát JUDr. Pavel Thein (1898-1975)-oběť dvou politických režimů / Roček, Zbyněk, 1945- 2019
Vladimír Porš (1925-2006), vlastivědný pracovník, regionální historik a popularizátor Komenského odkazu / Rýdl, Karel, 1952- 2019
Zjišťovací výzkum na opevnění u Rabouně a otázka hradišť u Srbců a Pěšic / Čurda, Tomáš, 1956- 1994
Pravěké nálezy z Kunětické hory / Vokolek, Vít, 1936- 1997
Příspěvek k problematice okrsku zvaného v listinných pramench "Circuitus" / Teplý, Jaroslav, 1927- 1997
Beneš z Mokrovous - příslušník "druhé linie" / Křížek, Pavel 1997
Role úvěru při předání litomyšlského panství mezi Polyxenou z Lobkovic a Vratislavem Eusebiem z Pernštejna / Kopička, Petr, 1969- 1997
Václav Šrám (1851-1909) - kněz a historik / Slavík, Zdeněk 1997
Eduard Prašinger jako předloha Fryborta z Jiráskovy Filosofské historie / Šůla, Jaroslav, 1938- 1997
Aviatik Eugen Čihák. Sviták, Pavel 1997
Poznámka k "Poznámkám" : (k nejstarším dějinám Pardubic) / Ježek, Martin, 1970- 1997
Typologické srovnání pečetí arcibiskupů pražských, biskupů olomouckých, litomyšlských a vratislavkých z let 1344-1421, s důrazem na ikonografii / Pakosta, Oldřich, 1953- 1997
Hofmistrovská instrukce Vratislava z Pernštejna z roku 1555 / Vorel, Petr, 1963- 1997
Pardubický špitál (1737) 1744-1753 : rozbor účtů / Schwaller, Jan, 1974- 1997
Stručné ohlédnutí po stoleté historii pardubického tenisu / Hladíková, Šárka 1997
Pardubická Telegrafia očima polské diplomacie / Němeček, Jan 1997
Rádiová stanice skupiny Silver - A Libuše a její radiotelegrafista svobodník Jiří Potůček : (Rozbor a kritický pohled na rádiový provoz, vedený v lednu až červnu 1942 mezi Vojenskou rádiovou ústřednou a stanicí Libuše s radiotelegrafistou Jiřím Potůčkem). Hanák, Vítězslav, 1934-2003 1997
Rádiová stanice skupiny Silver - A Libuše a její radiotelegrafista svobodník Jiří Potůček : (Rozbor a kritický pohled na rádiový provoz, vedený v lednu až červnu 1942 mezi Vojenskou rádiovou ústřednou a stanicí Libuše s radiotelegrafistou Jiřím Potůčkem). Hanák, Vítězslav, 1934-2003 1996
Pohřebiště lidu popelnicových polí v Rosicích nad Labem / Vokolek, Vít, 1936- 1994
Ke vzníku města Ústí nad Orlicí / Musil, František, 1939- 1994
Počátek episkopátu litomyšlského biskupa Jana iV. železného a typologie jeho pečetí / Pakosta, Oldřich, 1953- 1994
Ze života pardubických primátorů předbělohorské doby : (Jeroným Žatecký a jeho rodina) / Vorel, Petr, 1963- 1994
Pamflet o Dorotě Jiráňové / Francek, Jindřich, 1943- 1994
Soupis poddaných podle víry z r. 1651 : Město Pardubice / Poddaná, Jana, 1963- 1994
Četba tajných nekatolíků třebechovické farnosti v XIII. století / Šůla, Jaroslav, 1938- 1994
Několik poznámek k dějinám chrudimského a pardubického školství v období národního obrození / Lenderová, Milena, 1947- 1994
Počátky létání v Pardubicích a ing. Jan Kašpar / Sviták, Pavel 1994
Potštejnská větev Dobřenských z Dobřenic / Řezník, Miloš, 1970- 1994
Velikonoční obchůzky s Jidášem : (Příspěvek k velikonoční tradici v povodí Loučné a Novohradky) / Vincenciová, Hana, 1959- 1994
Příslušníci pardubického gestapa. Ludvík Schulz / Němeček, Jan, 1963 květen 30.- 1994
Libuše volá Londýn. (Radiodepeše vyměněné mezi vysílačkou LIBUŠÍ a Londýnem 16. dubna - 5. srpna 1942) / Němeček, Jan, 1963 květen 30.- 1994
Bytová krize v Hradci Králové ve 20. letech 20. století / Žáková, Monika 2019
Osídlení z doby římské v Úhřeticích, okr. Chrudim / Jílek, Jan, 1981- 2020
Dvakačovice čp. 86 : archeologická sonda do minulosti vesnice / Musil, Jan, 1979- 2020
Kámen pomazání při kalvárském vrchu v Jaroměřicích u Jevíčka / Řepa, Tomáš, 1977- 2020

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.