Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Halík, Pavel, 1935-


Citace: Genius loci :k fenomenologii architektury
Citace: NKC
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 30. 6. 1935 ve Stržanově. Ing. arch., zabývá se poválečným urbanismem a architekturou, kulturní historik a kritik, překladatel oborové literatury z angličtiny.