Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hložek, Josef, 1979-

Citace: Hložek, J. - Křivánek, R. - Menšík, P.: Kozí hrádek (okr. Tábor) : předhradí nebo hospodářské zázemí? - Archaeologica historica, 36, 2011, č. 1, s. 223-242
Citace: www(Západočeská univerzita v Plzni. Katedra archeologie), cit. 20. 10. 2011
Citace: www(Informační systém abART), cit. 20. 10. 2011