Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Šimeček, Zdeněk


Citace: Výměna výlohy na severní fasádě objektu čp. 105 Jindřichův Hradec - ulice Sady
Autorizovaný architekt působící v Táboře