Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Folia Historica Bohemica =
Rozsah: sv.
ISSN: 0231-7494

Věcné téma: dějiny Česko
Forma/žánr: sborníky
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : SB 13861 (-29), SB 14896 (30-)
Signatura: : P-028
Signatura: : Dc
Signatura: : H-Č 128

Rozpis svazků

Generální ředitelství

Rok Čísla periodika

ÚOP v Praze

Rok Čísla periodika

ÚOP středních Čech v Praze

Rok Čísla periodika
2016 1; 2;
2015 1; 2;
2014 2; N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2008 N;
2006 N;
2005 N;
2003 N;

ÚOP v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Plzni

Rok Čísla periodika
2011 26/2;
2008 23;
1990 N;
1985 N;
1984 N;
1983 N;

ÚOP v Lokti

Rok Čísla periodika

ÚOP v Ústí nad Labem

Rok Čísla periodika

ÚOP v Liberci

Rok Čísla periodika
1988 N;

ÚOP v Josefově

Rok Čísla periodika

ÚOP v Pardubicích

Rok Čísla periodika

ÚOP v Telči

Rok Čísla periodika

ÚOP v Brně

Rok Čísla periodika
2020 35/1; 35/2;
2019 34/1; 34/2;
2018 33/1; 33/2;
2017 Komplety 32/1-2;
2016 31/1; 31/2;
2015 30/1; 30/2;
2014 29/1; 29/2;
2013 28/1; 28/2;
2012 27/1; 27/2;
2011 26/1; 26/2;
2010 25/1; 25/2;
2009 24/1;
2008 23;
2006 22;
2005 21;
2003 20;
1998 19;
1997 18;
1994 17;
1993 16;
1988 12;
1981 3;
1980 2;
1979 1;

ÚOP v Kroměříži

Rok Čísla periodika

ÚOP v Olomouci

Rok Čísla periodika
2020 N;
2019 N;
2018 N;
2017 N;
2016 N;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2006 N;
2003 N;
1998 N;
1997 N;
1994 N;
1993 N;
1991 N;
1990 N;
1989 N;
1988 N;
1987 N;
1986 N;
1985 N;
1984 N;
1983 N;
1982 N;
1981 N;
1980 N;
1979 N;

ÚOP v Ostravě

Rok Čísla periodika

NPÚ ÚPS na Sychrově

Rok Čísla periodika

ÚPS v Českých Budějovicích

Rok Čísla periodika

Knihovna MC MA v Brně

Rok Čísla periodika

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
[Encyklopedie knihy] / Šípek, Richard 2008
"Mutatio vestis" v korunovačním ceremoniálu českých králů z rodu Habsburků v 16. až 18. století / Vácha, Štěpán, 1976- 2006
Heraldika rakouské židovské šlechty = Heraldry of the Austrian Jewish Nobility / Županič, Jan, 1972- 2012
Habsburská zbožnost a lidová zbožnost : (k mnohovrstevnatosti vztahů mezi elitní a lidovou kulturou) / Vocelka, Karl, 1947- 1997
Budování poutního místa : Svaté schody při františkánském klášteře v Olomouci / Elbel, Martin, 1971- 2003
Povolání: milosrdný bratr / Freemanová, Michaela, 1946-2017 2011
Řád křesťanského rytířstva : Mezi řeholní společností a konfraternitou/ Parma, Tomáš, 1971- 2011
Valdštejnský erb jako projev rodové reprezentace v 17. a 18. století = The WaldsteinCoat of Arms as a Demonstration of the Family Representation in the 17th and 18th centuries / Hrbek, Jiří, 1981- 2014
Kroniky českých a moravských kapucínských řeholních domů ze 17. a 18. století = Chronicles of the Bohemian and Moravian Capuchin Monastic Houses from the 17th and 18th Centuries / Brčák, Marek, 1988- 2014
Plzeň - obraz města předbělohorské doby / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1991
Plzeň a západní Čechy za pasovského vpádu roku 1611 / Douša, Jaroslav, 1949- 1991
Byla třicetiletá válka nevyhnutelná? : (cesta Moravy a Česka ke katastrofě) / Matějek, František, 1910-1997 1991
Vztah Prahy a Tábora v bádání o Jakoubkovi ze Stříbra / Ransdorf, Miloslav, 1953-2016 1985
Zástavy Zikmunda Lucemburského v českých zemích z let 1420-1437 / Moravec, Milan 1985
Církevní správa v době jagellonské (na základě administrátorských akt) / Macháčková, Veronika 1985
O vydavatelské činnosti veleslavínské tiskárny (1578-1620) / Bohatcová, Mirjam, 1919-2007 1985
České stavovské povstání 1618-1620 : (otázky a problémy) / Janáček, Josef, 1925-1994 1985
Bitva na Bílé hoře podle současného stavu znalostí / Petráň, Josef, 1930-2017 1985
Plzeň, protireformace a české stavovské povstání / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1985
Plzeň v letech 1618-1621 : (k postavení a vývoji města v době českého stavovského povstání) / Douša, Jaroslav, 1949- 1985
České země a třicetiletá válka / Toegel, Miroslav, 1923- 1985
Vrchnosti a poddaní za třicetileté války / Maur, Eduard, 1937- 1985
Komenského politické myšlení a ideologie anglického republikanismu : (srovnávací příspěvek k problematice politické filozofie 17. století) / Kumpera, Jan, 1946- 1985
Struktura feudální pozemkové držby v Čechách na prahu husitské revoluce : (pokus o rekonstrukci podle patronátních práv) / Boháč, Zdeněk, 1933-2001 1985
Ke studiu a možnostem využití patronátních práv v předhusitských Čechách / Hledíková, Zdeňka, 1938- 1985
K postavení katolické církve v Čechách v době poděbradské : (činnost katolických administrátorů za Jiřího z Poděbrad) / Mařík, Antonín, 1957- 1985
Pitná a užitková voda na středověkém hradě i její zajišťování / Plaček, Miroslav, 1943- 1985
Rudolf II. jako nemocný člověk / Lesný, Ivan, 1914-2002 1985
Některé aspekty vývoje stavovství v české společnosti předhusitské a husitské doby / Polívka, Miloslav, 1951- 1985
Stavovství a krize českého státu ve druhé polovině 15. století / Válka, Josef, 1929- 1985
České stavovství a pohusitský katolicismus / Eršil, Jaroslav, 1926-2008 1985
Některé problémy ekonomických a mocenských vztahů mezi stavy v českých zemích v 15. a 16. století / Tomas, Jindřich, 1927-2010 1985
Městský stav v boji se šlechtou na počátku 16. století / Pešek, Jiří, 1954- 1985
Stavovství v předbělohorské době / Pánek, Jaroslav, 1947- 1985
K životnímu jubileu Josefa Hejnice / 1985
Počátky Prahy a českého státu / Třeštík, Dušan, 1933-2007 1985
Měšťanská kultura a vzdělanost v rudolfínské Praze / Pešek, Jiří, 1954- 1985
Osobnost českého krále Václava IV. z hlediska neurologa / Lesný, Ivan, 1914-2002 1985
K životnímu jubileu Jiřího Spěváčka / 1985
Bohemikální alba amicorum ve fondech British Library / Kostlán, Antonín, 1955- 2008
Slavatova obrana jezuitského řádu a jeho představy o konfesijním uspořádání Čech z počátku dvacátých let 17. století / Hrdlička, Josef, 1972- 2008
Členové servitského řádu mezi anonymitou a věhlasem : Možnosti a meze biografického studia servitských řeholníků / Čapská, Veronika, 1978- 2011
Prameny k životu a kariéře členů české dominikánské provincie raného novověku / Zouhar, Jakub, 1980- 2011
Jak vytvořit životopis jezuity : přehled řádových evidenčních pramenů, jejich dochování, dostupnost a vypovídací hodnota / Valentová, Kateřina, 1971- 2011
Epistolae Generalium ad Nostros : řádová korespondence jako biografický pramen / Bočková, Alena 2011
A nostro domestico : o anonymitě jezuitských umělců v písemných pramenech / Oulíková, Petra, 1970- 2011
Zpracování sekundárních autorů v elektronické verzi Knihopisu / Ciglerová, Jana 2011
K vývoji mocenských struktur na východočeském venkově 13. století / Charvát, Petr, 1949- 1988

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.