Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Z Českého ráje a Podkrkonoší : vlastivědný sborník =
[redakční radu vede Jan Luštinec]
Státní okresní archiv Semily
Rozsah: sv.
ISSN: 1211-975X

Věcné téma: Vlastivěda
Geografické téma: Podkrkonoší (Česko)
Geografické téma: Český ráj (Česko)
Forma/žánr: Sborníky
Aktuální periodicita: 1x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : D4922
Signatura: : R10005
Signatura: : R 30 003
Signatura: : S-R 4

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika
2020 1;
2019 1;
2018 1;
2017 1;
2016 1;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1995 N;
1994 N;
1993 N;
1992 N;
1991 N;
1990 N;
1989 N;
1988 N;

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika
2019 32;
2018 31;
2017 30;
2016 29;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1995 N;
1994 N;
1993 N;
1992 N;
1991 N;
1990 N;
1989 N;
1988 N;

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika
2020 33;
2019 32;
2018 31;
2017 30;
2016 29;
2015 28;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1995 N;
1994 N;
1993 N;
1991 N;
1990 N;
1989 N;

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika
2020 1;
2019 32;
2018 31;
2017 30;
2016 29;
2015 28;
2014 27;
2013 26;
2012 25;
2011 24;
2010 23;
2009 22;
2008 21;
2007 20;

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
"Item na lipové cestě spotřebováno ... " : rok 1632 na stavbách Albrechta z Valdštejna v registrech baušrejberských / Uličný, Petr, 1972- 2005
Na míle daleko jsou doby kamenných strážců silnic : o památkách dopravního značení na Jičínsku a Semilsku / Jakubec, Pavel, 1978- 2005
FIŠERA, Zdeněk: Skalní hrady zemí koruny české. Praha, Libri Praha 2004. 328 stran, 145 černobílých fotografií, 26 kreseb ... 2005
Archeologie v Českém ráji: bilance a perspektivy / Waldhauser, Jiří, 1945- 2006
Kdy byla postavena předsíň vysockého kostela? / Lukáš, Václav, 1912-2009 2006
Josef Drahoňovský a česká glyptická škola. Cogan, Miroslav, 1955- 2006
Změny v zemědělském využívání podhůří Jizerských hor ve světle archeologických a etnografických pramenů / Šída, Petr, 1976- 2006
Františkánský klášter v Turnově v 18. století v knihách příjmů a výdajů / Bradáčová, Michaela 2006
Maloskalský, tzv. Vacardův mlýn ve světle archivních pramenů / Novotný, Robert Radim, 1967- 2006
Pod omítkami jičínského zámku: průzkumy Jaroslava Wagnera z let 1969 až 1979 / Uličný, Petr, 1972- 2006
Janovice na Českodubsku ve světle archeologických nálezů / Nechvíle, Martin, 1981- 2007
Vývoj zvonového inventáře na Turnovsku od 15. století do současnosti / Jakubec, Pavel, 1978- 2007
Výsledky záchranného archeologického výzkumu na hradě Kumburku v roce 2006 / Prostředník, Jan, 1968- 2007
První léta města Jičína : příspěvek ke studiu jeho nejstarších dějin / Uličný, Petr, 1972- 2007
Realizace rodinných domů architekta Aloise Meteláka / Hejralová, Petra 2007
Hus, Žižka a Komenský v maľbách Cyrila Kutlíka a podiel vydavateľov z Podkrkonošia / Paštrnáková, Iva 2008
Přínos Josefa Jana Fučíka k poznání historie Lomnicka / Drahoňovský, Jan 2008
Výsledky archeologického výzkumu židovské synagogy v Turnově / Prostředník, Jan, 1968- 2008
Příběh stavby jednoho obyčejného kostela / Novotný, Robert R. 2008
Epigrafické památky na Turnovsku do poloviny 19. století / Šonská, Zuzana 2008
Vrch Zebín u Jičína a jeho význam v době popelnicových polí / Matějková Peroutková, Kristýna 2008
Archeologický výzkum Aehrenthalského paláce na hradě Valdštejnu / Hartman, Petr 2009
Na dílo malování při domě jitčínském-- : jičínský zámek za Trčků z Lípy a Smiřických ze Smiřic / Uličný, Petr, 1972- 2009
Regionální muzeum a galerie v Jičíně v roce 2008 / Gottlieb, Jaromír, 1957- 2009
Sochařská rodina Stuchlíků / Úlehla, Vladimír, 1926-2017 2009
Zaniklé vesnice Mýdlov, Přáslavice a Zlabecko / Šonská, Zuzana 2009
Filip Spannbrucker - ke vztahu stavitele a stavebníka v době vrcholného baroka / Rychnová, Lucie 2010
Otazníky nad Veseckem, aneb, Od středověké osady k mrchovišti / Jakubec, Pavel, 1978- 2010
Odešel lékař kamene : za akad. sochařem Jiřím Novákem / Jakubec, Pavel, 1978- 2010
O historickém znaku města Rokytnice nad Jizerou / Kasík, Stanislav, 1949- 2020
Aristokrat Jindřich Kolowrat-Krakowský v druhém odboji na Semilsku / Kovařík, Petr, 1946- 2020
Archeologický výzkum v Olešnici u Turnova : Další doklad o použití místních železivců v železářské metalurgii / Prostředník, Jan, 1968- 2020
Sobotka a okolí na prahu raného a vrcholného středověku / Sajbt, Jiří 2017
Vladycký statek Robousy / Špráchal, Přemysl, 1976- 2019
Návrhy šlechtických divadelních scén z 18. století ve světle nových informací / Benčová, Monika 2019
Obrozenecký buditel Sobotecka P. Damián Šimůnek (1810-1895) / Bílek, Karol, 1939- 2019
Črta k dějinám židovské komunity v Jičíně mezi léty 1900 a 1943 / Sedláčková, Anna 2019
K dějinám rodu Pacltů v Turnově / Křížová, Lenka, 1987- 2019
Krátká epizoda provincie Deutschböhmen na Rokytnicku na sklonku roku 1918 / Vašata, Ondřej, 1980- 2019
Druhý depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z okolí Vysokého nad Jizerou : k významu starých stezek přes západní Krkonoše / Boublík, Jan, 1977- 2019
Zámecká knihovna v Lázních Bělohrad / Mašek, Petr, 1959- 2019
Krajina Jičínska a Turnovska 18. století očima vojenských kartografů. Chodějovská, Eva, 1981- 2019
Nález ze schránky v podstavci pomníku F. L. Riegra v Semilech / Chocholoušková, Jana 2019
Josef Hetfleisch - nezapomenutelný průvodce a vypravěč na hradě Pecka / Kracík, Pavel 2019
Spolek rodáků a přátel města Semil a okolí se sídlem v Praze / Vašata, Ondřej, 1980- 2019
Historie firmy Bratři Pulcové, Semily / Hrubý, Ladislav 2019
Jozef Soukup - glyptik, šperkař, sklář, medailér / Cogan, Miroslav, 1955- 2019
Archeologický výzkum domu huťmistra ve Sklenařicích / Prostředník, Jan, 1968- 2017
Socha sv. Václava v Libštátu a její autor Jan Sucharda mladší / Cogan, Miroslav, 1955- 2017
Evangelíci a spiritismus v Podkrkonoší / Kletvík, Jan 2017
Vlastimil Kybal a Josef Pekař, žák a učitel / Hrdlička, Jaroslav, 1959- 2017
Charakteristika památníků obětem první světové války na Novopacku / Ulrych, David 2017
Nalezen další dopis Václava Šolce / Bílek, Karol, 1939- 2017
Z korespondence Františka Kavána uložené ve fondech Krkonošského muzea v Jilemnici / Luštinec, Jan, 1953- 2017
Rübezahl / Junker, Ullrich 2017
Charakteristika památníků obětem první světové války na Novopacku / Ulrych, David 2017
Donace paní Bolemily a tzv. Vladislavský újezd - dva příspěvky k raným dějinám středního Pojizeří / Sajbt, Jiří 2015
O historickém znaku města Turnova. Kasík, Stanislav 2015
Evangelíci v Libštátě v letech 1781-1945. Sjednocení / Kletvík, Jan 2015
P. Josef Němeček : život a dílo se zvláštním zřetelem k jeho působení na Sychrově / Rejha, Adam 2015
Historik, pedagog, kronikář a organizátor spolkového života v Semilech František Mizera (1861-1924) / Vašata, Ondřej, 1980- 2015
Královédvorské Textilní závody Josef Sochor a jejich aktivity v oblasti propagace a popularizace firmy a jejích výrobků / Lukášová, Klára 2015
Krematorium v Semilech v třicátých letech 20. století / Kafka, Jindřich 2015
Doklady dehtářské výroby v podhůří Krkonoš ve světle archeologických nálezů / Prostředník, Jan, 1968- 2015
Urbář lomnického panství z roku 1667 / Navrátil, Ivo, 1953- 2015
Křížová cesta Josefa J. Ledera na Pecce z roku 1772 / Blažek, Viktor, 1957- 2015
Machkův portrét Antonína Marka v turnovském muzeu / Cogan, Miroslav, 1955- 2015
Z odkazu Jaromíra Jecha v SOkA Semily / Dědovský, Daniel 2015
Semily jako štace kočovných divadelních společností, aneb, Koláček od paní Riegrové / Barták, Jaroslav 2006
Počátky kinematografie v Turnově / Babík, Michal, 1980- 2006
Votrubcův lom na Kozákově / Korner, Jindřich 2006
Nové symboly měst a obcí okresu Semily po roce 1990 / Kasík, Stanislav, 1949- 2006
Ke stému výročí narození RNDr. Karla Tučka, CSc. / Řídkošil, Tomáš, 1953-2015 2006
Příběhy Eduarda Karla / Babík, Michal, 1980- 2006

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.