Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Dostupné

Rozpis svazků

Celkem Nedostupné Absenčně Prezenčně
ÚOP v Pardubicích 1 0 1 0
Místo uložení Signatura Skladová signatura Kategorie svazku Přírůstkové číslo
Knihovna R10303 Absenčně 6685
Místo uložení Celkem Nedostupné Absenčně Prezenčně
Knihovna 1 0 1 0

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Cestování jako modernizační činitel středověké a raně novověké společnosti : (Problémy a úkoly českého výzkumu) = Das Reisen als ein Modernisierungsfaktor der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft : (Probleme und Aufgaben der tschechischen Forschung) / Pánek, Jaroslav, 1947- 1995
Cesty svatého Vojtěcha = Die Reisen des heiligen Adalbert von Prag / Seibt, Ferdinand, 1927-2003 1995
Možnosti a formy cestování ve středověkých Čechách a jejich odraz v soudobé historiogragii : = Die Möglichkeiten und Formen des Reisens in mittelalterlichen Böhmen im Spiegel der zeitgenössischen Geschichtsschreibung / Bláhová, Marie, 1944- 1995
Itinerář jako pracovní nástroj českého medievisty = Die Itinerarforschung als Arbeitsinstrument des tschechischen Mediävisten / Hlaváček, Ivan, 1931- 1995
Cestování, součást politické praxe. : Cesty Karla IV. po korunních zemích = Das Reisen, ein Bestandteil der politischen Praxis. : Die Reisen karls IV. durch die Länder der Böhmischen Krone / Bobková, Lenka, 1947- 1995
Cesty českých kleriků ke kurii = Die Reisen böhmischer Kleriker zur Kurie / Hledíková, Zdeňka, 1938- 1995
Zum Görlitzer Gesandten - und Botenwesen im Spätmittelalter = K systému zhořeleckých vyslanců a poslů v pozdním středověku / Aurig, Rainer 1995
Die Einbürgerungsfrequenzen der Städte Freiburg im Uechtland, Konstanz und Luzern im späten Mittelalter = Četnost přijímání měšťanů ve městech Freiburg v Uechtlandu, Konstanz a Luzern v pozním středověku / Gerber, Roland 1995
Motiv "dvou cest" v projevech zbožnosti a v umění raného novověku = Das Motiv der "zwei Wege" in der Frömmigkeit und Kunst der frühen Neuzeit / Harasimowicz, Jan, 1950- 1995
Reise-"Kritik" versus Reise-"Lust" im Rahmen der "Welt" -Sicht um 1500 = "Kritika" cestování versus "potěšení" v rámci pohledu na svět kolem roku 1500 / Hundsbichler, Helmut 1995
Cesta do svaté země Kryštofa Haranta jako kosmografický obraz světa = Die Kryštof Harants Reise ins Heilige Land als ein kosmographisches Bild der Welt / Beneš, Zdeněk, 1952- 1995
Cestování v projektech J. A. Komenského = Die Reisen in Projekten J. A. Komeskýs / Steiner, Martin, 1946- 1995
Der Einfluß der Ostasienreisen des Mittelalters auf die Kartographie = Vliv středověkých cest do východní Asie na kartografii / Reichert, Folker, 1949- 1995
Úřední cesty a pobyty českých nejvyšších kancléřů v 2. pol. 16. stol. = Die Dienstreisen und Aufenthalte der böhmischen obersten Kanzler in der 2. Hälfte des 16. Jhs. / Ledvinka, Václav, 1947- 1995
Zpravodajské cesty Norimberčanů do rudolfínských Čech = Die Nachrichtenreisen der Nürnberger nach Böhmen in der Rudolfinischen Zeit / Bůžek, Václav, 1959- 1995
Mezi Augsburgem a Komárnem : (Cestování Jaroslava z Pernštejna v Podunají v polovině 16. století) = Zwischen Augsburg und komárno : (Das Jaroslavs von Pernštejn Reisen durch das Donaugebiet in der Hälfte des 16. Jhs.) / Vorel, Petr, 1963- 1995
Služební cesty rožmberských úředníků 1589-1611 = Die Dienstreisen der Ämter der von Rosemberg 1589-1611 / Stejskal, Aleš, 1966- 1995
Cestování nižší šlechty v předbělohorských Čechách = Das Reisen des niederen Adels in Böhmen vor der Schlacht am Weißen Berg / Hrubá, Michaela, 1966- 1995
Posmrtné cestování Albrechta Václava Smiřického ze Smiřic = Das postmortale reisen Albrecht Václav Smiřickýs von Smiřice / Sládek, Miloš, 1964- 1995
Náhrobníky renesančních cestovatelů v severních Čechách = grabsteine der renaissancereisenden in Nordböhmen / Smetana, Jan, 1940- 1995
Cestopisné prameny v rukopisné sbírce strahovské knihovny = Reisebeschreibungsquellen in der Handschriftensammlung der Strahover Bibliothek / Pařez, Jan, 1961- 1995
Akademická peregrinace a cesty za vzděláním = Die akademische Peregrination und die Bildungsreisen / Svatoš, Michal, 1947- 1995
Bildungsreisen österreichischer Adeliger in der frühen Neuzeit = Cesty rakouských šlechticů za vzděláním v raném novověku / Heiss, Gernot, 1942- 1995
Und sie beweisten mir viel Ehr : Anmerkungen zubert Albrecht Dürers Reise in die Niederlande (1520-21) = A prokazovali mi mnoho poct. Poznámky k cestě Albrechta Dürera do Nizozemí (1520-21) / Heiss, Gernot, 1942- 1995
"Kleider machen Grafen" im Spiegel der Familienkorrespondenz und der Reisekostenabrechnungen der Grafen von Dernath, 1688-1689 = "Saty dělají pána" - ve světle rodinné korespondence a cestovních účtů hrabat z Dernath, 1688-1689 / Stannek, Antje 1995
Cesta do Itálie očima Bedřicha z Donína a Petra Velcursia = Eine Reise nach Italien aus dem Blickwinkel Bedřicha von Donín und petrus Velcurisius / Ekertová, Jana 1995
Z katolického exilu do západní Evropy : "Velká cesta" Jiřího Adama z Martinic v letech 1620-1625 = Aus dem katholischen Exil in das Westeuropa. Die "Länderreise" des Georg Adam I. von Martinitz in den Jahren 1620-1625 / Hojda, Zdeněk, 1953- 1995
Poutě a poutní místa v Čechách = Die Wallfahrtorte in Böhmen / Royt, Jan, 1955- 1995
Svatohorské poutě = Die Wallfahrten zum Heiligberg / Holubová, Markéta, 1969- 1995
Život na cestách : herci a herecké společnosti v 18. století = Das Leben auf den Reisen : Schauspieler und Schauspielergesellschaften im 18. Jahrhundert / Jakubec, Ivan, 1960- 1995
Všední den na středoevropských cestách 1750-1850 = Der Alltag auf den mitteleuropäischen Wegen und Straßen 1750-1850 / Hlavačka, Milan, 1955- 1995
Cesta za obživou a zábavou - zdroj konfliktů a nesnází = die reise zum Lebensunterhalt und Vergnügen - eine Knflikt - und Schwierigkeitsquelle / Racek, Jan, 1962- 1995
Proměny cestování na počátku 19. stol. ve světle zpráv cestovatelů ze Saska do Čech = Veränderungen im Reisen von Sachsen nach Böhmen am Anfang des 19. Jhs. auf Grund der Reisenberichte / Englová, Jana, 1935- 1995
Holländer in Paris 1805-1810. : Ziele und Bedeutung einer Auslandsreise für die niederländische Gesellschaft = Holanďané v Paříži 1805-1810. : Cíle a význam jedné zahraniční cesty pro nizozemskou společnost / Frijhoff, Willem 1995
Český kulturní a politický zájem o Paříž ve 40. - 60. letech 19. století = Tschechische kulturelle und politische Interessen für Paris in den 40er - 60er Jahren des 19. Jahrhunderts / Štaif, Jiří, 1951- 1995
Die Eisebahn - Todesstunde für Postkutsche und Frachtwagen. : Neue Möglichkeiten für das Reisen = Železnice - soumrak dostavníků a formanských povozů. : Nové možnosti cestování / Ruhland, Volker 1995
"Wanderversammlungen" Spolu pro dějiny Němců v Čechách = "Wanderversammlungen" des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen / Mikušek, Eduard, 1946- 1995
Bratři Štenberkové na cestách = Die Brüder von Sternberg auf den Reisen / Sekyrka, Tomáš, 1966- 1995
Výzkumné cesty Tadeáše Haenka = Die Forschungsreisen Thaddäus Haenkes / Kocourek, Ludomír, 1941- 1995
Nedoceněný český cestovatel Vincenc-Čeněk Paclt = Ein vergessener tschechischer Reisender-Vincenc alias Čeněk Paclt / Vaněk, Pavel, 1967- 1995
Pozůstalost arabisty Eduarda Glasera = Der Nachlaß vom Arabienforscher Eduard Glaser / Roedl, Bohumír, 1950- 1995
Emanuel Staněk - první český malíř v Japonsku? = Emanuel Stannek - der erste tscheschische Maler in Japan? / Štembera, Petr, 1945- 1995
Osobní doprava po Labi do I. světové války = Personenverkehr auf der Elbe bis zum I. Weltkrieg / Cvrk, František, 1938-2005 1995
Vývoj česko-saského železničního spojení = Die Entwicklung der böhmisch-sächsischen Eisenbahnverbindunng / Krivý, Bohumil 1995
Zrození motorismu a jeho charakter ve vztahu k cestování = Die Entstehung des Motorismus und sein Charakter in bezug auf das Reisen / Hozák, Jan, 1950- 1995
Cestovní a turistické mapy v českých zemích v 19. století = Die Reisen - und Wandernlandkarten in den böhmischen Ländern des 19. Jhs. / Semotanová, Eva, 1952- 1995
Putování do Jizerských hor a Krkonoš v době zrodu organizované turistiky = Die wanderungen ins Iser - und Riesengebirge zur Zeit der Entstehung der organisierten Turistik / Melanová, Miloslava, 1947- 1995
Plošné průzkumy a ochrana venkovských sídel v Pardubickém kraji / Stránská-Vařeková, Zuzana, 1984- 2016

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.