Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: mm-----
Vazby: byzantská říše
Vazby: východořímská říše
Vazby: byzantské císařství
Vazby: Eastern Roman Empire
Citace: Evropa v proměnách staletí
Citace: LC (Names)
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)