Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: [code_geographic_areas_e-xr---], [code_local_geographic_areas_e-xr_e-xr-jm], czenas
Vazby: Brno (Česko)
Vazby: Park Špilberk (Brno, Česko)
Vazby: Park na Špilberku (Brno, Česko)
Citace: Černoušková,D.: Park na Špilberku, www(Park Špilberk-Přehled kulturních památek), http://www.brno.cz/index.php?nav01=2222&nav02=6&obrazek=3143